Θετικιστική Εγκληματολογία
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το έργο «Θετικιστική Εγκληματολογία» εξετάζει τις θετικιστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των διαφόρων προσεγγίσεων του εγκληματικού φαινομένου: βιολογικής, ψυχοπαθολογικής, ψυχολογικής, κοινωνιολογικής και πολυπαραγοντικής. Παρουσιάζονται οι κυριότεροι εκπρόσωποί τους, οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνισή τους, η επίδρασή τους στην εξέλιξη του κλάδου, οι εφαρμογές που ενδεχομένως είχαν στην αντεγκληματική πολιτική και η κριτική που δέχθηκαν. Πολλές από αυτές –κυρίως στον χώρο της βιολογικής και ψυχοπαθολογικής προσέγγισης – απορρίφθηκαν επί δεκαετίες, ως προκατειλημμένες, εν τούτοις αναβιώνουν τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως της προόδου της βιολογίας και των λοιπών συναφών επιστημών. Η έκδοση απευθύνεται σε κάθε ενασχολούμενο με την Εγκληματολογία.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη