Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Δ.15 / Δ' / 126415
ΑΔΑ ΨΓΠΓ46ΜΤΛΚ-1ΦΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ')
Διεύθυνση : Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Η. Καραγιάννης
Τηλέφωνο : 2131516136
Ηλ. Ταχ. : ikaragiannis@ypakp.gr
Αθήνα, 27 / 12 / 2022
ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 385446/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/22.11.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 6332/14.12.2022, ΑΔΑ:ΨΞΤΘ465ΧΘΞ-2ΩΞ),οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρες της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021, της 29ης έως 30ηςΝοεμβρίου 2021, της 3ηςΔεκεμβρίου 2021, της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021, της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021) σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα:
α) Από τις πλημμύρες της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας,
β) Από τις πλημμύρες της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου,
γ) Από τις πλημμύρες της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου,
δ) Από τις πλημμύρες της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας,
ε) Από τις πλημμύρες της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου.
Αναλυτικά, ανά δήμο, ως πληγείσες θεωρούνται οι κάτωθι περιοχές:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Αγγελοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου,
• Δημοτικές Κοινότητες Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου της Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου,
• Δημοτικές Κοινότητες Άνω Κερασόβου, Κάτω Κερασόβου, Ματαράγκας και Ζευγαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου
• Δημοτικές Κοινότητες Καινουργίου και Νέας Αβόρανης της Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων
• Δημοτικές Κοινότητες Μακρινούς, Κάτω Μακρινούς, Δαφνιά και Μεσαρίστης της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας
• Δημοτική Κοινότητα Ελαιοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης
• Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού
• Δημοτικές Κοινότητες Λαμπιρίου, Παλαιοκαρυάς, Παραβόλας, Νερομάννας, Παντανάσσης και Περιστερίου της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας
• Δημοτικές Κοινότητες Λεπενούς, Καστρακίου, Κυψέλης και Ματσουκίου της Δημοτικής Ενότητας Στράτου
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• Δημοτικές Κοινότητες Αιτωλικού και Σταμνάς της Δημοτικής Ενότητας Αιτωλικού
• Δημοτικές Κοινότητες Μεσολογγίου και Ευηνοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
• Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου Μεσολογγίου και Λεσινίου της Δημοτικής Ενότητας Οινιάδων του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
• Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου
• Δημοτική Κοινότητα Μακυνείας της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
• Δημοτική Κοινότητα Βόνιτσας της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
• Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας
• Δημοτικές Κοινότητες Αστακού, Βασιλοπούλου και Καραϊσκάκη της Δημοτικής Ενότητας Αστακού
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
• Δημοτική Κοινότητα Θέρμου
Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.
Συνημμένη:
1. Η υπό στοιχεία 385446/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/22.11.2022Κοινή Υπουργική Απόφαση«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες: α) Από τις πλημμύρες της 14ης έως 16ης Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας, β) Από τις πλημμύρες της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Ακτίου - Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου, γ) Από τις πλημμύρες της 3ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δ) Από τις πλημμύρες της 9ης έως 13ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ναυπακτίας ε) Από τις πλημμύρες της 3ης και 10ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚΒ’ 6332/14.12.2022).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Γραφείο ΓενικήςΓραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης
4. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών (Δ15) - Τμήμα Δ'
5. Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης (Δ16)
6. Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών (Δ18)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. e-Ε.Φ.Κ.Α.
α. Γενική Διεύθυνση Εισφορών
β. Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
2. Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)
teka-info@yeka.gr
3. Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού Εταιρειών
Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. - Ν.Π.Ι.Δ.)
info@eteapep.gr
4. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)
teayfe@teayfe.gr
5. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ν.Π.Ι.Δ.)
info@teayet.gr
6. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. Ε.Α.Π.Α.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.)
info@teaeapae.gr
7. Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
info@edoeap.gr
8. Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος
kipos.nikolaos@nbg.gr
9. Αλληλοβοηθητικό ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ»
inasoyfhs@insurance.nbg.gr , atape@insurance.nbg.gr
10. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Α.Υ.Φ.Ε.)
grammateia@tayfe.gr
11. Αλληλοβοηθητικό ταμείο Πρόνοιας Εργαζομένων Α.Τ.Ε.
atppeate@gmail.com
12. Αλληλοβοηθητικό ταμείο Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.
koutsopanagoss@piraeusbank.gr
13. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 47 185 35 Πειραιάς
info@tadp.gr
14. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΧΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - Σ.Ο.Ε.Λ.
info@soel.gr
15. ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
info@tapiltat.gr