Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας - 2ος Τόμος
Πρόλογος
Α. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Β. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Δ. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Πίνακας αντιστοιχίας άρθρων ΚΠολΔ και υποδειγμάτων τόμων 1ου και 2ου
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Το δίτομο έργο «Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας» περιλαμβάνει τα βασικότερα υποδείγματα αγωγών, ανακοπών και διαφόρων αιτήσεων της πολιτικής δίκης, τα οποία είναι πλήρως ενημερωμένα με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις, ιδίως μετά τις εκτενείς αλλαγές που επέφερε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο Ν 4842/2021, καθώς επίσης και οι Ν 4855/2021, Ν 4912/2022, Ν 4937/2022, Ν 4938/2022 και Ν 4947/2022 που τον ακολούθησαν.

Ο 2ος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Εκουσία Δικαιοδοσία
  • Διαιτησία
  • Αναγκαστική Εκτέλεση
  • Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει υποδείγματα που αφορούν στις Γενικές Διατάξεις, την Απόδειξη, τις Μικροδιαφορές, τη Λογοδοσία, τη Διανομή, τα Ένδικα Μέσα, τα Ένδικα Βοηθήματα, τις Ειδικές Διαδικασίες και τα Ασφαλιστικά Μέτρα.

Τα υποδείγματα συνοδεύονται από ερμηνευτικά σχόλια, παρατηρήσεις, πρόσφατη νομολογία και πλούσια βιβλιογραφία, προσφέροντας, έτσι, στο δικηγόρο της πράξης τη δυνατότητα για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάλυση των ειδικότερων ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της πολιτικής δίκης.

Το έργο αποτελεί ένα πολύτιμο και χρήσιμο βοήθημα για τον μαχόμενο δικηγόρο, αλλά και κάθε νομικό εν γένει που ασχολείται με τον κλάδο του Ιδιωτικού δικαίου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη