Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ
_____
Αριθμ. Πρωτ. 322
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022
Προς
Όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας
Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης
Θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη 66 Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 825/14.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 371812/21.10.2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά)».
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας