{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Νομολογία-Νομοθεσία
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το βιβλίο «Αθλητικά Έγκλήματα» αποτελεί συστηματική μελέτη των αθλητικών εγκλημάτων και του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου (Ν 2725/1999), της αθλητικής βίας (άρθρο 41ΣΤ), της φαρμακοδιέγερσης-doping (άρθρο 128Θ) και της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων (άρθρο 132), μετά τον Ν 5085/2024, της ελληνικής νομολογίας και της νομολογίας του ΕΔΔΑ.

Στο έργο εξετάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα και ανιχνεύονται ορισμένα κρίσιμα πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα, όπως είναι:

  • η ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας, της φύσης και του σκοπού των αθλητικών εγκλημάτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
  • το προστατευόμενο έννομο αγαθό, τα βασικά εγκλήματα, οι επιβαρυντικές περιστάσεις, η μετατροπή ποινής, η αναστολή εκτέλεσής της, οι παρεπόμενες ποινές, τα δικονομικά ζητήματα, οι ειδικές ανακριτικές πράξεις κ.λπ. αναφορικά με τα Αθλητικά Εγκλήματα,
  • οι θεμελιώδεις αρχές «ne bis in idem», «nullum crimen nulla poena sine lege certa», της αναλογικότητας, του ευμενέστερου ποινικού νόμου κ.λπ. σχετικά με τα Αθλητικά Εγκλήματα,
  • τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες της αθλητικής βίας, της φαρμακοδιέγερσης-doping, και της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων,
  • τα καταληκτικά συμπεράσματα και οι προτάσεις τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για τα αθλητικά εγκλήματα,
  • όλες οι βασικές νομικές πτυχές Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου αναφορικά με τα επίμαχα ζητήματα κ.ά.

Το βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε δικηγόρους, Δικαστές, Εισαγγελείς, φοιτητές νομικής, ερευνητές και πάσης φύσεως νομικούς επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Αθλητικό Δίκαιο εν γένει.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα