Περίληψη

Από την έναρξη ισχύος του, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ρύθμιση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων τόσο στην ΕΕ, όσο και παγκοσμίως. Αυτό εξηγείται κυρίως από το ευρύ εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, και, εάν αυτή η διευρυμένη εμβέλειά του θεωρήθηκε ως περιορισμός από ορισμένους παράγοντες και φορείς εκτός ΕΕ, ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά κράτη κατανόησαν τη σημασία της δυναμικής του, θεωρώντας τον ως παράδειγμα προς μίμηση. Ο Κανονισμός αποτελεί το θεμέλιο του οπλοστασίου για την ανάπτυξη των ψηφιακών νόμων της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ή η στρατηγική της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια. Ο GDPR είναι, και θα συνεχίσει να είναι, ένα σημαντικό εργαλείο για την ΕΕ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να θέσει ένα καθολικό πρότυπο προστασίας δεδομένων. Άλλωστε, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ο Κανονισμός επέτρεψε (και θα συνεχίσει να επιτρέπει και να καθοδηγεί) την ασφαλή ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ενώ ο GDPR σηματοδότησε μια σημαντική καμπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπάρχει ακόμη αρκετή δουλειά που απαιτείται να γίνει, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εταιρίες και οι οργανισμοί συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του, όπως θα αναδειχθεί στην ανάλυση που πραγματοποιούν οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της DPO Academy με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων