Περίληψη

Η παρούσα μελέτη προβαίνει σε μία πρώτη αξιολόγηση των σημαντικότερων ρυθμίσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2023 για τις αγορές των κρυπτοστοιχείων (“Markets in Crypto-Assets”- MiCA) αναφορικά με τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, οι οποίες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ακεραιότητα της οικείας αγοράς και στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων