Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας
Πρόλογος
Εισαγωγή - Η ενέργεια στο Διεθνές Δίκαιο
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Ενέργειας
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ενέργεια και Θάλασσα
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας και επιμέρους ενεργειακές δραστηριότητες
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας και άλλες περιοχές Διεθνούς Δικαίου
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ Επίλυση των διαφορών
Ευρετήριο

Το έργο Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας» πραγματεύεται τόσο τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου της ενέργειας όσο και επιμέρους ζητήματα, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, η μεταφορά ενέργειας, η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων στη θάλασσα και η ενεργειακή ασφάλεια. Ασχολείται, επίσης, με τη σχέση του Διεθνούς Δικαίου της Ενέργειας με άλλες περιοχές του διεθνούς δίκαιου, όπως το Διεθνές Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, ενώ συμπεριλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την επίλυση των διεθνών ενεργειακών διαφορών. Το βιβλίο απευθύνεται στον επιστήμονα, τον επαγγελματία, αλλά και τον φοιτητή που θέλει να εμβαθύνει στο Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη