Η Εναρμονισμένη Πρακτική των Επιχειρήσεων και το Ενωσιακό Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
Πρόλογος
Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα
Συντομογραφίες
Α. Εισαγωγή
Β. Κύριο Μέρος
Γ. Επίλογος-Συμπεράσματα
Παράρτημα
Ευρετήριο κυριοτέρων εννοιών*

Στο βιβλίο «Η Εναρμονισμένη Πρακτική των Επιχειρήσεων και το Ενωσιακό Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» γίνεται λεπτομερής και διεξοδική ανάλυση του φαινομένου της εναρμονισμένης πρακτικής των επιχειρήσεων και όλων των συνδεδεμένων με την ανάλυση αυτής ζητημάτων του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, όπως αυτός οριοθετείται κυρίως από τις αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τρόπο σαφή, κατανοητό και ιδιαίτερα περιπτωσιολογικό.

Το έργο καθίσταται ιδιαίτερα απαραίτητο βοήθημα στους νομικούς της πράξης (δικαστές, δικηγόρους, αλλά και σε ερευνητές και φοιτητές) που ασχολούνται με το ερευνώμενο θέμα, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων, που αποκτούν μέσω του βιβλίου ένα χρήσιμο εργαλείο υποβοήθησης της νόμιμης ευφυούς προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αγοράς, μέσω της τήρησης των αντιμονοπωλιακών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη