Περιοδικά

Η Qualex παρέχει πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο εκατοντάδων χιλιάδων σελίδων 20 επιστημονικών περιοδικών από το πρώτο έτος της έκδοσής τους έως σήμερα.

Η Qualex v. 1 περιέχει τα πλήρη κείμενα άνω των 12.000 νομικών μελετών (άρθρα/μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχόλια/παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις, επισκοπήσεις νομολογίας, βιβλιοπαρουσιάσεις/κριτικές, γνώμες/varia), πολλών χιλιάδων δημοσιευμένων αποφάσεων ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, καθώς και διοικητικών εγγράφων (γνωμοδοτήσεις και οδηγίες ανεξάρτητων αρχών, Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, κ.λπ.), σχολιασμένων και μη.

Οι συνδρομητές των περιοδικών απολαμβάνουν ένα νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον πλοήγησης και αναζήτησης της ύλης των περιοδικών με όλες τις νέες δυνατότητες που τους παρέχει η Qualex. Τα πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, η οργάνωση και η νομική επεξεργασία του περιεχομένου δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε στοχευμένα αποτελέσματα. Το περιεχόμενο της ύλης των περιοδικών είναι διασυνδεμένο με όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο της Qualex.