Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: 601350
ΑΔΑ 6Η8946ΜΑΠΣ-79Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αθήνα 19/12/2022
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
10432, Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Τσίτουρας
Τηλ. : 210 52 85 639
Φαξ : 210 52 36 558
E – Μail : d.eisf.misth@efka.gov.gr
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2022»
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 397748/14-12-2022, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων 2022, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγένων οδηγών ταξί έτους 2022, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.
Συν/να: (1) φύλλο
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Τμήμα Αστικών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, Αθήνα
2.Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
Πειραιώς 4 10431, Αθήνα
3.Σωματείο οδηγών ταξί Αττικής
Οδυσσέως 8
10437, Αθήνα
4.Σωματείο οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 32
54631, Θεσσαλονίκη
5.Σ.Α.Τ.Α.
Μάρνης 17 10433, Αθήνα
6.Επαγγελματικό Σωματείο
Οδηγών ταξί Πατρών & Περιχώρων
«Άγιος Δημήτριος»
Κολοκοτρώνη 20
26221, Πάτρα
7.Σωματείο Οδηγών Ταξί Ηρακλείου
Λ. Δημοκρατίας 10 71306, Αθήνα