Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 37
ΑΔΑ: ΨΖΦ346ΜΑΠΣ-0ΨΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Β. Τσίτουρας
Τηλέφωνο : 210 - 52 85 639
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Τηλέφωνο : 210 - 52 85 581
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email : d.eisf.misth@efka.gov.gr
Αθήνα, 30.11.2022
Αριθμ. Πρωτ. 566080
ΠΡΟΣ :
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων της με αρ. 75103/08.08.2022 Κ.Υ.Α. περί κάλυψης απο τον κρατικό προυπολογισμο των ασφαλιστικών εισφορών επί του ποσού Δ.Π./2022, που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής συμβάσεων εργασίας, λόγω των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021 για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος 50/2021 του e - Ε.Φ.Κ.Α.
Με την ανωτέρω εγκύκλιο παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε περιοχές πληγείσες απο τις φυσικές καταστροφές, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, οι οποίες ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας, Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (σχετ. η υπ' αρ.60622/17.08.2021 Κ.Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 3816 Β' ) Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ' αρ. 75103/08.08.2022 Κ.Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 4267 Β') σε περιπτώσεις των εν λόγω εργαζομένων, όπου οι συμβάσεις εργασίας τους τέθησαν σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από 01.02.2022 έως 30.04.2022, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του ποσού του Δώρου Πάσχα 2022, που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του Δώρου Πάσχα 2022 (Δ.Π./2022) που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης των συγκεκριμένων εργαζομένων, χρησιμοποιείται ο Τύπος Αποδοχών (Τ.Α.) 123.
Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση, ως προς τον Τύπο Αποδοχών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)
Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης-εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ