Διοικητικό Έγγραφο

Ap. Πρωτ. : 6056
ΑΔΑ: ΨΠΒΤ46ΜΤΛΚ-6Κ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδ.: 101 10
Τηλέφωνο: 210 5281152
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης
E-mail: skampouridis@yeka.gr
Ημ/νία : 20/01/23
ΠΡΟΣ : Όλους τους Δήμους της χώρας
(αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΘΕΜΑ: «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα».
Προκειμένου να αποτραπεί η έκθεση αστέγων σε κίνδυνο εξαιτίας χαμηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο του χειμώνα, παρακαλούμε για τον ορισμό κλειστών θερμαινόμενων κτιρίων στο Δήμο σας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για προσωρινή φιλοξενία αστέγων και προσβάσιμα σε 24ωρη βάση (ή τουλάχιστον σε 12ωρη βάση κατά τις βραδινές ώρες από 20:00 μ.μ. έως 08:00 π.μ.) κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού και της γρίπης:
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την είσοδο και παραμονή στο χώρο.
2. Διάθεση μασκών και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
3. Τοποθέτηση υγρού σαπουνιού και χαρτομάντηλων σε κάθε νιπτήρα και ποδοκίνητων κλειστών κάδων απορριμμάτων.
4. Τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων μεταξύ ατόμων.
5. Τακτικός εξαερισμός του χώρου και απολύμανση επιφανειών
6. Θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
7. Προφορική ενημέρωση και έγγραφη ανάρτηση σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας του χώρου.
Για την αποτελεσματική λειτουργία του μέτρου παρακαλούμε για την εκπόνηση σχεδίου δράσης σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
Α. Τον ορισμό ενός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του, κατά προτίμηση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου σας, ως υπεύθυνου για το συντονισμό της δράσης και ενός υπαλλήλου του Δήμου σας με τον αναπληρωτή του (ή του αρμόδιου Φορέα διαχείρισης του κτιρίου) ως υπεύθυνου για το κτίριο που θα οριστεί.
Β. Την επιλογή του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής θέρμανσης, τήρησης των όρων υγιεινής, επαρκούς δυναμικότητας και ευκολίας πρόσβασης. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί, όπου χρειάζεται, για τη διασφάλιση διακριτών χώρων ή κτιρίου για τις περιπτώσεις αστέγων χρηστών ουσιών, καθώς και για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης.
Γ. Τη διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού σε κουβέρτες ή/ και υπνόσακους. Σε περίπτωση ύπαρξης δυσκολιών συνεργασίας με αστέγους που διαμένουν στο δρόμο, προκειμένου να προσέλθουν για παραμονή στο κτίριο, να υπάρξει πρόβλεψη για τη διάθεσή τους επιτόπου.
Δ. Τη διάθεση ζεστών ροφημάτων και, αν είναι εφικτό, ατομικών ειδών υγιεινής και ελαφρού γεύματος.
Ε. Την ενημέρωση των αστέγων για δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους. Η ενημέρωση θα γίνεται τόσο προφορικά, όσο και με αναρτημένη ανακοίνωση σε εμφανή χώρο του κτιρίου ή με μοίρασμα φυλλαδίου.
ΣΤ. Τη συγκρότηση ομάδας υποστήριξης της δράσης για τον εντοπισμό, ενημέρωση και υποστήριξη αστέγων στο δρόμο, τη διευκόλυνση μεταφοράς τους και τη διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του κτιρίου διανυκτέρευσης. Η ομάδα αυτή μπορεί να αποτελείται είτε από υπαλλήλους του Δήμου είτε και από εθελοντές με τη συνδρομή κοινωνικών οργανώσεων, η οποία θα συντονίζεται από τον υπεύθυνο της δράσης.
Η ομάδα υποστήριξης θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με άλλες Υπηρεσίες τους Δήμου, όπως η Πολιτική Προστασία, η Υπηρεσία καθαριότητας και η Δημοτική Αστυνομία και να ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού αστέγων από αυτές, καθώς και από τους πολίτες.
Ζ. Την ευρεία δημοσιοποίηση της δράσης, προκειμένου να ενημερωθεί η ομάδα στόχος, οι Υπηρεσίες και φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο σας (ιδίως οι Υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικές οργανώσεις, η αστυνομία κλπ), το ευρύ κοινό και να ενεργοποιηθούν εθελοντές. Η δημοσιοποίηση μπορεί να γίνει με ανάρτηση ανακοινώσεων σε Υπηρεσίες, στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε δημόσιους χώρους, σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έγγραφη ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών σας, ιδίως την Υπηρεσία καθαριότητας και τη Δημοτική Αστυνομία, με παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων από την ομάδα υποστήριξης ή και τον ορισμό τηλεφωνικής γραμμής.
Οι ενέργειες δημοσιότητας θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και ιδίως τις ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες.
Η. Τη συνεχή λήψη ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας www.emy.gr για την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης σας.
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε την ανάγκη για συνεργασία σας με άλλες Υπηρεσίες και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως για την ενεργοποίηση εθελοντών, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου παροχής υπηρεσιών έκτακτης παρέμβασης σε ευπαθείς ομάδες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης
Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 10674
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27 Τ.Κ. 10183 Αθήνα
3. Υπουργείο Υγείας
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187 Αθήνα
4. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
Τ.Κ. 11521 Αθήνα
5. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563 Αθήνα
6. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Ελευθερίου Βενιζέλου 14
Τ.Κ.16777 Ελληνικό Αττικής
7. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
Τ.Κ. 10678 Αθήνα
8. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας
3ης Σεπτεμβρίου 19, Τ.Κ. 10432 Αθήνα
9. Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Αβέρωφ 21
Τ.Κ. 10433 Αθήνα
10. ΚΕ.ΘΕ.Α.
Σορβόλου 24
Τ.Κ. 11636 Αθήνα
11. Δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία
Νέστου 5, ΤΚ 11527 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Γρ. Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κας. Μιχαηλίδου
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
4. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Δ/νση Καταπολέμησης της Φτώχειας