Νομοθεσία

Πηγές νομοθεσίας

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί τη βάση νομικών δεδομένων της εκδοτικής εταιρείας ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΕ. Στόχος του ιστοτόπου είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου νομική πληροφόρησης.

Στη βάση βρίσκονται καταχωρημένα εκατοντάδες βιβλία σε πλήρες κείμενο, τα οποία μπορούν οι συνδρομητές να διαβάσουν όπως στην έντυπη μορφή τους, με πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθμοί σελίδων, αριθμοί περιθωρίου κ.λπ.).