Εμφάνιση περισσότερων ( {{results.RestItems}} )
ΣΥΝΕΧΗΣ και ΑΜΕΣΗ επικαιροποίηση 80 βασικών νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Ν 5089/2024
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα


(Μελλοντική τροποποίηση):

(Μελλοντική κατάργηση):
άρθρο 136 περ. α - ΠΚ (ΝΕΟΣ) άρθρο 362Ν 5089/2024
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα
άρθρο 4 παρ. 1 - ΑΚ άρθρο 1505


Ν 5086/2024
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα
άρθρο 29 παρ. 1 - Ν 2664/1998 άρθρο 14 παρ. 5άρθρο 4 παρ. 2 περ. ιγ - Ν 5002/2022 άρθρο 29

άρθρο 19 (μελλοντική τροποποίηση) - Ν 5002/2022 άρθρο 23 παρ. 1

άρθρο 22 (μελλοντική κατάργηση) - Ν 4635/2019 άρθρο 50

άρθρο 15 περ. α - Ν 4635/2019 άρθρο 120


Ν 5085/2024
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα


Ν 5079/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα


Ν 5078/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα

Ν 5076/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα

Ν 5075/2023


Ν 5073/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα
Ν 5072/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα

Ν 5067/2023
  • Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα
  • άρθρο 26 - Ν 5002/2022 άρθρο 4 παρ. 2

Ν 5066/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα

Ν 5062/2023

Ν 5058/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα
Ν 5057/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα
Ν 5055/2023
Τροποποιήσεις σε άλλα νομοθετήματα

άρθρο 3 προσθήκη κεφαλαίου ΙΑ (άρθρα 53α - 53ιη) - Ν 4601/2019

άρθρο 4 προσθήκη κεφαλαίου ΙΒ (άρθρα 103α-103ιθ) - Ν 4601/2019

άρθρο 5 προσθήκη κεφαλαίου Ζ (άρθρα 139α-139ιη) - Ν 4601/2019

άρθρο 6 τροποποίηση άρθρου 8 - Ν 4601/2019

άρθρο 7 τροποποίηση άρθρου 60 - Ν 4601/2019

άρθρο 8 τροποποίηση άρθρου 17 - Ν 4601/2019

άρθρο 9 τροποποίηση άρθρου 69 - Ν 4601/2019

άρθρο 10 τροποποίηση άρθρου 112 - Ν 4601/2019

άρθρο 11 τροποποίηση άρθρου 142 - Ν 4601/2019

άρθρο 12 διόρθωση σφάλματος άρθρου 147 - Ν 4601/2019

άρθρο 13 προσθήκη άρθρου 140α - Ν 4601/2019

άρθρο 14 περ. β  κατάργηση άρθρου 1 παρ. 3 - Ν 4601/2019