Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας
Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΔΔ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ Η ΑΓΩΓΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΔΔ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Ευρετήριο
Στο έργο «Μαθήματα Διοικητικής Δικονομίας κατά τον ΚΔΔ» συγκεντρώνονται σε μορφή δώδεκα μαθημάτων οι παραδόσεις του συγγραφέα στο αντικείμενο της Διοικητικής Δικονομίας - Διαφορές Ουσίας, προς υποψηφίους της Σχολής Δικαστών στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης. Από εκεί αντλούνται τόσο οι πρακτικές ασκήσεις, με τις προτάσεις λύσεις τους, όσο και η σχετική νομολογία που παρατίθεται είτε σε σύντομα αποσπάσματα είτε με πρωτότυπη περίληψη. Σε όλο το έργο έχουν ληφθεί υπόψη διάφορες παρατηρήσεις όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα και απορίες που διατύπωσαν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρακτική εμπειρία του συγγραφέα στο αντικείμενο, παράλληλα προς το θεωρητικό του υπόβαθρο.
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη