Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. πρωτ.: 357484
ΑΔΑ ΨΘΧΖ465ΧΘΞ-ΨΓΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 15 Νοεμβρίου 2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Π. Α. Τσακαλίδου
Τηλέφωνο : 210 650 8779
Σύζευξις : 213 130 8779
E-mail : p .tsakalidou@yme .gov.gr
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διαχείριση συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης.
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με τη διαχείριση των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Οι ηλεκτροτεχνίτες της παρ. (β) του άρθρου 5 του ν. 1575/1985 (Α' 207) που διαχειρίζονται σήμερα τις μπαταρίες των συμβατικών αυτοκινήτων οχημάτων, έχουν το δικαίωμα διαχείρισης των συσσωρευτών (μπαταριών) των οχημάτων υψηλής τάσης εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με την διαχείριση αυτών. Μετά την εκπαίδευσή τους εκδίδεται βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο του συνεργείου, και να επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.
Ο ανωτέρω τεχνίτης είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία επί των συσσωρευτών (μπαταριών) οχημάτων υψηλής τάσης και για την παράδοση του συσσωρευτή στο νομίμως λειτουργούν Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης υπογράφοντας κατάλληλο αίτημα παράδοσης. Το αίτημα παράδοσης συνοδεύεται από δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή (μπαταρία), η κατάσταση του (used / χρησιμοποιημένη - τέλος κύκλου ζωής, damaged / ελαττωματική ή critical / σε κρίσιμη κατάσταση), αλλά και η διαθέσιμη συσκευασία του. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χρησιμοποιημένου συσσωρευτή προδιαγράφονται από τον ν. 4819/2021 (Α' 129), την υπ’ αρ. 194135/2021 (Β' 3407) κ.υ.α. και την υπ’ αρ. 41624/2057/Ε103/2010 (Β' 1625) κ.υ.α. όπως εκάστοτε ισχύει.
Την παρούσα μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:
https://www.vme.gov.gr/metafores/texnikos-elegxos-egkatastaseis-eksvpiretisis-oximaton/svnergeia-stathmoi-oximaton-svnafi/eksousiodotimenoi-texnites
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Ανακοίνωση:
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (τομέας Μεταφορών)(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
Κοινοποίηση:
1.Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
(ιδίου Υπουργείου)
(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
2.Γενικός Διευθυντής Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
(ιδίου Υπουργείου)
(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
3.Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου
(ιδίου Υπουργείου)
(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ)
4.Εθνική Αρχή Διαφάνειας [τ. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.)]Λένορμαν 195 και Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42
(αποστολή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@aead.gr )
5.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και Δικύκλων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@seaa.gr )
6.Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eoveamm@acsmi.gr )
7.Σωματείο Πτυχιούχων Επισκευαστών Αυτ/των και Συναφών Επαγγελμάτων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: obeamme@otenet.gr και obeamm.greece@gmail.com )
8.Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: obeamme@otenet.gr και obeamm.greece@gmail.com )
9.Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτων
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ideea.gr )
10.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και
αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cord ada@attica.gr )
11.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sintonistis@apdthest.gov.gr )
12.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grafeiosvntonisti@apdhp-dm.gov.gr )
13.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gramgg@apd-depin.gov.gr )
14.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gg@apdaigaiou.gov.gr )
15.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ggg@apdkritis.gov.gr )
16.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης(διανομή μέσω ΣΗΔΕ-ΙΡΙΔΑ και αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: svntonistis@damt.gov.gr )
17.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
18.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Διευθυντής Α. Σκυλλάκος
2. Τμήμα Συνεργείων, Σταθμών Οχημάτων και λοιπών Συναφών Εγκαταστάσεων
3. Εισηγήτρια Π. Α. Τσακαλίδου