Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )

Το «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (ΕυΔικ) είναι το κατεξοχήν επιστημονικό περιοδικό που ασχολείται με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τα ποιοτικά και επίκαιρα Άρθρα και η στοχευμένη Σχολιασμένη Νομολογία ενωσιακών δικαστηρίων καθιστούν το ΕυΔικ μια αξιόπιστη και ελκυστική πηγή ενημέρωσης και ένα forum ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων γύρω από σημαντικά νομικά θέματα όπως μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • δικαστική προστασία
 • διεθνής δικαιοδοσία
 • συνταγματικά ζητήματα της ΕΕ έναντι εθνικών ταυτοτήτων
 • προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • ανταγωνισμός
 • κρατικές ενισχύσεις
 • προστασία καταναλωτών
 • άσυλο
 • μετανάστευση
 • αιτήσεις διεθνούς προστασίας
 • διαδίκτυο
 • ποινικά αδικήματα
 • εργασία
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • περιβάλλον & ενέργεια

Κάθε τεύχος περιλαμβάνει επίσης Επισκόπηση του νομοθετικού έργου της ΕΕ Βιβλιοπαρουσιάσεις σημαντικών νέων εκδόσεων.

Τέσσερις φορές τον χρόνο, οι συνδρομητές λαμβάνουν σε βάθος ενημέρωση των πιο κρίσιμων νομικών ζητημάτων που επηρεάζουν την εθνική, ευρωπαϊκή, νομική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή: οι δικηγόροι της πράξης, οι ακαδημαϊκοί, οι δικαστές ως και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, που ασχολούνται με ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου θα εκτιμήσουν το έγκυρο, αξιόπιστο περιεχόμενο και την ακριβή εστίαση στις σημαντικότερες εξελίξεις.

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν τα τεύχη του περιοδικού σε ψηφιακή μορφή (και πριν από την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης) μέσα από την Qualex.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2019 - Τριμηνιαία έκδοση
Έτη:
5
Τεύχη:
19
Έγγραφα:
162