Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 23952
ΑΔΑ Ψ6ΚΣ465ΧΘΞ-Ε00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Παπάγου, 25 / 01 /2023
Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληρ. : Κ. Τέζας
Τηλ. : 210 650 8520
Fax. : 210 650 8425
Email : k.tezas@yme.gov.gr
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Μητρώα εξουσιοδοτήσεων 1ης περιόδου 2023, για την εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. 28366/2098/11-04-2006 (ΦΕΚ Β'441) υπουργικής απόφασης.
ΣΧΕΤ:: α. Η με αριθμ. πρωτ. 28366/2098/11-04-2006 (ΦΕΚ Β’441), απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Η με αριθμ. πρωτ. 9527/535/2009 εγκύκλιος «Εφαρμογή της απόφασης 28366/2098/11-04-2006 για τα συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».
γ. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 268/2017 (ΦΕΚ Β’ 1911) απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
Σύμφωνα με την (α) σχετική απόφαση και για την εφαρμογή της (β) σχετικής εγκυκλίου, ειδικότερα των παραγράφων Β.3.5 και Β.4.3 αυτής, παρατίθενται τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των εταιρειών κατασκευής Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π.), καθώς και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων - από τους αντιπροσώπους - συνεργείων, τεχνιτών εγκατάστασης των συστημάτων (Α. και Β. Μητρώα) και των επιθεωρητών (Μητρώο Γ.), όπως κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μετά από τις έγγραφες επιστολές των κατασκευαστών Σ.Α.Π., οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους στην χώρα μας είναι:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WABCO
1.ΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε.Κροκεών 18 & Πολυκράτους, 10442, Αθήνα
2.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο., 57009, Θεσσαλονίκη (ΤΘ 1104)
3.CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E.23,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, 19600, Μάνδρα Αττικής
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KNORR
1.ΒΕΦΑ Α.Ε.Καποδιστρίου, 10432, Αθήνα
2.Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ.ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε.Σερρών 2, 10441, Αθήνα
3.CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E.Λεωφόρος Αθηνών 72,10441 ,Αθήνα
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HALDEX
1.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο., 57009, Θεσσαλονίκη (ΤΘ. 1104)
2.CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E.23,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, 19600, Μάνδρα Αττικής
3.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.Λεύκης 107, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Κρυονέρι, 14502,
Αγ.Στέφανος (ΤΘ 51852)
4.GRANTEX Α.Ε.Αγίας Άννης 50 & Τέρμα Ορφέως, 122 41, Αιγάλεω Αθήνα
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι αντιπρόσωποι με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τεχνίτες και επιθεωρητές
1. WABCO
Α.1ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ/ WABCO
Β.1ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ/ WABCO
Γ.1ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ / WABCO
A.1.1. ΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε./ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WABCO
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΒΑΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣ/ΟΣΛΑΡΙΣΑΣAR001WSΒ
2ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. & Λ. Ο.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR002WSB
3ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ-ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο.Ε.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR003WSB
4ΠΕΝΟΓΛΟΥ Γ.& ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ Π. Ο.Ε.ΠΕΛΛΑΣAR004WSB
5ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΠΕΛΛΑΣAR005WSB
6ΠΑΣΧΑΛΙΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣAR006WSB
7ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΥΒΟΙΑΣAR008WSB
8ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΛΗΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣAR009WSB
9Γ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - Γ.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ο.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣAR010WSB
10ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣAR011WSΜ
11ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣAR012WSB
12ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR013WSB
13Κ.ΒΟΛΛΑΣ -Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑΣAR014WSB
14ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤ. ΜΠΕΡΤΑΚΗΣΧΑΝΙΩΝAR015WSB
15ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣAR016WSB
16ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣΚΟΖΑΝΗΣAR018WSB
17ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Α.Ε.Β.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣAR019WSB
18ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΟΖΑΝΗΣAR020WSB
19ΚΑΛΥΒΑΣ Γ. -ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ I. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣAR021WSB
20Σ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΤΡΙΚΑΛΩΝAR022WSB
21ΥΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ Δ. ΠΑΦΥΛΗ ΟΕΚΟΖΑΝΗΣAR023WSB
22ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙΙΩΑΝΝΙΝΩΝAR025WSB
23ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟAR027WSB
24ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΟΙΩΤΙΑΣAR028WSB
25ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΡΤΑΣAR029WSB
26ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR030WSB
27ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑΣAR031WSB
28ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR032WSB
29ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΤΤΙΚΗΣAR033WSB
30ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR035WSB
31ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡ. & ΣΙΑ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣAR036WSB
32ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΤΤΙΚΗΣAR037WSB
33ΑΦΟΙ Φ. ΜΠΟΥΓΑ & ΣΙΑ ΟΕΜΕΣΣΗΝΙΑΣAR038WSB
34ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR039WSB
35ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣΧΑΝΙΩΝAR040WSB
36Χ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΟΥΚΑΣ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣAR042WSB
37ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΤΤΙΚΗΣAR043WSB
38ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ & Ε ΟΕΑΤΤΙΚΗΣAR044WSB
39Κ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣAR045WSB
40ΚΑΚΑΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΕΒΡΟΣAR046WSB
41ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝAR047WSB
42ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΕΓΡΕΒΕΝΩΝAR048WSB
43ΑΡΑΠΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣΣΕΡΡΩΝAR049WSB
44ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΚΟΖΑΝΗΣAR050WSB
45ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑΣAR051WSB
46ΜΠΑΤΣΗΣ ΡΗΓΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR052WSM
47ΕΠΕ ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣΑΤΤΙΚΗΣAR054WSM
48ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Α.-ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Κ. ΟΕΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣAR056WSM
49ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΚΑΒΑΛΑΣAR057WSM
50ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕΚΑΒΑΛΑΣAR058WSM
51ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞΑΝΘΗΣAR059WSM
52ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗ ΟΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR060WSM
53ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚ. - ΜΕΡΤΕΚΗΣ ΔΗΜ. ΟΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR061WSB
54ΑΦΟΙ ΑΡΑΒΙΔΗ ΟΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR062WSM
55ΥΙΟΙ Ι. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΟΕΠΡΕΒΕΖΗΣAR063WSM
56ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑΣAR064WSB
57ΑΦΟΙ ΠΙΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕΑΧΑΙΑΣAR066WSM
58ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΧΑΙΑΣAR067WSM
59ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΞΑΝΘΗΣAR068WSM
60ΠΑΤΣΑΜΑΝ ΜΕΤΙΝΞΑΝΘΗΣAR069WSB
61ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕΒΡΟΣAR070WSM
62ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΡΙΖΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.ΟΕΦΘΙΩΤΙΔΑΣAR071WSM
63ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΗΛΕΙΑΣAR072WSB
64ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΤΡΙΚΑΛΩΝAR073WSM
65ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΓΟΛΙΔΑΣAR074WSM
66ΕΛΕΝΗ Α. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΑΡΓΟΛΙΔΑΣAR075WSM
67ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣAR076WSM
68ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΧΑΙΑΣAR077WSM
69Α. ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ-Γ. ΤΣΟΧΑΣ Ο.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣAR078WSM
70ΑΦΟΙ Π. ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣAR079WSM
71ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥΡΟΔΟΠΗΣAR080WSM
72ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣAR081WSM
73ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣAR082WSM
74ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑ Ο.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣAR083WSM
75ΧΡ. ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣAR084WSM
76ΠΙΤΣΗ ΠΗΝ. & ΣΙΑ Ο.ΕΑΧΑΙΑΣAR085WSM
77ΑΡΜΕΝΑΚ-ΜΙΚΙΡΔΙΤΣ-ΑΖΝΙΦ ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣAR087WSB
78ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣΑΤΤΙΚΗΣAR088WSB
79ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR089WSB
80ΒΕΖΥΡΙΑΝΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR090WSM
81Σ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΜΑΡΑΝΗΣ ΟΕΕΒΡΟΣAR091WSM
82ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟAR092WSM
83Α. ΒΑΦΕΙΔΗΣ - Β. ΜΑΝΤΗΣ ΟΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR093WSB
84ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR094WSB
85ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΕΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣAR095WSM
86ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥAR096WSM
87ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣAR097WSM
88ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ Χ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑ ΕΕΕΒΡΟΣAR098WSM
89ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑΣAR099WSB
90ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣΗΜΑΘΙΑΣAR101WSB
91ΣΕΪΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΣΕΡΡΩΝAR104WSM
92ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ ΟΕΚΩΣAR105WSM
93ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΕΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR106WSM
94ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣAR108 WSB
95"ΠΑΠΑΖΗΣ Ν.-ΠΟΛΥΧΡΟΣ Σ. ΟΕ"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR109 WSM
96"ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Δ. - ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ Ε. ΟΕ"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR110WSM
97ΜΗΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣΑΙΤΩΛ/ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣAR111WSB
98ΓΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣAR112 WSM
99ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΑΜΟΥAR113 WSM
100ΝΤΕΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥAR114WSM
101ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR115WSM
102"Γ. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ - Δ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ο.Ε."ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR116WSB
103ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝAR117WSM
104ΓΚΟΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR118WSM
105ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α. ΜΟΔΕΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΤΤΙΚΗΣAR120WSB
106ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΕΒΡΟΥAR121WSM
107Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΕΒΡΟΥAR122WSM
108ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΛΩΡΙΝΑΣAR123WSM
109Αφοι ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΠΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR124WSM
110ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR125WSΒ
111ΣΙΩΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝAR126WSB
112ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗΕΒΡΟΥAR127WSM
113ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΕΕΥΒΟΙΑΣAR128WSM
114ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΟΖΑΝΗΣAR129WSM
115ΠΑΝ. ΜΠΑΖΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΑΧΑΙΑΣAR130WSM
116ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟΥAR131WSM
117ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΝΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR132WSM
118ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣAR133WSM
119ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΡΑΜΑΣAR134WSM
120ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥAR135WSM
121ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣAR136WSM
122ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣΔΡΑΜΑΣAR137WSM
123ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗΣAR138WSM
Β.1.1.ΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣWABCO
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΒΑΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR001 ΤΕΒ
2ΒΑΡΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR002 ΤΕΒ
3ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣAR003 ΤΕΒ
4ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR004 ΤΕΒ
5ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR005 ΤΕΒ
6ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣAR006 ΤΕΒ
7ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣAR007 ΤΕΒ
8ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR008 ΤΕΜ
9ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣAR009 ΤΕΒ
10ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣAR010 ΤΕΒ
11ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣAR011ΤΕΒ
12ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣAR012 ΤΕΒ
13τακτικός ΜΟΔΕΣΤΟΣ A.AR013 ΤΕΒ
14τακτικός ΜΟΔΕΣΤΟΣ I.AR014 ΤΕΜ
15ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR015 ΤΕΒ
16ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣAR016 ΤΕΒ
17ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR017 ΤΕΒ
18ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR018ΤΕΜ
19ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR019 ΤΕΒ
20ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR020 ΤΕΒ
21ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR021ΤΕΜ
22ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣAR022 ΤΕΜ
23ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR023ΤΕΜ
24ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR025 ΤΕΒ
25ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣAR026 ΤΕΒ
26ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣAR027 ΤΕΜ
27ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣAR042 ΤΕΒ
28ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣAR028 ΤΕΒ
29ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR029 ΤΕΒ
30ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣAR030 ΤΕΒ
31ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR031 ΤΕΒ
32ΠΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR032 ΤΕΒ
33ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣAR034ΤΕΜ
34ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣAR035 ΤΕΜ
35ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣAR036 ΤΕΒ
36ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣAR038 ΤΕΒ
37ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣAR039 ΤΕΒ
38ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR040 ΤΕΜ
39ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣAR041ΤΕΜ
40ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR043 ΤΕΒ
41ΣΑΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣAR044 ΤΕΒ
42ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR045 ΤΕΒ
43ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣAR046 ΤΕΒ
44ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣAR047 ΤΕΜ
45ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣAR048 ΤΕΒ
46ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣAR049 ΤΕΒ
47ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣAR050 ΤΕΜ
48ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR051ΤΕΜ
49ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR052 ΤΕΒ
50ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣAR053TEΒ
51ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣAR054TEΒ
52ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΔΑΚΗΣAR055TEΜ
53ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣAR057TEΒ
54ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΚΑΣAR058TEΒ
55ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣAR059TEΜ
56ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣAR060TEΒ
57ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣAR062TEΜ
58ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣAR063TEΜ
59ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥAR064TEΒ
60ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣAR065TEΜ
61ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥAR066TEΜ
62ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΑΠΤΣΙΔΗΣAR067TEΜ
63ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣAR068TEΒ
64ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣAR069TEM
65ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣAR070TEM
66ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR071TEB
67ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR073TEB
68ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣAR074TEM
69ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗAR076TEM
70ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣAR077TEM
71ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣAR079TEM
72ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣAR080TEM
73ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR081TEM
74ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR082TEM
75ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR083TEM
76ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣAR084TEM
77ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣAR085TEM
78ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR086TEB
79ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR087TEM
80ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣAR088TEM
81ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣAR089TEM
82ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR090TEB
83ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣAR091TEB
84ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣAR092TEB
85ΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR093TEM
86ΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣAR094TEM
87ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣAR095TEM
88ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣAR096TEM
89ΠΑΤΣΑΜΑΝ ΜΕΤΙΝAR097TEB
90ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣAR098TEM
91ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR099TEB
92ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΡΙΖΟΣAR100TEM
93ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣAR101TEB
94ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣAR102TEM
95ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣAR103TEM
96ΓΙΑΓΚΟΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛAR104TEM
97ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR105TEM
98ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR106TEM
99ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣAR107TEM
100ΤΣΟΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR108TEM
101ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR109TEM
102ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR110TEM
103ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR111TEM
104ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR112TEM
105ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣAR113TEM
106ΜΠΟΥΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR114TEM
107ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR115TEM
108ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΑΡΜΕΝΑΚAR116TEB
109ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΜΙΚΙΡΔΙΤΣAR117TEB
110ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗAR118TEM
111ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR120TEB
112ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR121TEB
113ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣAR122TEM
114ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣAR123TEM
115ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣAR124TEM
116ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR125TEM
117ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣAR126TEB
118ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR127TEB
119ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR128TEB
120ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣAR129TEM
121ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣAR130TEM
122ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣAR131TEM
123ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑAR132TEM
124ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣAR133TEM
125ΣΙΩΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣAR134TEB
126ΣΙΩΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣAR135TEM
127ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣAR137TEM
128ΣΕΪΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣAR138TEM
129ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR139TEM
130ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣAR140TEM
131ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣAR141TEM
132ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣAR143TEM
133ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR144TEM
134ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣAR145TEM
135ΜΑΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR146TEM
136ΜΗΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣAR147TEM
137ΓΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR148TEM
138ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛAR149TEM
139ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣAR150TEM
140ΓΑΛΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣAR151TEB
141ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR152TEM
142ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR153TEB
143ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣAR154TEB
144ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣAR155TEM
145ΓΚΟΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣAR156TEM
146ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR157TEM
147ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣAR158ΤΕΜ
148ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR159ΤΕΜ
149ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR160ΤΕM
150ΚΟΥΡΤΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR161ΤΕΒ
151ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR162TEM
152ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣAR163TEM
153ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣAR164TEM
154ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣAR165TEM
155ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝAR168TEM
156ΜΠΑΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣAR169TEM
157ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR170TEM
158ΜΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR171TEM
159ΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣAR172TEM
160ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣAR173TEM
161ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR174TEM
162ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣAR175TEM
163ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR176TEM
Γ.1.1.ΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣWABCO
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR01IN
2ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR02IN
3ΥΔΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR03IN
4ΛΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛAR04IN
5ΙΩΝ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣAR05IN
6ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣAR06IN
7ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΡΝΑΣAR07IN
8ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣAR08ΙN
9ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣAR09ΙN
10ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣAR10ΙN
11ΠΑΛΙΟΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR1HN
12ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑAR12IN
13ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣAR13IN
14ΤΣΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗAR14IN
15ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝAR15IN
16ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣAR17IN
17ΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣAR18IN
18ΠΛΑΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR19IN
19ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR20IN
20ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣAR21IN
21ΓΡΙΔΑΣ ΖΗΣΗΣAR22IN
22ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣAR23IN
23ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣAR24IN
24ΤΕΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣAR25IN
25ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣAR26IN
26ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑAR27IN
27ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣAR28IN
28ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗAR29IN
29ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣAR30IN
Α.1.2.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑWABCO
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΓΑΚΟΥΔΗ Μ. ΑΦΟΙ Ε.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA001WBS
2ΒΑΡΝΑΣ Α. ΒΑΣ.-ΒΑΡΝΑΣ Κ. ΒΑΣ. Ο.ΕΛΑΡΙΣΑTSA002WBS
3ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA003WBS
4ΠΕΝΟΓΛΟΥ - ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ Ο.ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΑTSA004WBS
5ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Γ.- ΣΟΥΓΛΕΣ Χ. ΟΕΜΑΝΔΡΑ, ΑΤΤΙΚΗΣTSA005WBS
6ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑTSA006WBS
7ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.ΚΑΒΑΛΑTSA007WBS
8ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.ΛΑΜΙΑTSA008WBS
9ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣTSA009WBS
10ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕΧΑΝΙΑTSA010WBS
11ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕΤΡΙΚΑΛΑTSA013WBS
12ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΩΠΙTSA014WBS
13ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑTSA015WBS
14ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΜΟΤΗΝΗTSA016WBS
15ΠΑΤΣΑΜΑΝ ΜΕΤΙΝΞΑΝΘΗTSA017WBS
16ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑTSA018WBS
17ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΒΟΛΟΣTSA019WBS
18ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Λ. & ΤΣΕΣΜΑΛΗΣ Κ. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙTSA020WBS
19ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟTSA021WBS
20ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟTSA022WBS
21ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗTSA023WBS
22ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΞΑΝΘΗTSA024WBS
23ΚΟΚΑΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕΣΕΡΡΕΣTSA025WBS
24ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΙΠΟΛΗTSA026WBS
25ΜΠΟΥΓΑ Φ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΛΑΜΑΤΑTSA027WBS
26ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ I. - ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π. Ο.Ε.ΕΥΒΟΙΑTSA028WBS
27ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑTSA031WBS
28ΠΑΠΑΖΗΣ Ν. - ΜΕΡΤΕΚΗΣ Δ. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA032WBS
29ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗTSA033WBS
30ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑTSA034WBS
31ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΑΛΑΜΠΑΚΑTSA035WBS
32ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞΑΝΘΗTSA036WBS
33ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Κ. & Γ. ΟΕΒΟΛΟΣTSA037WBS
34ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑTSA039WBS
35ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΗΒΑTSA040WBS
36ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA041WBS
37ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ.& ΣΙΑ Ο.Ε.ΧΑΝΙΑTSA042WBS
38ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑTSA043WBS
39ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑTSA044WBS
40ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΙΟΣTSA045WBS
41ΒΑΦΕΙΔΗΣ A- ΜΑΝΤΗΣ B. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA046WBS
42ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Γ.-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Δ. Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA047WBS
43ΜΑΣΤΟΡΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑTSA048WBS
44ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΑΜΑTSA049WBS
45ΠΑΦΙΛΗ ΥΙΟ Κ.Δ. Ο.Ε.ΚΟΖΑΝΗTSA051WBS
46ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΕΒΕΖΑTSA053WBS
47ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΟΛΟΣTSA054WBS
48ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA055WBS
49ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΜΥΤΙΛΗΝΗTSA057WBS
50ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΟΛΟΣTSA058WBS
51ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟTSA059WBS
52ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑTSA060WBS
53ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΟΥ Ο.Ε.ΚΑΒΑΛΑTSA061WBS
54ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΓΟΣTSA062WBS
55ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑTSA063WBS
56ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑTSA064WBS
57ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗTSA066WBS
58Ν. & Λ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA067WBS
59ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.ΕΓΡΕΒΕΝΑTSA068WBS
60ΚΩΣΤΙΚΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA069WBS
61ΑΡΑΒΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA070WBS
62ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΥΙΟΙ ΟΕΠΡΕΒΕΖΑTSA071WBS
63ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Π.ΑΦΟΙ ΟΕΒΕΡΟΙΑTSA072WBS
64ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΜΟΤΗΝΗTSA073WBS
65ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑTSA075WBS
66ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΕΥΡΩΦΡΕΝΟΤΕΧΝΙΚΗΗΜΑΘΙΑTSA076WBS
67ΣΕΙΖΗΣ Β. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΣΕΡΡΕΣTSA077WBS
68ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΜΥΝΤΑΙΟTSA079WBS
69ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΣΚΙΔΗ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA084WBS
70ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΡΙΝΙΟTSA085WBS
71ΓΚΑΤΣΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA088WBS
72ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΙΟΥ ΥΙΟΙ -ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA089WBS
73ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΧΜΕΤΚΟΜΟΤΗΝΗTSA091WBS
74ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA092WBS
75ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA093WBS
76ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΛΑΜΙΑTSA094WBS
77ΜΑΧΑΙΡΑΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΑTSA095WBS
78ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟTSA096WBS
79ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΡΓΟΣTSA097WBS
80ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 081332576ΠΑΤΡΑTSA098WBS
81ΠΛΕΓΑΣ Α. & Γ. ΟΕΠΑΤΡΑTSA099WBS
82ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΕΝΟΔΥΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟTSA101WBS
83ΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣΧΙΟΣTSA102WBS
84ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΓΕΡΑΚΑΣTSA103WBS
85ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗTSA104WBS
86ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗTSA107WBS
87ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΣTSA108WBS
88ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟTSA109WBS
89ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑTSA110WBS
90ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΡΙΖΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ Ο.ΕΛΑΜΙΑTSA111WBS
91ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. -ΚΟΥΡΤΕΝΤΖΟΣ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA112WBS
92ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΦΕΡΡΕΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣTSA113WBS
93ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑTSA114WBS
94ΒΛΙΩΡΑΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΣΛΑΡΙΣΑTSA115WBS
95ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡ. & ΣΙΑ Ε.ΕATTIKHTSA116WBS
96ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΤΤΙΚΗTSA117WBS
97ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA118WBS
Β.1.2.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣWABCO
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣTSA001TWBS
2ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣTSA002TWBS
3ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥTSA003TWBS
4ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥTSA004TWBS
5ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA005TWBS
6ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣTSA006TWBS
7ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA007TWBS
8ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA008TWBS
9ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣTSA009TWBS
10ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣTSA010TWBS
11ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA011TWBS
12ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣTSA012TWBS
13ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA013TWBS
14ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣTSA014TWBS
15ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣTSA017TWBS
16ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣTSA018TWBS
17ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣTSA019TWBS
18ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA020TWBS
19ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA021TWBS
20ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA022TWBS
21ΠΑΤΣΑΜΑΝ ΜΕΤΙΝTSA023TWBS
22ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣTSA024TWBS
23ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣTSA025TWBS
24ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA026TWBS
25ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA027TWBS
26ΓΙΟΥΡΝΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA028TWBS
27ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA029TWBS
28ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣTSA030TWBS
29ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣTSA031TWBS
30ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣTSA032TWBS
31ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA033TWBS
32ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA034TWBS
33ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣTSA036TWBS
34ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA037TWBS
35ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣTSA038TWBS
36ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA039TWBS
37ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA040TWBS
38ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣTSA041TWBS
39ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA042TWBS
40ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA043TWBS
41ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣTSA044TWBS
42ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA045TWBS
43ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣTSA046TWBS
44ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA047TWBS
45ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣTSA048TWBS
46ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣTSA049TWBS
47ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣTSA050TWBS
48ΣΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA051TWBS
49ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA052TWBS
50ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA053TWBS
51ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA054TWBS
52ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA055TWBS
53ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA056TWBS
54ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA057TWBS
55ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA058TWBS
56ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA059TWBS
57ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA060TWBS
58ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA062TWBS
59ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA064TWBS
60ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣTSA065TWBS
61ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA066TWBS
62ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣTSA069TWBS
63ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA070TWBS
64ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA071TWBS
65ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣTSA072TWBS
66ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA073TWBS
67ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA074TWBS
68ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣTSA075TWBS
69ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA076TWBS
70ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗTSA078TWBS
71ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣTSA079TWBS
72ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣTSA080TWBS
73ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣTSA081TWBS
74ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣTSA082TWBS
75ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA083TWBS
76ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA084TWBS
77ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣTSA085TWBS
78ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA086TWBS
79ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA087TWBS
80ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA089TWBS
81ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣTSA090TWBS
82ΣΕΙΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣTSA091TWBS
83ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA092TWBS
84ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA093TWBS
85ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA098TWBS
86ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA099TWBS
87ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣTSA102TWBS
88ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣTSA103TWBS
89ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣTSA104TWBS
90ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΧΜΕΤTSA106TWBS
91ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣTSA107TWBS
92ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣTSA108TWBS
93ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜTSA109TWBS
94ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣTSA110TWBS
95ΦΡΑΓΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA111TWBS
96ΖΕΠΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA112TWBS
97ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗTSA113TWBS
98ΠΛΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA114TWBS
99ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛTSA117TWBS
100ΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣTSA118TWBS
101ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA119TWBS
102ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA120TWBS
103ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA121TWBS
104ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA122TWBS
105ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA125TWBS
106ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA126TWBS
107ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣTSA127TWBS
108ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΡΙΖΟΣTSA128TWBS
109ΚΟΥΡΤΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA129TWBS
110ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑTSA130TWBS
111ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA131TWBS
112ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣTSA132TWBS
113ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA133TWBS
114ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA134TWBS
115ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA135TWBS
116ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA136TWBS
117ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣTSA137TWBS
118ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA138TWBS
119ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣTSA139TWBS
Γ.1.2.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣWABCO
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣTSA001EWBS
2ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA002EWBS
3ΚΟΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA003EWBS
4ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA004EWBS
5ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣTSA005EWBS
6ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA006EWBS
7ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣTSA007EWBS
8ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA008EWBS
9ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA009EWBS
10ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣTSA010EWBS
11ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA011EWBS
12ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛTSA012EWBS
13ΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA013EWBS
14ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑTSA014EWBS
15ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA016EWBS
16ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣTSA017EWBS
17ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA018EWBS
18ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA019EWBS
19ΤΣΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗTSA020EWBS
20ΤΕΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣTSA021EWBS
21ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA022EWBS
22ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗTSA024EWBS
23ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA025EWBS
24ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA026EWBS
25ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA027EWBS
26ΞΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA028EWBS
27ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA029EWBS
28ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣTSA030EWBS
Α.1.3.CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑWABCO
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.Χ-ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA004TSOL
2ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΤΡΑCA005TSOL
3ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΩΡΟΠΙCA006TSOL
4ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑCA008TSOL
5ΑΦΟΙ Χ. ΡΗΓΑ Ο.ΕΚΑΛΑΜΑΤΑCA009TSOL
6ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΩΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA010TSOL
7ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. - ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA011TSOL
8ΥΙΟΙ Σ. ΚΟΥΝΟΥ ΟΕΘΗΒΑCA012TSOL
9ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΟΔΟΣCA014TSOL
10Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Π.ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑCA015TSOL
11ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙCA016TSOL
12ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Κ. - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA017TSOL
13Γ.ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - Χ.ΣΟΥΓΛΕΣ Ο.ΕΜΑΝΔΡΑCA018TSOL
14Ι ΣΙΔΕΡΗΣ-ΜΠΑΝΙΑΣ Ν ΟΕΚΑΛΥΒΙΑCA019TSOL
15ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣΧΑΛΚΙΔΑCA020TSOL
16ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA021TSOL
17ΑΦΟΙ ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΟΕΝΑΥΠΑΚΤΟΣCA022TSOL
18ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA024TSOL
19ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA025TSOL
20ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA026TSOL
21ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΓΟΥΛΑCA028TSOL
22ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑCA029TSOL
23ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑCA030TSOL
24ΡΗΓΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗCA032TSOL
25ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΡΑΜΥΘΕΙΑCA033TSOL
26ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Ι. -ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Δ. ΟΕΑΘΗΝΑCA034TSOL
27ΚΑΛΛΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΑΤΑCA035TSOL
28ΚΟΥΚΙΑΣ Α.ΕΚΑΒΑΛΑCA039TSOL
29ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ & ΣΙΑ ΟΕΡΟΔΟΣCA040TSOL
30ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣΑΘΗΝΑCA041TSOL
31ΤΣΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA043TSOL
32ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. -ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA045TSOL
33ΠΕΚΕΦΑ Ε.Π.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA046TSOL
34ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ. & Ε. ΟΕΑΘΗΝΑCA047TSOL
35ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΙΟΣCA048TSOL
36ΥΙΟΙ ΒΑΙΟΥ ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ-Χ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA049TSOL
37ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Λ. - ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΩΝ. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙCA050TSOL
38ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΥΡΓΟΣCA051TSOL
39ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.ΕΧΑΝΙΑCA052TSOL
40ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA053TSOL
41ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑCA055TSOL
42ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑCA056TSOL
43ΑΦΟΙ ΜΙΝΤΖΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA058TSOL
44ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΕΒΕΖΑCA059TSOL
45ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞΑΝΘΗCA060TSOL
46Σ . ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΤΡΙΚΑΛΑCA061TSOL
47ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑCA062TSOL
48ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΙΑΡΤΟΣCA063TSOL
49ΘΑΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΝ. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑCA064TSOL
50ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.ΕΜΑΝΔΡΑCA066TSOL
51Π.ΠΙΤΣΑΚΗΣ-Σ.ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣCA068TSOL
52ΚΟΥΛΟΣ Α. - ΚΟΥΛΟΣ Γ. Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗCA069TSOL
53ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΗΣΠΑΤΡΑCA070TSOL
54ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΝΑΥΠΑΚΤΟΣCA071TSOL
55ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΤΑCA072TSOL
56ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΡΩΠΙCA073TSOL
57ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ Π. - ΖΩΖΟΥΛΑ Α Ο.ΕΑΝΔΡΟΣCA074TSOL
58ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΒΟΛΟΣCA075TSOL
59ΠΛΕΓΑΣ Α & Γ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑCA076TSOL
60ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΛΑΜΑΤΑCA077TSOL
61ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA079TSOL
62ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.ΛΑΜΙΑCA080TSOL
63ΑΦΟΙ Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.ΑΡΓΟΣCA082TSOL
64ΠΑΠΑΘΕΩΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA084TSOL
65Σ.ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΕΠΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA085TSOL
66ΔΑΔΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΡΑΜΑCA088TSOL
67ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑCA089TSOL
68ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΟΔΟΣCA090TSOL
69ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Κ & Γ ΟΕΒΟΛΟΣCA091TSOL
70ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙCA092TSOL
71ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ - ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Ν Ο.ΕΑΡΓΟΣCA093TSOL
72ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ ΑΝΕΣΤΗΣΚΑΒΑΛΑCA094TSOL
73ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA095TSOL
74ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA096TSOL
75ΔΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑCA097TSOL
76ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΚΑΒΑΛΑCA098TSOL
77ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΙΠΟΛΗCA099TSOL
78ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΙΒΕΡΙCA100TSOL
79ΥΙΟΙ Κ.Δ ΠΑΦΥΛΗ ΟΕΚΟΖΑΝΗCA101TSOL
80ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΒΑΛΑCA102TSOL
81ΥΙΟΙ Σ. ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΕΙΩΑΝΝΙΝΑCA103TSOL
82ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΒΑΛΑCA104TSOL
83ΥΙΟΙ ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.ΕΚΟΖΑΝΗCA105TSOL
84ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚ. - ΜΕΡΤΕΚΗΣ ΔΗΜ.Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA106TSOL
85ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.Μ.-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA107TSOL
86ΛΟΥΚΑΣ Η ΜΟΣΧΟΝΑΣΛΑΥΡΙΟCA108TSOL
87ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΛΙΔΑCA109TSOL
88ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΡΩΠΙCA110TSOL
89Π. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΘΗΝΑCA111TSOL
90ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA112TSOL
91ΔΡΑΣΚΙΔΗ Γ. ΥΙΟΙ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA113TSOL
92Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕΔΡΑΜΑCA114TSOL
93ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA116TSOL
94ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕΑΘΗΝΑCA117TSOL
95ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA118TSOL
96Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ - ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΛΑΜΙΑCA119TSOL
97ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣΑΓΡΙΝΙΟCA120TSOL
98ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. - ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.ΕΚΟΡΩΠΙCA121TSOL
99ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΡΑΜΑCA122TSOL
100ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑCA123TSOL
101ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΟΛΟΣCA124TSOL
102ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ Π. ΑΦΟΙ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA125TSOL
103ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕΑΘΗΝΑCA126TSOL
104ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΡΟΔΟΣCA127TSOL
105Κ. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ - Σ. ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA128TSOL
106ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA129TSOL
107ΑΦΟΙ ΜΑΡΕΣΙΟΥ ΟΕΓΡΕΒΕΝΑCA130TSOL
108ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Γ ΟΕΒΟΛΟΣCA131TSOL
109ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑCA132TSOL
110ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA133TSOL
111Δ.ΚΟΥΤΡΑΣ - Ε.ΚΟΥΤΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA135TSOL
112ΦΡΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΩΠΙCA136TSOL
113ATHENS TRUCK SERVICE AEΑΘΗΝΑCA137TSOL
114ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA138TSOL
115ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. - ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΟΕ (BRAKE TRUCK)ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA142TSOL
116ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΑΡΤΗCA143TSOL
117ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣΑΡΓΟΣCA144TSOL
118ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣΜΟΥΔΑΝΙΑCA145TSOL
119ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΛΕΩΝ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣCA146TSOL
120B. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA147TSOL
121ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑCA148TSOL
122ΖΕΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΔΡΑΜΑCA149TSOL
123ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΣCA150TSOL
124ΜΑΡΚΟΥ ΣΩΤ. ΙΩΑΝΝΗΣΘΗΒΑCA151TSOL
125ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑCA152TSOL
126ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦΑΡΓΟΣΤΟΛΙCA0153TSOL
127ΡΕΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΑΜΑΛΙΑΔΑCA0154TSOL
128ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. - ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA0155TSOL
129ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΙΓΙΟCA0156TSOL
130ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ο.ΕΧΙΟΣCA0157TSOL
131ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣCA0158TSOL
132ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣCA0160TSOL
133MORELEXCO LIMITED - BAVARIA SERVICEΑΡΤΑCA0161TSOL
134Κ.Κ TRUCKS A.EΠΑΤΡΑCA162TSOL
135UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕΑΘΗΝΑCA163TSOL
136ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΣΙΟΥ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA164TSOL
137Σ. ΤΣΟΥΦΗΣ - Κ. ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣΑΘΗΝΑCA165TSOL
138ΥΙΟΙ Ι ΜΠΕΖΕΒΕΚΗΣ Ο.ΕΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑCA166TSOL
139ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΑCA167TSOL
140Δ.ΜΟΦΡΙΔΗΣ - Κ.ΣΑΚΑΛΗΣ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA168TSOL
141ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑCA170TSOL
142ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΡΟΔΟΣCA171TSOL
143ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΘΗΝΑCA172TSOL
144ΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΑΞΟΣCA174TSOL
145ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΦΕΡΕΣCA175TSOL
146ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΑΡΙΣΑCA176TSOL
147ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.ΕΑΘΗΝΑCA178TSOL
148ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣCA179TSOL
149ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΥΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΑΜΟΣCA180TSOL
150ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA181TSOL
151ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΙΝΟΦΗΤΑCA182TSOL
152KUMRIJA ERJONΑΘΗΝΑCA183TSOL
153ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.ΕΚΩCA185TSOL
154ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΗΒΑCA186TSOL
155ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΕΓΑΡΑCA187TSOL
156ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. ΑΦΟΙ Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗCA189TSOL
157ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗΝΑΞΟΣCA190TSOL
158ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Κ & Κ ΙΚΕΑΘΗΝΑCA191TSOL
159ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΑΡ ΠΕΤΡΟΣΑΘΗΝΑCA192TSOL
160Β.Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.ΕΔΡΑΜΑCA193TSOL
161ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.ΕΓΕΡΑΚΑCA194TSOL
162ΤΟΛΗΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.ΕΚΕΡΚΥΡΑCA195TSOL
163Γ.ΠΕΝΟΓΛΟΥ & Α.ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Ο.ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΑCA196TSOL
164ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΡΑΚΛΕΙΟCA197TSOL
165ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΦΟΙ Ο.ΕΘΗΒΑCA198TSOL
166ΦΡΕΝΑ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA199TSOL
167ΣΙΩΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕΑΜΗΝΤΑΙΟCA200TSOL
168MAIRAGAS SERVICE CARS $ TRUCKSΣΑΜΟΣCA201TSOL
169Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡ.ΚΙΤΣΟΥ Ο.ΕΚΑΣΤΟΡΙΑΣCA202TSOL
170Μ.ΣΙΓΑΛΑΣ-Χ.ΒΑΛΒΗΣ Ο.ΕΣΑΝΤΟΡΙΝΙCA203TSOL
171ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA204TSOL
172ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΔΟΜΟΚΟΥCA205TSOL
173ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA206TSOL
174Ν.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘ.ΣΑΞΩΝΗΣ Ο.ΕΚΑΡΔΙΤΣΑCA207TSOL
175ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΙΡΑΙΑCA208TSOL
176ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA209TSOL
177ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA210TSOL
178ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΑΘΗΝΑCA211TSOL
179ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.ΕΑΡΓΟΣCA212TSOL
180ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ε.ΕΑΘΗΝΑCA213TSOL
181ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΙΜΙΝΗCA214TSOL
182ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΡΙΚΑΛΑCA215TSOL
183ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩCA216TSOL
184ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΦΟΥΚΑΣ Κ Ι.Κ.ΕΜΑΝΔΡΑCA217TSOL
185Α.ΜΕΡΕΛΗΣ - Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣΠΑΤΡΑCA218TSOL
186FTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΙΩΑΝΝΙΝΑCA219TSOL
187ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΗΝΑCA220TSOL
188BUS TRUCK SERVICE OEΣΑΝΤΟΡΙΝΙCA221TSOL
189ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ο.ΕΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑCA222TSOL
190Ι ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & Μ. ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΟΥ-Ο.Ε (EUROSKANIA)ΚΑΒΑΛΑCA223TSOL
191SERVICE GP TRUCK SERVICE I.K.EΑΘΗΝΑCA224TSOL
192BOCI NIKOLLE του OSMANΚΩΣCA225TSOL
193ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΑΘΗΝΑCA226TSOL
Β.1.3. CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E. / ΤΕΧΝΙΤΗΣ WABCO
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA001TEC
2ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA002TEC
3ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥCA003TEC
4ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA001ΜTΕC
5ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA004TEC
6ΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA002MTEC
7ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA003MTEC
8ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA005TEC
9ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA004MTEC
10ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥCA007TEC
11ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥCA008TEC
12ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA009TEC
13ΚΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA010TEC
14ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA005MTEC
15ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣCA006MTEC
16ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA007MTEC
17ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA008MTEC
18ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA009MTEC
19ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA010MTEC
20ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA012TEC
21ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA013TEC
22ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA011ΜTEC
23ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA012MTEC
24ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣCA015MTEC
25ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA016MTEC
26ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA015TEC
27ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA016TEC
28ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA017TEC
29ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA018TEC
30ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA019TEC
31ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA020TEC
32ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA017MTEC
33ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA024TEC
34ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA018MTEC
35ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣCA026TEC
36ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA020MTEC
37ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA021MTEC
38ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA022MTEC
39ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣCA023MTEC
40ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣCA024MTEC
41ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA026MTEC
42ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA028TEC
43ΜΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛCA027MTEC
44ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA030TEC
45ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA031TEC
46ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA032TEC
47ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA033TEC
48ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA034TEC
49ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA035TEC
50ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA037TEC
51ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA038TEC
52ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA039TEC
53ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣCA040TEC
54ΜΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA030MTEC
55ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣCA042TEC
56ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣCA043TEC
57ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣCA044TEC
58ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA031MTEC
59ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA032MTEC
60ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA033MTEC
61ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA034MTEC
62ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA035MTEC
63ΜΠΑΤΣΗΣ ΡΗΓΑΣCA036MTEC
64ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA037MTEC
65ΚΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA038MTEC
66ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΗΣCA045TEC
67ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA039MTEC
68ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA040MTEC
69ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA041MTEC
70ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣCA042MTEC
71ΖΕΜΠΗΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣCA046TEC
72ΠΛΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA043MTEC
73ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA047TEC
74ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA044MTEC
75ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA048TEC
76ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA046MTEC
77ΚΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣCA047MTEC
78ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA048MTEC
79ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA049MTEC
80ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA050TEC
81ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA050MTEC
82ΔΑΔΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA051MTEC
83ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA051TEC
84ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA052MTEC
85ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA052TEC
86ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣCA053MTEC
87ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA053TEC
88ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣCA054TEC
89ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑCA055TEC
90ΔΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA054MTEC
91ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA055MTEC
92ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA056TEC
93ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA057TEC
94ΠΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA058TEC
95ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA059TEC
96ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA056MTEC
97ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA060TEC
98ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA057MTEC
99ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA061TEC
100ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA058MTEC
101ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA062TEC
102ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA059MTEC
103ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA063TEC
104ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA064TEC
105ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA065TEC
106ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA066TEC
107ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA067TEC
108ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA060MTEC
109ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣCA061MTEC
110ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA062MTEC
111ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA063MTEC
112ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA068TEC
113ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA064MTEC
114ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA065MTEC
115ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA066MTEC
116ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA067MTEC
117ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA069TEC
118ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA070TEC
119ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA071TEC
120ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA068MTEC
121ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA072TEC
122ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA069MTEC
123ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣCA073TEC
124ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣCA074TEC
125ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA070MTEC
126ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA071MTEC
127ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA072MTEC
128ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA073MTEC
129ΜΑΡΕΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA074MTEC
130ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣCA075MTEC
131ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA076MTEC
132ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA077MTEC
133ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣCA075TEC
134ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA078MTEC
135ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA079MTEC
136ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA077TEC
137ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA080MTEC
138ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA080TEC
139ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA081TEC
140ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣCA082MTEC
141ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣCA083MTEC
142ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA084MTEC
143ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣCA085MTEC
144ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣCA082TEC
145ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣCA083TEC
146ΖΕΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣCA086MTEC
147ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣCA087MTEC
148ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA088MTEC
149ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣCA084TEC
150ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛCA089MTEC
151ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA085TEC
152ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣCA090MTEC
153ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA091MTEC
154ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA092MTEC
155ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦCA093MTEC
156ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA094MTEC
157ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA086TEC
158ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA095MTEC
159ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA096MTEC
160ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA087TEC
161ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA088TEC
162ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣCA097MTEC
163ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA098MTEC
164ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA099MTEC
165ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA089TEC
166ΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA100MTEC
167ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA090TEC
168ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣCA091TEC
169ΜΠΕΖΕΒΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣCA101MTEC
170ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA102MTEC
171ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣCA103MTEC
172ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA104MTEC
173ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA105MTEC
174ΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA106MTEC
175ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA107MTEC
176ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA092TEC
177ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA108MTEC
178ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA109MTEC
179ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA110MTEC
180ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣCA111MTEC
181ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA093TEC
182ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA094TEC
183ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA095TEC
184ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥCA112MTEC
185ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣCA096TEC
186ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA113MTEC
187ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA097TEC
188ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟCA114MTEC
189ΣΙΩΠΗ ΦΩΤΙΟΥCA098TEC
190ΜΑΡΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟCA0115MTEC
191ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣCA0116MTEC
192ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣCA0100TEC
193ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA0101TEC
194ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA0102TEC
195ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣCA0103TEC
196ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA117MTEC
197ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA118MTEC
198ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗCA119MTEC
199ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥCA0104TEC
200ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑCA0105TEC
201ΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣCA0106TEC
202ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣCA120MTEC
203ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA121MTEC
204ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA122MTEC
205ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣCA123MTEC
206ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA124MTEC
207ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA0107TEC
208ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA0108TEC
209ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟCA0109TEC
210ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΗΣCA125MTEC
211ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA0110TEC
212ΜΑΙΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA126MTEC
213ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟCA127MTEC
214ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣCA128MTEC
215ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA0111TEC
216ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗCA0112TEC
217ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA0113TEC
218ΣΑΞΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA0114TEC
219ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟCA0115TEC
220ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA129MTEC
221ΦΛΩΡΟΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA130MTEC
222ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA131MTEC
223ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣCA132MTEC
224ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣCA133MTEC
225ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΗΣCA134MTEC
226ΜΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗCA0116TEC
227ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA0135MTEC
228ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA0136MTEC
229ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣCA0137MTEC
230ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣCA0138MTEC
231ΜΕΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣCA0139MTEC
232SHKURTI ARISTOTELCA0140MTEC
233ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA0117TEC
234ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥCA0141MTEC
235ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA0142MTEC
236ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA0143MTEC
237ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣCA0118TEC
238ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥCA0144MTEC
239ΔΕΝΔΡΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟCA0145MTEC
240BOCI NIKOLLECA0146MTEC
241ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑCA0119TEC
Γ.1.3. CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ WABCO
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΛΗΣCA002MENG
2ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣCA003MENG
3ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥCA004MENG
4ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣCA001MENG
5ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣCA006MENG
6ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣCA007MENG
7ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΗCA008MENG
8ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΩΧΟΣCA009MENG
9ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥCA010MENG
10ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣCA011MENG
11ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA012MENG
12ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA013MENG
13ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA014MENG
14ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA015MENG
15ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣCA016MENG
16ΜΟΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA017MENG
17ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA018MENG
18ΜΠΟΛΟΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA019MENG
19ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA020MENG
20ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA021MENG
21ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA022MENG
22ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣCA023MENG
23ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗCA024MENG
24ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA025MENG
25ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝCA026MENG
26ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA027MENG
27ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝCA028MENG
28ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA029MENG
29ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA030MENG
30ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣCA031MENG
31ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA032MENG
32ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA033MENG
33ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝCA034MENG
34ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣCA035MENG
35ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛCA036MENG
36ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA037MENG
37ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA038MENG
38ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣCA039MENG
39ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA040MENG
40ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA041MENG
41ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝCA042MENG
42ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA043MENG
43ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA045MENG
44ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA046MENG
45ΤΟΛΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA047MENG
46ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA048MENG
47ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA049MENG
48ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA050MENG
49ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA051MENG
50ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA052MENG
51ΗΓΕΜΩΝ Σ. ΘΩΜΑΣCA053MENG
ΑΔΑ: Ψ6ΚΣ465ΧΘΞ-Ε00
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
52ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA054MENG
53ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣCA055MENG
54ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA056MENG
55ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA057MENG
56ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣCA058MENG
57ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA059MENG
58ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣCA060MENG
59ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA061MENG
60ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣCA062MENG
61ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA063MENG
62ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA064MENG
2. KNORR
Α.2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ /KNORR
Β.2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ/KNORR
Γ.2 ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ /KNORR
Α.2.1. ΒΕΦΑ Α.Ε./ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ KNORR
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΠΕΝΟΓΛΟΥ-ΔΟΥΒΑΤΖΗΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑBF100KB
2ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΕΒΕΑΘΗΝΑBF101KB
3ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Γ.-ΣΟΥΓΛΕΣ Χ.ΟΕΜΑΝΔΡΑBF102KB
4ΕΛΙΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΦΟΥΚΑΣ Κ. ΟΕΜΑΝΔΡΑBF104KB
5ΒΑΡΝΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΛΑΡΙΣΑBF105KB
6ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑBF106KB
7ΒΟΛΛΑΣ Κ.-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΟΕΠΑΤΡΑBF107KB
8ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ Σ.ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΓΟΣBF108KB
9ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗBF109KB
10ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Κ.-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF110KB
11ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ.-ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ. ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF111KB
12ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι.ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙBF112KB
13ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.ΕΛΑΜΙΑBF113KB
14ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤ. & ΣΙΑ ΟΕ.ΤΡΙΚΑΛΑBF114KB
15ΑΦΟΙ Χ. ΡΗΓΑ ΟΕΚΑΛΑΜΑΤΑBF115KB
16ΥΙΟΙ ΚΩΝ. Δ. ΠΑΦΙΛΗ Ο.ΕΚΟΖΑΝΗBF117KB
17ΑΦΟΙ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ Ο.ΕΑΘΗΝΑBF119KB
18ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑBF120KB
19ΡΗΓΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑBF122KB
20ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΟΡΩΠΙBF124KB
21ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΡΓΑBF125KB
22ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΑΘΗΝΑBF126KB
23ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΡΙΚΑΛΑBF127KB
24ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΜΑΛΙΑΔΑBF129KB
25ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ.&Ε. Ο.ΕΑΘΗΝΑBF130KB
26ΚΟΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Ο.ΕΘΗΒΑBF131KB
27ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF132KB
28ΜΟΔΕΣΤΟΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΑΘΗΝΑBF133KB
29ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑΠΥΡΓΟΣBF134KB
30ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.& ΣΤ. Ο.Ε ΕΥΡΩΦΡΕΝΟΤΕΧΝΙΚΗΒΕΡΟΙΑBF135KB
31ΓΕΙΤΩΝΑ ΣΩΤΗΡΗ ΥΙΟΙ Ο.ΕΙΩΑΝΝΙΝΑBF136KB
32ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Ο.ΕΓΡΕΒΕΝΑBF137KB
33ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.ΕΡΕΝΤΗΣBF138KB
34ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΛΑΜΙΑBF139KB
35Α.ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ-Ι.ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF140KB
36ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΑΙΓΑΛΕΩBF141KB
37ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙΙΩΑΝΝΙΝΑBF142KB
38ΚΟΥΚΙΑΣ Α.ΕΚΑΒΑΛΑBF143KB
39ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΘΗΒΑBF144KB
40ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑBF146KB
41ΑΦΟΙ Κ.ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗ Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗBF147KB
42ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π.-ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣBF149KB
43ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΕ.Ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 51ΒBF150KB
44ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Κ. & Γ. Ο.ΕΒΟΛΟΣBF151KB
45ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΡΓΟΣBF152KB
46ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΑΤΑBF153KB
47ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.ΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙBF154KB
48ΑΦΟΙ Π. ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF155KB
49ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΣΤ. & ΚΩΝ. Ο.ΕΑΙΓΑΛΕΩBF156KB
50ΦΡΕΝΑ ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF157KB
51ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΛΗΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF158KB
52ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΘΕΣ/ΝΙΚΗBF159KB
53ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟBF160KB
54ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙΜΥΤΙΛΗΝΗBF161KB
55ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗBF162KB
56ΟΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑΚΑΡΔΙΤΣΑBF163KB
57ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΥΡΙΟBF164KB
58ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.ΕΑΘΗΝΑBF165KB
59ΦΡΕΝΑ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΚΟΡΩΠΙBF166KB
60ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗBF167KB
61ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟBF168KB
62ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΙΤΑΚΗΚΟΡΩΠΙBF169KB
63Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Π.ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ.Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑBF170KB
64Π.ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΑΙΓΑΛΕΩBF171KB
65ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΜΑΛΙΑ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣBF173KB
66ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΣΣΗΝΗBF174KB
67ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΑΛΛΗΝΗBF175KB
68ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟBF176KB
69ΓΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΚΑΣΤΟΡΙΑBF177KB
70ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑBF178KB
71ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΤΡΑBF179KB
72ΘΕΟΔΩΡΗΣ Μ.& ΣΙΑ Ε.ΕΠΑΙΑΝΙΑBF180KB
73ΜΥΤΗΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΘΕΣ/ΝΙΚΗBF181KB
74ΜΑΡΗΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΣΧΙΟΣBF186KB
75ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.ΕΚΩΣBF183KB
76ΑΦΟΙ ΣΙΣΚΟΥΔΗ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗBF184KB
77ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑBF185KB
78ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΑΡΤΗBF190KB
79ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΙΓΙΟBF191KB
80ΜΗΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣΑΓΡΙΝΙΟBF192KB
Β.2.1.ΒΕΦΑ Α.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣKNORR
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF001
2ΔΟΥΒΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣBF002
3ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣBF003
4ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣBF004
5ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF005
6ΣΟΥΓΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF006
7ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣBF008
8ΕΛΙΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF009
9ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣBF010
10ΒΑΡΝΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣBF011
11ΒΑΡΝΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣBF012
12ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣBF013
13ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ\ΝΟΣBF014
14ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣBF015
15ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣBF016
16ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝ\ΝΟΣBF017
17ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ.BF018
18ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ.BF019
19ΒΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣBF020
20ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF021
21ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣBF022
22ΡΗΓΑΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣBF023
23ΦΥΤΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣBF024
24ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣBF025
25ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF026
26ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣBF027
27ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣBF029
28ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑΝΗΣBF030
29ΡΗΓΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣBF033
30ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣBF034
31ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF035
32ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF037
33ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF038
34ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣBF039
35ΜΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛBF040
36ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣBF041
37ΜΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣBF042
38ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF043
39ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF044
40ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣBF045
41ΚΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣBF046
42ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣBF047
43ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF048
44ΤΑΚΤΙΚΟΣ I. ΜΟΔΕΣΤΟΣBF049
45ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣBF050
46ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣBF051
47ΤΑΚΤΙΚΟΣ A. ΜΟΔΕΣΤΟΣBF052
48ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣBF054
49ΓΕΙΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF055
50ΓΕΙΤΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF056
51ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF057
52ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛBF058
53ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣBF059
54ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣBF060
55ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣBF061
56ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣBF062
57ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣBF063
58ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣBF064
59ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣBF065
60ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣBF066
61ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣBF067
62ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣBF069
63ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣBF070
64ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣBF071
65ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF072
66ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF073
67ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣBF074
68ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣBF075
69ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣBF076
70ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣBF077
71ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣBF078
72ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣBF079
73ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF080
74ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣBF081
75ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣBF082
76ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥBF083
77ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑBF084
78ΓΑΛΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣBF085
79ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ.ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣBF086
80ΠΟΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣBF087
81ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣBF088
82ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣBF089
83ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣBF090
84ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF091
85ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣBF092
86ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣBF094
87ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF095
88ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣBF096
89ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣBF097
90ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΙΤΑΚΗBF098
91ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣBF099
92ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣBF100
93ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣBF102
94ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣBF103
95ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣBF104
96ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF105
97ΓΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣBF106
98ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗBF107
99ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF108
100ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛBF109
101ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣBF110
102ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣBF111
103ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣBF112
104ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF113
105ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣBF114
106ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣBF115
107ΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣBF116
108ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣBF120
109ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣBF121
110ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗBF122
111ΜΗΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥBF123
Γ.2.1.ΒΕΦΑ Α.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣKNORR
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣBF201M
2ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣBF202M
3ΒΑΡΝΑΣ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣBF203M
4ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Φ. ΣΩΤΗΡΙΟΣBF205M
5ΤΡΥΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΣBF206M
6ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣBF207M
7ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Γ. ΑΧΙΛΕΑΣBF208M
8ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣBF209M
9ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣBF210M
10ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣBF211M
11ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗBF212M
12ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΗΣBF213M
13ΚΟΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF214M
14ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣBF215M
15ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣBF216M
16ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣBF217M
17ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣBF218M
18ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣBF219M
19ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛBF220M
20ΞΥΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗBF221M
21ΑΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣBF222M
22ΔΟΜΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣBF223M
23ΒΑΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF224M
24ΠΑΛΙΟΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF225M
25ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣBF226M
26ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣBF227M
27ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣBF228M
28ΤΣΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗBF229M
29ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣBF230M
30ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛBF231M
31ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣBF232M
32ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚ.ΚΩΝ/ΝΟΣBF233M
33ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣBF234M
34ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣBF235M
35ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣBF236M
36ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣBF237M
37ΜΠΟΛΟΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣBF238M
38ΣΤΕΛΙΟΣ Δ. ΤΙΜΟΛΕΩΝBF239M
39ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗBF240M
Α.2.2.Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑKNORR
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. & Λ. Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW001ABS6
2Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΕΠΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW004ABS6
3ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΧΑΝΙΑKBW006ABS6
4ΚΟΥΚΙΑΣ ΑΕΚΑΒΑΛΑKBW008ABS6
5ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW009ABS6
6ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑKBW010ABS6
7ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑKBW011ABS6
8ΒΑΓΓΕΛΗ ΥΙΟΙ ΟΕΚΟΖΑΝΗKBW014ABS6
9Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW020ABS6
10ΦΡΕΝΑ ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW021ABS6
11ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW023ABS6
12ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΑΘΗΝΑKBW024ABS6
13ΥΙΟΙ ΒΑΪΟΥ ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW025ABS6
14ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW027ABS6
15ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗKBW028ABS6
16ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΡΟΔΟΣKBW029ABS6
17ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΜΑΓΟΥΛΑKBW030ABS6
18ΑΦΟΙ ΑΡΑΒΙΔΗ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW031ABS6
19ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡ.& ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΘΗΝΑKBW032ABS6
20ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟKBW033ABS6
21ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΛΑΡΙΣΑKBW034ABS6
22ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣΛΑΜΙΑKBW035ABS6
23ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΤΡΙΚΑΛΑKBW036ABS6
24Γ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - Χ. ΣΟΥΓΛΕΣ Ο.Ε.ΜΑΝΔΡΑKBW037ABS6
25ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΘΗΝΑKBW038ABS6
26ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΧΑΝΙΑKBW039ABS6
27Β. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.ΑΘΗΝΑKBW040ABS6
28ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΙΚΙΔΗ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW041ABS6
29ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΑΡΓΟΣKBW042ABS6
30ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣΚΩΣKBW044ABS6
31ΑΡΜΕΝΑΚ & ΜΙΚΙΡΔΙΤΣ & ΑΖΝΙΦ ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ Ο.Ε.ΑΘΗΝΑKBW045ABS6
32Δ. ΜΟΦΡΙΔΗΣ - Κ. ΣΑΚΑΛΗΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW046ABS6
33ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW047ABS6
34ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΛΙΒΕΡΙKBW048ABS6
35ΑΦΟΙ Φ. ΜΠΟΥΓΑ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΛΑΜΑΤΑKBW049ABS6
36Χ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW050ABS6
37ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΑΘΗΝΑKBW051ABS6
38ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΑΛΙΒΕΡΙKBW052ABS6
39ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΗΓΑ Ο.Ε.Ε.ΚΑΛΑΜΑΤΑKBW053ABS6
40ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΞΑΝΘΗKBW054ABS6
41ΣΤ. ΣΙΔΕΡΗΣ - ΝΙΚ. ΜΠΑΝΙΑΣ Ο.Ε.ΚΑΛΥΒΙΑKBW055ABS6
42ΣΚΌΚΟΣ ΣΤΆΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΘΗΝΑKBW056ABS6
43ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥΡΟΔΟΣKBW058ABS6
44ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ & ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW059ABS6
45ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΡΕΘΥΜΝΟKBW060ABS6
46ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΔΡΑΜΑKBW061ABS6
47ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΟΣ Α.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW062ABS6
48ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW063ABS6
49Α. ΖΑΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΘΗΝΑKBW064ABS6
50ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΒΟΛΟΣKBW065ABS6
51ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΕΘΥΜΝΟKBW066ABS6
52ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΚΑΒΑΛΑKBW067ABS6
53ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΔΡΑΜΑKBW068ABS6
54ΑΦΟΙ ΜΙΝΤΖΑ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑKBW069ABS6
55Γ. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ - Δ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW071ABS6
56ΑΡΑΠΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΕΡΡΕΣKBW072ABS6
57Α. ΒΑΦΕΙΔΗΣ - Β. ΜΑΝΤΗΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW073ABS6
58ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΛΑΡΙΣΑKBW074ABS6
59ΧΡ. ΜΠΟΥΦΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW075ABS6
60Χ. ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΦΟΥΚΑΣ ΟΕΜΑΝΔΡΑKBW076ABS6
61ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW077ABS6
62ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗKBW078ABS6
63ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗKBW079ABS6
64ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΗKBW080ABS6
65Κ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε.ΜΕΝΙΔΙKBW081ABS6
66ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΧΙΟΣKBW082ABS6
67ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW084ABS6
68ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗKBW085ABS6
69ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥΛΑΡΙΣΑKBW086ABS6
70ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΑΤΤΙΚΗ)ΑΘΗΝΑKBW087ABS6
71ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW088ABS6
72ΣΕΪΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΕΡΡΕΣKBW089ABS6
73ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΙΠΟΛΗKBW090ABS6
74HATKAR SERVICE A.E.ΑΘΗΝΑKBW100ABS6
75ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.ΓΡΕΒΕΝΑKBW092ABS6
76Σ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΤΡΙΚΑΛΑKBW093ABS6
77ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.ΓΕΡΑΚΑΣKBW094ABS6
78Β. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΒΟΛΟΣKBW095ABS6
79ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΕΡΡΕΣKBW096ABS6
80Θ. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - Δ. ΠΕΤΑΛΑΣ - Χ. ΓΚΟΓΚΟΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW098ABS6
81ΑΦΟΙ ΚΟΚΚΑΛΑ Ο.Ε.ΣΕΡΡΕΣKBW099ABS6
82ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW101ABS6
83ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑKBW102ABS6
84ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΡΑΜΑKBW103ABS6
85Δ. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ - Π. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW104ABS6
86ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑKBW105ABS6
87ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΙΡΑΙΑKBW106ABS6
88ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟKBW107ABS6
89ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Κ. Ο.Ε.ΚΟΡΩΠΙKBW108ABS6
90ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΛ, ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. & ΖΟΥΜΠΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΕΙΡΑΙΑKBW109ABS6
91ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΠΛΑΝΙΝΔΗ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW110ABS6
92Ε.Ε ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ & ΣΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗKBW111ABS6
93ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΑKBW112ABS6
94ΜΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣKBW113ABS6
95ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣKBW114ABS6
96ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑKBW116ABS6
97ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣKBW117ABS6
98ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣKBW118ABS6
99ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΣΕΡΡΕΣKBW119ABS6
100ΑΘΑΝ. Κ. ΠΑΝΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣΤΡΙΚΑΛΑKBW120ABS6
101ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΡΕΒΕΖΗΣKBW121ABS6
102ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕΡΟΔΟΣKBW122ABS6
103ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑKBW124ABS6
104ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΜΟΤΗΝΗKBW125ABS6
105ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑKBW126ABS6
106ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW127ABS6
107ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑKBW129ABS6
108ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν.& ΥΙΟΣ Ο.Ε.ΚΩΣKBW130ABS6
109ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗKBW131ABS6
110ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΠΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑKBW132ABS6
111ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΑΜΟΣKBW133ABS6
112ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW134ABS6
113ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΑΜΟΣKBW135ABS6
114ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΟΛΟΣKBW136ABS6
115ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΑΞΟΣKBW137ABS6
116ΜΕΛΙΣΤΑ ΑΦΟΙΝΑΥΠΑΚΤΟΣKBW138ABS6
117ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΥΡΓΟΣKBW139ABS6
118ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΞΑΝΘΗKBW140ABS6
119ΓΚΟΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW141ABS6
120ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW143ABS6
121ΚΑΛΥΒΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΚΟΡΩΠΙKBW144ABS6
122ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡ. ΛΑΖ. και ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW145ABS6
123ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΟΛΟΣKBW146ABS6
124ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΒΑΛΑKBW149ABS6
125ΥΙΟΙ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW150ABS6
126ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW151ABS6
127ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW152ABS6
128ΤΣΙΝΙΚΑΣ Ε. & Α. Ο.Ε.- ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΧΑΡ. - ΜΑΝΔΕΛΑΣ ΣΤ.ΣΕΡΡΕΣKBW153ABS6
129ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - Δ. ΜΑΡΑΝΗΣ Ο.Ε.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑKBW154ABS6
130ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW155ABS6
131ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑKBW156ABS6
132ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW157ABS6
133ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΣΥΡΟΣKBW158ABS6
134ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΡΓΟΣKBW159ABS6
135ΠΕΚΕΦΑ ΕΠΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW160ABS6
136A.T.S ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.ΑΘΗΝΑKBW161ABS6
137ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΝΑΥΠΑΚΤΟΣKBW162ABS6
138ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Π. ΑΦΟΙ ΟΕΒΕΡΟΙΑKBW163ABS6
139MORELEXCO LIMITEDΑΓΡΙΝΙΟKBW164ABS6
140ΠΙΤΣΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑKBW165ABS6
141ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑKBW166ABS6
142ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW167ABS6
143ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΡΟΔΟΣKBW168ABS6
144ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΙΟKBW169ABS6
145ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΟΡΩΠΙKBW170ABS6
146ΜΠΑΖΙΟΣ ΠΑΝ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑKBW171ABS6
147ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΩΚ. - ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW172ABS6
148ΣΚΟΡΔΑΣ Σ. - ΣΙΩΖΙΟΣ Α. Ο.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΑKBW173ABS6
149ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΝΑΞΟΣKBW174ABS6
150ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΛΑΡΙΣΑKBW175ABS6
151ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Κ.- ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ν. Ο.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟKBW176ABS6
152ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Ν. - ΣΑΞΩΝΗΣ Α. ΟΕΛΑΡΙΣΑKBW177ABS6
153ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣKBW178ABS6
154ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW179ABS6
155ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΦΕΡΕΣKBW180ABS6
156ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΣ Ο.Ε.ΤΡΙΠΟΛΗKBW181ABS6
157ΑΦΟΙ Μ. ΓΑΚΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW182ABS6
158"ΣΤΕΦΑΝΟΣ" ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦ. ΜΑΛΛΗΑΘΗΝΑKBW183ABS6
159ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟKBW184ABS6
160ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΑΓΡΙΝΙΟKBW185ABS6
161ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣΑΘΗΝΑKBW186ABS6
162ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥΡΟΔΟΣKBW187ABS6
163ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗKBW188ABS6
Β.2.2. Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣ KNORR
Α/ΑΤΕΧΝΙΤΗΣΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣKBΤ001ABS6
2ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBΤ002ABS6
3ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ003ABS6
4ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣKBΤ004ABS6
5ΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣKBΤ005ABS6
6ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣKBΤ006ABS6
7ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜKBΤ007ABS6
8ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ010ABS6
9ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ012ABS6
10ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ014ABS6
11ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣKBΤ016ABS6
12ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣKBΤ017ABS6
13ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣKBΤ018ABS6
14ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ021ABS6
15ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ033ABS6
16ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥKBΤ034ABS6
17ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ035ABS6
18ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ036ABS6
19ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ037ABS6
20ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣKBΤ038ABS6
21ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣKBΤ040ABS6
22ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ041ABS6
23ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBΤ045ABS6
24ΣΑΞΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣKBΤ046ABS6
25ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.KBΤ051ABS6
26ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ053ABS6
27ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBΤ055ABS6
28ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣKBΤ057ABS6
29ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣKBΤ059ABS6
30ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣKBΤ061ABS6
31ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣKBΤ063ABS6
32ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣKBΤ065ABS6
33ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBΤ066ABS6
34ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ067ABS6
35ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣKBΤ068ABS6
36ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣKBΤ069ABS6
37ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ071ABS6
38ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣKBΤ073ABS6
39ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣKBΤ075ABS6
40ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛKBΤ077ABS6
41ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣKBΤ081ABS6
42ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΜΙΚΙΡΔΙΤΣKBΤ083ABS6
43ΜΟΦΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ085ABS6
44ΜΟΦΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣKBΤ086ABS6
45ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ087ABS6
46ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ089ABS6
47ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣKBΤ090ABS6
48ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBΤ091ABS6
49ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ093ABS6
50ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣKBΤ095ABS6
51ΡΑΠΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣKBΤ097ABS6
52ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥKBΤ099ABS6
53ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣKBΤ101ABS6
54ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBΤ103ABS6
55ΣΚΌΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣKBΤ105ABS6
56ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛKBΤ109ABS6
57ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣKBΤ111ABS6
58ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ113ABS6
59ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣKBΤ115ABS6
60ΓΚΑΡΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ116ABS6
61ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥKBΤ117ABS6
62ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ119ABS6
63ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBΤ121ABS6
64ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣKBΤ123ABS6
65ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ125ABS6
66ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣKBΤ127ABS6
67ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ129ABS6
68ΜΙΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBΤ131ABS6
69ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣKBΤ135ABS6
70ΑΡΑΠΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣKBΤ137ABS6
71ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣKBΤ139ABS6
72ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBΤ140ABS6
73ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBΤ141ABS6
74ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣKBΤ142ABS6
75ΜΠΟΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBΤ143ABS6
76ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBΤ145ABS6
77ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ146ABS6
78ΚΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ147ABS6
79ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣKBΤ148ABS6
80ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣKBΤ149ABS6
81ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBΤ150ABS6
82ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ151ABS6
83ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBΤ153ABS6
84ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣKBΤ155ABS6
85ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBΤ157ABS6
86ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBΤ161ABS6
87ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣKBΤ163ABS6
88ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBΤ165ABS6
89ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣKBΤ167ABS6
90ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBΤ169ABS6
91ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣKBΤ170ABS6
92ΣΕΪΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣKBΤ171ABS6
93ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBΤ173ABS6
94ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΒΤ177ABS6
95ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΚΒΤ179ABS6
96ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΒΤ181ABS6
97ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΒΤ183ABS6
98ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΚΒΤ185ABS6
99ΠΕΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΒΤ191ABS6
100ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΒΤ192ABS6
101ΚΟΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣΚΒΤ193ABS6
102ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΒΤ195ABS6
103ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣΚΒΤ197ABS6
104ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΒΤ199ABS6
105ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΒΤ201ABS6
106ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΚΒΤ202ABS6
107ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΚΒΤ203ABS6
108ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΒΤ204ABS6
109ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΒΤ205ABS6
110ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΒΤ207ABS6
111ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΒΤ209ABS6
112ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΒΤ211ABS6
113ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣΚΒΤ213ABS6
114ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΒΤ215ABS6
115ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΚΒΤ216ABS6
116ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBT217ABS6
117ΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣKBT218ABS6
118ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣKBT219ABS6
119ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBT221ABS6
120ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBT222ABS6
121ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣKBT223ABS6
122ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛKBT224ABS6
123ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣKBT225ABS6
124ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBT226ABS6
125ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT227ABS6
126ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣKBT228ABS6
127ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBT230ABS6
128ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT231ABS6
129ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT232ABS6
130ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBT233ABS6
131ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣKBT234ABS6
132ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣKBT235ABS6
133ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBT236ABS6
134ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBT238ABS6
135ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT239ABS6
136ΜΟΦΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣKBT240ABS6
137ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBT241ABS6
138ΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBT242ABS6
139ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛKBT243ABS6
140ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣKBT244ABS6
141ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣKBT245ABS6
142ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT246ABS6
143ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣKBT247ABS6
144ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBT248ABS6
145ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣKBT249ABS6
146ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣKBT250ABS6
147ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣKBT251ABS6
148ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣKBT252ABS6
149ΓΚΟΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBT253ABS6
150ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣKBT255ABS6
151ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBT256ABS6
152ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣKBT257ABS6
153ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣKBT258ABS6
154ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBT259ABS6
155ΚΟΥΛΤΣΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣKBT260ABS6
156ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBT261ABS6
157ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBT262ABS6
158ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΟΣKBT263ABS6
159ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣKBT264ABS6
160ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT265ABS6
161ΤΣΙΝΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛKBT266ABS6
162ΝΙΓΔΕΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣKBT267ABS6
163ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣKBT268ABS6
164ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣKBT269ABS6
165ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣKBT270ABS6
166ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBT271ABS6
167ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBT272ABS6
168ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣKBT273ABS6
169ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣKBT274ABS6
170ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBT275ABS6
171ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣKBT276ABS6
172ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBT277ABS6
173ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛKBT278ABS6
174ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBT279ABS6
175ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣΚΒΤ280ABS6
176ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΒΤ281ABS6
177ΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΒΤ282ABS6
178ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΒΤ283ABS6
179ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣΚΒΤ284ABS6
180ΤΣΑΛΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΒΤ285ABS6
181ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΒΤ286ABS6
182ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΒΤ287ABS6
183ΜΠΑΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚΒΤ288ABS6
184ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΒΤ289ABS6
185ΣΙΩΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΚΒΤ290ABS6
186ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΒΤ291ABS6
187ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΚΒΤ292ABS6
188ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΚΒΤ293ABS6
189ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣΚΒΤ294ABS6
190ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΒΤ295ABS6
191ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΒΤ296ABS6
192ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΚΒΤ297ABS6
193ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΒΤ298ABS6
194ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΣΚΒΤ299ABS6
195ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΣΚΒΤ300ABS6
196ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΒΤ301ABS6
197ΜΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗΚΒΤ302ABS6
198ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΒΤ303ABS6
199ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΒΤ304ABS6
200ΖΕΠΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΚΒΤ305ABS6
201ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΚΒΤ306ABS6
202ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΚΒΤ307ABS6
203ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΛΙΟΥΚΒΤ308ABS6
204ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΒΤ309ABS6
205ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥΚΒΤ310ABS6
206ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΒΤ311ABS6
207ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣΚΒΤ312ABS6
Γ.2.2. Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ KNORR
Α/Α ΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣKBINS002ABS6
2ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBINS004ABS6
3ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBINS006ABS6
4ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBINS007ABS6
5ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛKBINS008ABS6
6ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBINS009ABS6
7ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS011ABS6
8ΠΑΛΙΟΒΑΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS015ABS6
9ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣKBINS016ABS6
10ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥKBINS017ABS6
11ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑKBINS018ABS6
12ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥKBINS019ABS6
13ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBINS020ABS6
14ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣKBINS021ABS6
15ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBINS023ABS6
16ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBINS024ABS6
17ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑKBINS025ABS6
18ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΜΙΧΑΗΛKBINS026ABS6
19ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣKBINS027ABS6
20ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBINS028ABS6
21ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBINS029ABS6
22ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBINS030ABS6
23ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣKBINS031ABS6
24ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣKBINS032ABS6
25ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣKBINS033ABS6
26ΠΑΠΑΣΥΜΕΩΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣKBINS034ABS6
27ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣKBINS035ABS6
28ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣKBINS036ABS6
29ΚΟΥΛΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS037ABS6
30ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBINS038ABS6
31ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS039ABS6
32ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣKBINS040ABS6
33ΠΕΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS041ABS6
34ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣKBINS042ABS6
35ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣKBINS043ABS6
36ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣKBINS044ABS6
37ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS045ABS6
38ΚΑΛΟΚΑΙΡΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣKBINS046ABS6
39ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣKBINS047ABS6
40ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣKBINS048ABS6
Α.2.3.CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ A.E. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑKNORR
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.Χ-ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA002KBTSOL
2ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΤΡΑCA003KBTSOL
3ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΩΡΟΠΙCA004KBTSOL
4ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑCA006KBTSOL
5ΑΦΟΙ Χ. ΡΗΓΑ Ο.ΕΚΑΛΑΜΑΤΑCA007KBTSOL
6ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΩΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA008KBTSOL
7ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. - ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA009KBTSOL
8ΥΙΟΙ Σ. ΚΟΥΝΟΥ ΟΕΘΗΒΑCA010KBTSOL
9ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΟΔΟΣCA011KBTSOL
10Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Π.ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑCA012KBTSOL
11ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙCA013KBTSOL
12ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Κ. - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA014KBTSOL
13Γ.ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - Χ.ΣΟΥΓΛΕΣ Ο.ΕΜΑΝΔΡΑCA015KBTSOL
14Ι ΣΙΔΕΡΗΣ-ΜΠΑΝΙΑΣ Ν ΟΕΚΑΛΥΒΙΑCA016KBTSOL
15ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣΧΑΛΚΙΔΑCA017KBTSOL
16ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA018KBTSOL
17ΑΦΟΙ ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΟΕΝΑΥΠΑΚΤΟΣCA019KBTSOL
18ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA021KBTSOL
19ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA022KBTSOL
20ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA023KBTSOL
21ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΜΑΓΟΥΛΑCA024KBTSOL
22ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑCA025KBTSOL
23ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑCA026KBTSOL
24ΡΗΓΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗCA028KBTSOL
25ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΡΑΜΥΘΕΙΑCA029KBTSOL
26ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Ι. -ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Δ. ΟΕΑΘΗΝΑCA030KBTSOL
27ΚΑΛΛΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΑΤΑCA031KBTSOL
28ΚΟΥΚΙΑΣ Α.ΕΚΑΒΑΛΑCA032KBTSOL
29ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ & ΣΙΑ ΟΕΡΟΔΟΣCA033KBTSOL
30ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣΑΘΗΝΑCA034KBTSOL
31ΤΣΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA035KBTSOL
32ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. -ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA036KBTSOL
33ΠΕΚΕΦΑ Ε.Π.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA037KBTSOL
34ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ. & Ε. ΟΕΑΘΗΝΑCA038KBTSOL
35ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΙΟΣCA039KBTSOL
36ΥΙΟΙ ΒΑΙΟΥ ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ-Χ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA040KBTSOL
37ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Λ. - ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΩΝ. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙCA041KBTSOL
38ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΥΡΓΟΣCA042KBTSOL
39ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.ΕΧΑΝΙΑCA043KBTSOL
40ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA044KBTSOL
41ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑCA045KBTSOL
42ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑCA046KBTSOL
43ΑΦΟΙ ΜΙΝΤΖΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA048KBTSOL
44ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΕΒΕΖΑCA049KBTSOL
45ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞΑΝΘΗCA050KBTSOL
46Σ . ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΤΡΙΚΑΛΑCA051KBTSOL
47ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑCA052KBTSOL
48ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΙΑΡΤΟΣCA053KBTSOL
49ΘΑΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΝ. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑCA054KBTSOL
50ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.ΕΜΑΝΔΡΑCA056KBTSOL
51Π.ΠΙΤΣΑΚΗΣ-Σ.ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣCA057KBTSOL
52ΚΟΥΛΟΣ Α. - ΚΟΥΛΟΣ Γ. Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗCA058KBTSOL
53ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΗΣΠΑΤΡΑCA059KBTSOL
54ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΝΑΥΠΑΚΤΟΣCA060KBTSOL
55ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΤΑCA061KBTSOL
56ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΡΩΠΙCA062KBTSOL
57ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ Π. - ΖΩΖΟΥΛΑ Α Ο.ΕΑΝΔΡΟΣCA063KBTSOL
58ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΒΟΛΟΣCA064KBTSOL
59ΠΛΕΓΑΣ Α & Γ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑCA065KBTSOL
60ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΛΑΜΑΤΑCA066KBTSOL
61ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA068KBTSOL
62ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.ΛΑΜΙΑCA069KBTSOL
63ΑΦΟΙ Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.ΑΡΓΟΣCA071KBTSOL
64ΠΑΠΑΘΕΩΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA072KBTSOL
65Σ.ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΕΠΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA073KBTSOL
66ΔΑΔΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΡΑΜΑCA074KBTSOL
67ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑCA075KBTSOL
68ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΟΔΟΣCA076KBTSOL
69ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Κ & Γ ΟΕΒΟΛΟΣCA077KBTSOL
70ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙCA078KBTSOL
71ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ - ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Ν Ο.ΕΑΡΓΟΣCA079KBTSOL
72ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ ΑΝΕΣΤΗΣΚΑΒΑΛΑCA080KBTSOL
73ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA081KBTSOL
74ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA082KBTSOL
75ΔΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑCA083KBTSOL
76ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΚΑΒΑΛΑCA084KBTSOL
77ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΙΠΟΛΗCA085KBTSOL
78ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΙΒΕΡΙCA086KBTSOL
79ΥΙΟΙ Κ.Δ ΠΑΦΥΛΗ ΟΕΚΟΖΑΝΗCA087KBTSOL
80ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΒΑΛΑCA088KBTSOL
81ΥΙΟΙ Σ. ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΕΙΩΑΝΝΙΝΑCA089KBTSOL
82ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΒΑΛΑCA090KBTSOL
83ΥΙΟΙ ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.ΕΚΟΖΑΝΗCA091KBTSOL
84ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚ. - ΜΕΡΤΕΚΗΣ ΔΗΜ.Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA092KBTSOL
85ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.Μ.-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA093KBTSOL
86ΛΟΥΚΑΣ Η ΜΟΣΧΟΝΑΣΛΑΥΡΙΟCA094KBTSOL
87ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΛΙΔΑCA095KBTSOL
88ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΡΩΠΙCA096KBTSOL
89Π. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΘΗΝΑCA097KBTSOL
90ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA098KBTSOL
91ΔΡΑΣΚΙΔΗ Γ. ΥΙΟΙ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA099KBTSOL
92Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕΔΡΑΜΑCA100KBTSOL
93ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA101KBTSOL
94ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕΑΘΗΝΑCA102KBTSOL
95ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA103KBTSOL
96Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ - ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΛΑΜΙΑCA104KBTSOL
97ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣΑΓΡΙΝΙΟCA105KBTSOL
98ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. - ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.ΕΚΟΡΩΠΙCA106KBTSOL
99ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΡΑΜΑCA107KBTSOL
100ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑCA108KBTSOL
101ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΟΛΟΣCA109KBTSOL
102ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ Π. ΑΦΟΙ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA110KBTSOL
103ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕΑΘΗΝΑCA111KBTSOL
104ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΡΟΔΟΣCA112KBTSOL
105Κ. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ - Σ. ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA113KBTSOL
106ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA114KBTSOL
107ΑΦΟΙ ΜΑΡΕΣΙΟΥ ΟΕΓΡΕΒΕΝΑCA115KBTSOL
108ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Γ ΟΕΒΟΛΟΣCA116KBTSOL
109ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑCA117KBTSOL
110ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA118KBTSOL
111Δ.ΚΟΥΤΡΑΣ - Ε.ΚΟΥΤΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA120KBTSOL
112ΦΡΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΩΠΙCA121KBTSOL
113ATHENS TRUCK SERVICE AEΑΘΗΝΑCA122KBTSOL
114ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA123KBTSOL
115ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. - ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΟΕ (BRAKE TRUCK)ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA124KBTSOL
116ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΑΡΤΗCA125KBTSOL
117ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣΑΡΓΟΣCA126KBTSOL
118ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣΜΟΥΔΑΝΙΑCA127KBTSOL
119ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΛΕΩΝ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣCA128KBTSOL
120B. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA129KBTSOL
121ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑCA130KBTSOL
122ΖΕΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΔΡΑΜΑCA131KBTSOL
123ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΣCA132KBTSOL
124ΜΑΡΚΟΥ ΣΩΤ. ΙΩΑΝΝΗΣΘΗΒΑCA133KBTSOL
125ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑCA134KBTSOL
126ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦΑΡΓΟΣΤΟΛΙCA135KBTSOL
127ΡΕΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΑΜΑΛΙΑΔΑCA136KBTSOL
128ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. - ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA137KBTSOL
129ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΙΓΙΟCA138KBTSOL
130ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ο.ΕΧΙΟΣCA139KBTSOL
131ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣCA140KBTSOL
132ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣCA142KBTSOL
133MORELEXCO LIMITED - BAVARIA SERVICEΑΡΤΑCA143KBTSOL
134Κ.Κ TRUCKS A.EΠΑΤΡΑCA144KBTSOL
135UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕΑΘΗΝΑCA145KBTSOL
136ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΣΙΟΥ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA146KBTSOL
137Σ. ΤΣΟΥΦΗΣ - Κ. ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣΑΘΗΝΑCA147KBTSOL
138ΥΙΟΙ Ι ΜΠΕΖΕΒΕΚΗΣ Ο.ΕΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑCA148KBTSOL
139ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΑCA149KBTSOL
140Δ.ΜΟΦΡΙΔΗΣ - Κ.ΣΑΚΑΛΗΣ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA150KBTSOL
141ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑCA152KBTSOL
142ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΡΟΔΟΣCA153KBTSOL
143ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΘΗΝΑCA154KBTSOL
144ΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΑΞΟΣCA155KBTSOL
145ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΦΕΡΕΣCA156KBTSOL
146ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΑΡΙΣΑCA157KBTSOL
147ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.ΕΑΘΗΝΑCA159KBTSOL
148ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣCA160KBTSOL
149ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΥΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΑΜΟΣCA161KBTSOL
150ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA162KBTSOL
151ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΙΝΟΦΗΤΑCA163KBTSOL
152KUMRIJA ERJONΑΘΗΝΑCA164KBTSOL
153ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.ΕΚΩCA165KBTSOL
154ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΗΒΑCA166KBTSOL
155ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΕΓΑΡΑCA167KBTSOL
156ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. ΑΦΟΙ Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗCA169KBTSOL
157ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗΝΑΞΟΣCA170KBTSOL
158ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Κ & Κ ΙΚΕΑΘΗΝΑCA171KBTSOL
159ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΑΡ ΠΕΤΡΟΣΑΘΗΝΑCA172KBTSOL
160Β.Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.ΕΔΡΑΜΑCA173KBTSOL
161ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.ΕΓΕΡΑΚΑCA174KBTSOL
162ΤΟΛΗΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.ΕΚΕΡΚΥΡΑCA175KBTSOL
163Γ.ΠΕΝΟΓΛΟΥ & Α.ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Ο.ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΑCA176KBTSOL
164ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΡΑΚΛΕΙΟCA177KBTSOL
165ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΦΟΙ Ο.ΕΘΗΒΑCA178KBTSOL
166ΦΡΕΝΑ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA179KBTSOL
167ΣΙΩΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕΑΜΗΝΤΑΙΟCA180KBTSOL
168MAIRAGAS SERVICE CARS $ TRUCKSΣΑΜΟΣCA181KBTSOL
169Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡ.ΚΙΤΣΟΥ Ο.ΕΚΑΣΤΟΡΙΑΣCA182KBTSOL
170Μ.ΣΙΓΑΛΑΣ-Χ ΒΑΛΒΗΣ ΟΕΣΑΝΤΟΡΙΝΙCA183KBTSOL
171ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟCA184KBTSOL
172ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΔΟΜΟΚΟΥCA185KBTSOL
173ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΑΤΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA186KBTSOL
174ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA187KBTSOL
175Ν.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΣΑΞΩΝΗΣ Ο.ΕΚΑΡΔΙΤΣΑCA188KBTSOL
176ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΙΡΑΙΑCA189KBTSOL
177ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA190KBTSOL
178ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΕΦΑΝΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA191KBTSOL
179ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΑΘΗΝΑCA192KBTSOL
180ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.ΕΑΡΓΟΣCA193KBTSOL
181ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ε.ΕΑΘΗΝΑCA194KBTSOL
182ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΙΜΙΝΗCA195KBTSOL
183ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΡΙΚΑΛΑCA196KBTSOL
184ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩCA197KBTSOL
185ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΦΟΥΚΑΣ Κ Ι.Κ.ΕΜΑΝΔΡΑCA198KBTSOL
186Α.ΜΕΡΕΛΗΣ-Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΠΑΤΡΑCA200KBTSOL
187FTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΙΩΑΝΝΙΝΑCA201KBTSOL
188ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΗΝΑCA202KBTSOL
189BUS TRUCK SERVICE OEΣΑΝΤΟΡΙΝΙCA203KBTSOL
190ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Ο.ΕΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑCA204KBTSOL
191Ι.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & Μ.ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΟΥ Ο.ΕΚΑΒΑΛΑCA205KBTSOL
192TRUCK GP SERVICE I.K.EΑΘΗΝΑCA206KBTSOL
193BOCI NIKOLLE του OSMANΚΩΣCA207KBTSOL
194ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΑΘΗΝΑCA208KBTSOL
Β.2.3 CAMION- ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ AE / ΤΕΧΝΙΤΗΣKNORR
Α/ΑΤΕΧΝΙΤΗΣΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA001KBTEC
2ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA002KBTEC
3ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥCA003KBTEC
4ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA001KBΜTΕC
5ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA004KBTEC
6ΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA002KBMTEC
7ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA003KBMTEC
8ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA005KBTEC
9ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA004KBMTEC
10ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥCA007KBTEC
11ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥCA008KBTEC
12ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA009KBTEC
13ΚΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA010KBTEC
14ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA005KBMTEC
15ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣCA006KBMTEC
16ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA007KBMTEC
17ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA008KBMTEC
18ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA009KBMTEC
19ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA010KBMTEC
20ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA012KBTEC
21ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA013KBTEC
22ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA011KBΜTEC
23ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA012KBMTEC
24ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣCA015KBMTEC
25ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA016KBMTEC
26ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA015KBTEC
27ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA016KBTEC
28ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA017KBTEC
29ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA018KBTEC
30ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA019KBTEC
31ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA020KBTEC
32ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA017KBMTEC
33ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA024KBTEC
34ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA018KBMTEC
35ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣCA026KBTEC
36ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA020KBMTEC
37ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA021KBMTEC
38ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA022KBMTEC
39ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣCA023KBMTEC
40ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣCA024KBMTEC
41ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA026KBMTEC
42ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA028KBTEC
43ΜΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛCA027KBMTEC
44ΦΥΤΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA029KBTEC
45ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA030KBTEC
46ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA031KBTEC
47ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA032KBTEC
48ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA033KBTEC
49ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA034KBTEC
50ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA035KBTEC
51ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA037KBTEC
52ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA038KBTEC
53ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA039KBTEC
54ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣCA040KBTEC
55ΜΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA030KBMTEC
56ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣCA042KBTEC
57ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣCA043KBTEC
58ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣCA044KBTEC
59ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA031KBMTEC
60ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA032KBMTEC
61ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA033KBMTEC
62ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA034KBMTEC
63ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA035KBMTEC
64ΜΠΑΤΣΗΣ ΡΗΓΑΣCA036KBMTEC
65ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA037KBMTEC
66ΚΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA038KBMTEC
67ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΗΣCA045KBTEC
68ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA039KBMTEC
69ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA040KBMTEC
70ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA041KBMTEC
71ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣCA042KBMTEC
72ΖΕΜΠΗΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣCA046KBTEC
73ΠΛΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA043KBMTEC
74ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA047KBTEC
75ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA044KBMTEC
76ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA048KBTEC
77ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA046KBMTEC
78ΚΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣCA047KBMTEC
79ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA048KBMTEC
80ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA049KBMTEC
81ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA050KBTEC
82ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA050KBMTEC
83ΔΑΔΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA051KBMTEC
84ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA051KBTEC
85ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA052KBMTEC
86ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA052KBTEC
87ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣCA053KBMTEC
88ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA053KBTEC
89ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣCA054KBTEC
90ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑCA055KBTEC
91ΔΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA054KBMTEC
92ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA055KBMTEC
93ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA056KBTEC
94ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA057KBTEC
95ΠΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA058KBTEC
96ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA059KBTEC
97ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA056KBMTEC
98ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA060KBTEC
99ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA057KBMTEC
100ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA061KBTEC
101ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA058KBMTEC
102ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA062KBTEC
103ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA059KBMTEC
104ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA063KBTEC
105ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA064KBTEC
106ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA065KBTEC
107ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA066KBTEC
108ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA067KBTEC
109ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA060KBMTEC
110ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣCA061KBMTEC
111ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA062KBMTEC
112ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA063KBMTEC
113ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA068KBTEC
114ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA064KBMTEC
115ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA065KBMTEC
116ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA066KBMTEC
117ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA067KBMTEC
118ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA069KBTEC
119ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA070KBTEC
120ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA071KBTEC
121ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA068KBMTEC
122ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA072KBTEC
123ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA069KBMTEC
124ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣCA073KBTEC
125ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣCA074KBTEC
126ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA070KBMTEC
127ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA071KBMTEC
128ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA072KBMTEC
129ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA073KBMTEC
130ΜΑΡΕΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA074KBMTEC
131ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣCA075KBMTEC
132ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA076KBMTEC
133ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA077KBMTEC
134ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣCA075KBTEC
135ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA078KBMTEC
136ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA079KBMTEC
137ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA077KBTEC
138ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA080KBMTEC
139ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA080KBTEC
140ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA081KBTEC
141ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣCA082KBMTEC
142ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣCA083KBMTEC
143ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA084KBMTEC
144ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣCA085KBMTEC
145ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣCA082KBTEC
146ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣCA083KBTEC
147ΖΕΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣCA086KBMTEC
148ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣCA087KBMTEC
149ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA088KBMTEC
150ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣCA084KBTEC
151ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛCA089KBMTEC
152ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA085KBTEC
153ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣCA090KBMTEC
154ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA091KBMTEC
155ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA092KBMTEC
156ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦCA093KBMTEC
157ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA094KBMTEC
158ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA086KBTEC
159ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA095KBMTEC
160ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA096KBMTEC
161ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA087KBTEC
162ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA088KBTEC
163ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣCA097KBMTEC
164ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA098KBMTEC
165ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA099KBMTEC
166ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA089KBTEC
167ΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA100KBMTEC
168ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA090KBTEC
169ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣCA091KBTEC
170ΜΠΕΖΕΒΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣCA101KBMTEC
171ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA102KBMTEC
172ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣCA103KBMTEC
173ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA104KBMTEC
174ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA105KBMTEC
175ΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA106KBMTEC
176ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA107KBMTEC
177ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA092KBTEC
178ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA108KBMTEC
179ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA109KBMTEC
180ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA110KBMTEC
181ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣCA111KBMTEC
182ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA093KBTEC
183ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA094KBTEC
184ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA095KBTEC
185ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥCA112KBMTEC
186ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣCA096KBTEC
187ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA113KBMTEC
188ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA097KBTEC
189ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟCA114KBMTEC
190ΣΙΩΠΗ ΦΩΤΙΟΥCA098KBTEC
191ΜΑΡΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟCA115KBMTEC
192ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣCA116KBMTEC
193ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣCA100KBTEC
194ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA101KBTEC
195ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA102KBTEC
196ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣCA103KBTEC
197ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA117KBMTEC
198ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA118KBMTEC
199ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗCA119KBMTEC
200ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥCA104KBTEC
201ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑCA105KBTEC
202ΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣCA106KBTEC
203ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣCA120KBMTEC
204ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA121KBMTEC
205ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA122KBMTEC
206ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣCA123KBMTEC
207ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA124KBMTEC
208ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA107KBTEC
209ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA108KBTEC
210ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟCA109KBTEC
211ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΗΣCA125KBMTEC
212ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA110KBTEC
213ΜΑΙΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA126KBMTEC
214Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡ.ΚΙΤΣΟΥ Ο.ΕCA127KBMTEC
215ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA111KBTEC
216ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣCA128KBMTEC
217ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟCA112KBTEC
218ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗCA113KBTEC
219ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΑΤΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣCA129KBMTEC
220ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA114KBTEC
221ΣΑΞΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA115KBTEC
222ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟCA116KBTEC
223ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA130KBMTEC
224ΦΛΩΡΟΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA131KBMTEC
225ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA132KBMTEC
226ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣCA117KBTEC
227ΚΑΤΣΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA118KBTEC
228ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΗCA133KBMTEC
229ΜΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗCA119KBTEC
230ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA134KBMTEC
231ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA135KBMTEC
232ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣCA136KBMTEC
233ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣCA137KBMTEC
234ΜΕΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣCA138KBMTEC
235SHKURTI ARISTOTELCA139KBMTEC
236ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA140KBMTEC
237ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥCA120KBTEC
238ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA141KBMTEC
239ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA142KBMTEC
240ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣCA121KBTEC
241ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA143KBMTEC
242ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥCA144KBMTEC
243Boci NikolleCA145KBMTEC
244ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑCA122KBTEC
Γ.2.3 CAMION- ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ AE / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ KNORR
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΛΗΣCA002KBMENG
2ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣCA003KBMENG
3ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥCA004KBMENG
4ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣCA001KBMENG
5ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣCA006KBMENG
6ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣCA007KBMENG
7ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΗCA008KBMENG
8ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΩΧΟΣCA009KBMENG
9ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥCA010KBMENG
10ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣCA011KBMENG
11ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA012KBMENG
12ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA013KBMENG
13ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA014KBMENG
14ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA015KBMENG
15ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣCA016KBMENG
16ΜΟΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA017KBMENG
17ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA018KBMENG
18ΜΠΟΛΟΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA019KBMENG
19ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA020KBMENG
20ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA021KBMENG
21ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA022KBMENG
22ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣCA023KBMENG
23ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗCA024KBMENG
24ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA025KBMENG
25ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝCA026KBMENG
26ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA027KBMENG
27ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝCA028KBMENG
28ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA029KBMENG
29ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA030KBMENG
30ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣCA031KBMENG
31ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA032KBMENG
32ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA033KBMENG
33ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝCA034KBMENG
34ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣCA035KBMENG
35ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛCA036KBMENG
36ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA037KBMENG
37ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA038KBMENG
38ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣCA039KBMENG
39ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA040KBMENG
40ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA041KBMENG
41ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝCA042KBMENG
42ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA043KBMENG
43ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA045KBMENG
44ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA046KBMENG
45ΤΟΛΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA047KBMENG
46ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA048KBMENG
47ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA049KBMENG
48ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA050KBMENG
49ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA051KBMENG
50ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA052KBMENG
51ΗΓΕΜΩΝ Σ. ΘΩΜΑΣCA053KBMENG
52ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA054KBMENG
53ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣCA055KBMENG
54ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA056KBMENG
55ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA057KBMENG
56ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣCA058KBMENG
57ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA059KBMENG
58ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣCA060KBMENG
59ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA061KBMENG
60ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣCA062KBMENG
61ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA063KBMENG
3. HALDEX
Α.3 . ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ/ HALDEX
Β.3 . ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ/ HALDEX
Γ.3 . ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ/ HALDEX
Α.3.1.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑHALDEX
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΓΑΚΟΥΔΗ Μ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ε.ΕΘΕΣ/ΝΙΚΗTSA001HBS
2ΒΑΡΝΑΣ Α. ΒΑΣ- ΒΑΡΝΑΣ Κ. ΒΑΣ ΟΕΛΑΡΙΣΑTSA003HBS
3ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣ/ΝΙΚΗTSA004HBS
4ΠΕΝΟΓΛΟΥ -ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ Ο.Ε.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑTSA005HBS
5ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Γ. - ΣΟΥΓΛΕΣ Χ. Ο.Ε.ΜΑΝΔΡΑTSA006HBS
6ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑTSA007HBS
7ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε.ΚΑΒΑΛΑTSA008HBS
8ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΛΑΜΙΑTSA009HBS
9ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γ. Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣTSA010HBS
10ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕΧΑΝΙΑTSA011HBS
11ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕΤΡΙΚΑΛΑTSA015HBS
12ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΩΠΙTSA016HBS
13ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑTSA017HBS
14ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΜΟΤΗΝΗTSA018HBS
15ΠΑΤΣΑΜΑΝ ΜΕΤΙΝΞΑΝΘΗTSA019HBS
16ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑTSA020HBS
17ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑTSA021HBS
18ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ Λ. & ΤΣΕΣΜΑΛΗΣ Κ. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙTSA022HBS
19ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟTSA023HBS
20ΔΑΚΤΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟTSA024HBS
21ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣTSA025HBS
22ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΞΑΝΘΗTSA026HBS
23ΚΟΚΑΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕΣΕΡΡΕΣTSA027HBS
24ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΙΠΟΛΗTSA028HBS
25ΜΠΟΥΓΑ Φ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΛΑΜΑΤΑTSA029HBS
26ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ I. - ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π. Ο.Ε.ΕΥΒΟΙΑTSA030HBS
27ΒΛΙΩΡΑΣ Δ. ΛΑΜΠΡΟΣΛΑΡΙΣΑTSA032HBS
28ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΛΑΡΙΣΑTSA033HBS
29ΠΑΠΑΖΗΣ Ν. - ΜΕΡΤΕΚΗΣ Δ. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA035HBS
30ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗTSA038HBS
31ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑTSA039HBS
32ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΡΙΚΑΛΑTSA040HBS
33ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞΑΝΘΗTSA041HBS
34ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Κ. & Γ. ΟΕΒΟΛΟΣTSA043HBS
35ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑTSA047HBS
36ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΗΒΑTSA048HBS
37ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA049HBS
38ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ.& ΣΙΑ Ο.Ε.ΧΑΝΙΑTSA050HBS
39ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑTSA051HBS
40ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑTSA052HBS
41ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΙΟΣTSA056HBS
42ΒΑΦΕΙΔΗΣ A- ΜΑΝΤΗΣ B. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA057HBS
43ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ Γ.-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Δ. Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA058HBS
44ΜΑΣΤΟΡΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.ΠΑΤΡΑTSA059HBS
45ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΡΑΜΑTSA060HBS
46ΠΑΦΙΛΗ ΥΙΟ Κ.Δ. Ο.Ε.KOZANHTSA062HBS
47ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΡΕΒΕΖΑTSA065HBS
48ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΟΛΟΣTSA068HBS
49ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA069HBS
50ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΜΥΤΙΛΗΝΗTSA071HBS
51ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒΟΛΟΣTSA072HBS
52ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟTSA073HBS
53ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑTSA074HBS
54ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΟΥ Ο.Ε.ΚΑΒΑΛΑTSA075HBS
55ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΡΓΟΛΙΔΑTSA076HBS
56ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑTSA077HBS
57ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑTSA078HBS
58ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗTSA080HBS
59Ν. & Λ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA081HBS
60ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.ΕΓΡΕΒΕΝΑTSA082HBS
61ΚΩΣΤΙΚΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA083HBS
62ΑΡΑΒΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA084HBS
63ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΥΙΟΙ ΟΕΠΡΕΒΕΖΑTSA085HBS
64ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ Π.ΑΦΟΙ ΟΕΒΕΡΟΙΑTSA086HBS
65ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΜΟΤΗΝΗTSA087HBS
66ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΜΑΡΑΝΗΣ Δ. ΟΕΟΡΕΣΤΙΑΔΑTSA088HBS
67ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑTSA089HBS
68ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΕΥΡΩΦΡΕΝΟΤΕΧΝΙΚΗΗΜΑΘΙΑTSA090HBS
69ΣΕΙΖΗΣ Β. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΣΕΡΡΕΣTSA091HBS
70ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΜΥΝΤΑΙΟTSA093HBS
71ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΑΣΚΙΔΗ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA098HBS
72ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΡΙΝΙΟTSA099HBS
73ΓΚΑΤΣΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA102HBS
74ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΙΟΥ ΥΙΟΙ -ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA103HBS
75ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΧΜΕΤΚΟΜΟΤΗΝΗTSA105HBS
76ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA106HBS
77ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA107HBS
78ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΛΑΜΙΑTSA108HBS
79ΜΑΧΑΙΡΑΣ Γ. ΛΕΩΝΙΔΑΣΑΜΦΙΣΣΑTSA109HBS
80ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟTSA110HBS
81ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΡΓΟΣTSA111HBS
82ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 081332576ΠΑΤΡΑTSA112HBS
83ΠΛΕΓΑΣ Α. & Γ. ΟΕΠΑΤΡΑTSA113HBS
84ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΕΝΟΔΥΝ.ΗΡΑΚΛΕΙΟTSA115HBS
85ΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣΧΙΟΣTSA116HBS
86ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΓΕΡΑΚΑΣTSA117HBS
87ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗTSA118HBS
88ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟTSA121HBS
89ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΛΑΡΙΣΑTSA122HBS
90ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΡΙΖΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ Ο.ΕΛΑΜΙΑTSA123HBS
91ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. - ΚΟΥΡΤΕΝΤΖΟΣ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA124HBS
92ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΦΕΡΡΕΣTSA125HBS
93ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΤΤΙΚΗTSA126HBS
94ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗTSA127HBS
95ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΙΚΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣTSA128HBS
Β.3.1. ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣ HALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΡΟΦΑΛΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣTSA001ΤHBS
2ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣTSA002ΤHBS
3ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥTSA005ΤHBS
4ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥTSA006ΤHBS
5ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA007ΤHBS
6ΔΟΥΒΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣTSA008ΤHBS
7ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA009ΤHBS
8ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA010ΤHBS
9ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣTSA011ΤHBS
10ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣTSA012ΤHBS
11ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA013ΤHBS
12ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣTSA014ΤHBS
13ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA015ΤHBS
14ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣTSA016ΤHBS
15ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣTSA022ΤHBS
16ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣTSA023ΤHBS
17ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣTSA024THBS
18ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA025THBS
19ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA026THBS
20ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA027THBS
21ΠΑΤΣΑΜΑΝ ΜΕΤΙΝTSA028THBS
22ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣTSA029THBS
23ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣTSA030THBS
24ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA031THBS
25ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA032THBS
26ΓΙΟΥΡΝΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA033THBS
27ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA034THBS
28ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣTSA035THBS
29ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣTSA036THBS
30ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣTSA037THBS
31ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA038THBS
32ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA039THBS
33ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣTSA041THBS
34ΒΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA042THBS
35ΒΛΙΩΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣTSA043THBS
36ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA044THBS
37ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA046THBS
38ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣTSA050THBS
39ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA051THBS
40ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA052THBS
41ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣTSA053THBS
42ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA054THBS
43ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣTSA055THBS
44ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA058THBS
45ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣTSA059THBS
46ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣTSA062THBS
47ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣTSA063THBS
48ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA064THBS
49ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA065THBS
50ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA066THBS
51ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA067THBS
52ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA071THBS
53ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA072THBS
54ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA073THBS
55ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA074THBS
56ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA075THBS
57ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA076THBS
58ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA078THBS
59ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA081THBS
60ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣTSA085THBS
61ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA086THBS
62ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣTSA089THBS
63ΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA090THBS
64ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA091THBS
65ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣTSA092THBS
66ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA093THBS
67ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA094THBS
68ΣΑΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣTSA095THBS
69ΚΑΔΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA096THBS
70ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗTSA098THBS
71ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣTSA099THBS
72ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣTSA100THBS
73ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣTSA101THBS
74ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣTSA102THBS
75ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA103THBS
76ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA104THBS
77ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣTSA105THBS
78ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA106THBS
79ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA107THBS
80ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣTSA108THBS
81ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA109THBS
82ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣTSA110THBS
83ΣΕΙΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣTSA111THBS
84ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA112THBS
85ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA113THBS
86ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA118THBS
87ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA119THBS
88ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣTSA122THBS
89ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣTSA123THBS
90ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣTSA124THBS
91ΙΣΜΑΗΛ ΜΕΧΜΕΤTSA126THBS
92ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣTSA127THBS
93ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣTSA128THBS
94ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜTSA129THBS
95ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣTSA130THBS
96ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA131THBS
97ΖΕΠΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA132THBS
98ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗTSA133THBS
99ΠΛΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA134THBS
100ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛTSA137THBS
101ΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣTSA138THBS
102ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA139THBS
103ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣTSA140THBS
104ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA141THBS
105ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA142THBS
106ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣTSA145THBS
107ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΡΙΖΟΣTSA146THBS
108ΚΟΥΡΤΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣTSA147THBS
109ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑTSA148THBS
110ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA149THBS
111ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA150THBS
112ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA151THBS
113ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA152THBS
114ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣTSA153THBS
115ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA154THBS
116ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣTSA155THBS
117ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA156THBS
Γ.3.1.ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣHALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΑΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤSΑ001ΕΗΒS
2ΓΙΑΟΥΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΤSΑ002ΕΗΒS
3ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤSΑ003ΕΗΒS
4ΚΟΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤSΑ004ΕΗΒS
5ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤSΑ006ΕΗΒS
6ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΤSΑ007ΕΗΒS
7ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA008EHBS
8ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣTSA009EHBS
9ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣTSA010EHBS
10ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA011EHBS
11ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA012EHBS
12ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣTSA013EHBS
13ΞΥΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA015EHBS
14ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA016EHBS
15ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛTSA017EHBS
16ΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA018EHBS
17ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑTSA019EHBS
18ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣTSA020EHBS
19ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣTSA022EHBS
20ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA023EHBS
21ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣTSA024EHBS
22ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA025EHBS
23ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣTSA026EHBS
24ΤΣΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗTSA027EHBS
25ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA028EHBS
26ΤΕΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣTSA029EHBS
27ΚΟΨΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA030EHBS
28ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣTSA031EHBS
29ΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗTSA033EHBS
30ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣTSA034EHBS
31ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣTSA035EHBS
32ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣTSA036EHBS
33ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣTSA037EHBS
34ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣTSA038EHBS
Α.3.2. CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε/ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ HALDEX
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΤΡΑCA002HAL
2ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΚΟΡΩΠΙCA003HAL
3ΑΦΟΙ Χ.ΡΗΓΑ Ο.ΕΚΑΛΑΜΑΤΑCA004HAL
4ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΩΦΑΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA005HAL
5ΥΙΟΙ Σ. ΚΟΥΝΟΥ ΟΕΘΗΒΑCA006HAL
6Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Π.ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑCA007HAL
7ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ Π.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΟΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙCA008HAL
8Ι ΣΙΔΕΡΗΣ-ΜΠΑΝΙΑΣ Ν ΟΕΚΑΛΥΒΙΑCA009HAL
9ΑΦΟΙ ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΟΕΝΑΥΠΑΚΤΟΣCA010HAL
10ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA011HAL
11ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA012HAL
12ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΩΑΝΝΙΝΑCA013HAL
13ΤΣΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA015HAL
14ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Χ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA016HAL
15ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA017HAL
16Π.Ε.Κ.Ε.Φ.Α Ε.Π.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA018HAL
17ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ Δ. - ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Κ. ΟΕΚΟΡΩΠΙCA019HAL
18ATHENS TRUCK SERVICE AEΑΘΗΝΑCA021HAL
19ΑΦΟΙ ΜΙΝΤΖΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA022HAL
20ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Δ. - ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ Π. Ο.ΕΑΘΗΝΑCA024HAL
21ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA025HAL
22ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA026HAL
23ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΙΝΟΦΗΤΑCA027HAL
24ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΒΕΡΟΙΑCA029HAL
25ΚΟΥΛΟΣ Α - ΚΟΥΛΟΣ Γ Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗCA030HAL
26ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA031HAL
27ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑCA032HAL
28ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΩΚ.-ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝ. Ο.ΕΕΛΕΥΣΙΝΑCA033HAL
29ΦΡΕΝΑ ΡΗΓΑΣ και ΣΙΑ Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA034HAL
30Ν.ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ - ΑΘ.ΣΑΞΩΝΗΣ Ο.ΕΚΑΡΔΙΤΣΑCA035HAL
31ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Α.ΕΑΡΓΟΣCA036HAL
32ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑCA038HAL
33ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. - ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA039HAL
34ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΟΔΟΣCA040HAL
35ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Κ. - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA041HAL
36Γ.ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - Χ.ΣΟΥΓΛΕΣ Ο.ΕΜΑΝΔΡΑCA042HAL
37ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣΧΑΛΚΙΔΑCA043HAL
38ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΙΝΟΦΥΤΑCA044HAL
39ΡΗΓΑΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗCA045HAL
40ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΡΑΜΥΘΕΙΑCA046HAL
41ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΠΑΤΑCA047HAL
42ΚΟΥΚΙΑΣ Α.ΕΚΑΒΑΛΑCA048HAL
43ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ & ΣΙΑ Ο.ΕΡΟΔΟΣCA049HAL
44ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣΑΘΗΝΑCA050HAL
45ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Γ. Ο.ΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA051HAL
46ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Δ. & Ε Ο.ΕΑΘΗΝΑCA052HAL
47ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΙΟΣCA053HAL
48ΥΙΟΙ ΒΑΙΟΥ ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ-Χ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA054HAL
49ΤΣΕΜΕΛΗΣ Λ.- ΤΣΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝ. Ο.ΕΣΧΗΜΑΤΑΡΙCA055HAL
50ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΥΡΓΟΣCA056HAL
51ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. & ΣΙΑ Ο.ΕΧΑΝΙΑCA057HAL
52ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA058HAL
53ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑCA059HAL
54ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑCA060HAL
55ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΕΒΕΖΑCA061HAL
56ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΞΑΝΘΗCA062HAL
57Σ . ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΤΡΙΚΑΛΑCA063HAL
58ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑCA064HAL
59ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΙΑΡΤΟΣCA065HAL
60ΘΑΝΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΝ. ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑCA066HAL
61ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.ΕΜΑΝΔΡΑCA067HAL
62Π.ΠΙΤΣΑΚΗΣ-Σ.ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣCA068HAL
63ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΗΣΠΑΤΡΑCA069HAL
64ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΝΑΥΠΑΚΤΟΣCA070HAL
65ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΡΤΑCA071HAL
66ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΟΡΩΠΙCA072HAL
67ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΒΟΛΟΣCA073HAL
68ΠΛΕΓΑΣ Α & Γ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑCA074HAL
69ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΑΛΑΜΑΤΑCA075HAL
70ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.ΛΑΜΙΑCA076HAL
71ΑΦΟΙ Μ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.ΑΡΓΟΣCA077HAL
72ΠΑΠΑΘΕΩΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗCA078HAL
73Σ.ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΕΠΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA079HAL
74ΔΑΔΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΔΡΑΜΑCA080HAL
75ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑCA081HAL
76ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΡΟΔΟΣCA082HAL
77ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Κ & Γ ΟΕΒΟΛΟΣCA083HAL
78ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣΑΡΓΟΣΤΟΛΙCA084HAL
79ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ - ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Ν Ο.ΕΑΡΓΟΣCA085HAL
80ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ ΑΝΕΣΤΗΣΚΑΒΑΛΑCA086HAL
81ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA087HAL
82ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΣΗ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA088HAL
83ΔΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑCA089HAL
84ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.ΕΚΑΒΑΛΑCA090HAL
85ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΙΠΟΛΗCA091HAL
86ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΙΒΕΡΙCA092HAL
87ΥΙΟΙ Κ.Δ ΠΑΦΥΛΗ ΟΕΚΟΖΑΝΗCA093HAL
88ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΒΑΛΑCA094HAL
89ΥΙΟΙ Σ. ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΕΙΩΑΝΝΙΝΑCA095HAL
90ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΑΒΑΛΑCA096HAL
91ΥΙΟΙ ΒΑΓΓΕΛΗ Ο.ΕΚΟΖΑΝΗCA097HAL
92ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚ. - ΜΕΡΤΕΚΗΣ ΔΗΜ.Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA098HAL
93ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ.Μ.-ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Α. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA099HAL
94ΛΟΥΚΑΣ Η ΜΟΣΧΟΝΑΣΛΑΥΡΙΟCA100HAL
95ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΛΙΔΑCA101HAL
96ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΡΩΠΙCA102HAL
97Π. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΘΗΝΑCA103HAL
98ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA104HAL
99ΔΡΑΣΚΙΔΗ Γ. ΥΙΟΙ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA105HAL
100Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕΔΡΑΜΑCA106HAL
101ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA107HAL
102ΣΥΝΤΡΑΚ ΕΠΕΑΘΗΝΑCA108HAL
103ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA109HAL
104Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ - ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΛΑΜΙΑCA110HAL
105ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣΑΓΡΙΝΙΟCA111HAL
106ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔΡΑΜΑCA112HAL
107ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑCA113HAL
108ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΒΟΛΟΣCA114HAL
109ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ Π. ΑΦΟΙ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA115HAL
110ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕΑΘΗΝΑCA116HAL
111ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΡΟΔΟΣCA117HAL
112Κ. ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ - Σ. ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA118HAL
113ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA119HAL
114ΑΦΟΙ ΜΑΡΕΣΙΟΥ ΟΕΓΡΕΒΕΝΑCA120HAL
115ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Γ ΟΕΒΟΛΟΣCA121HAL
116ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΑΧΙΛΛΕΑΣΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑCA122HAL
117Δ.ΚΟΥΤΡΑΣ - Ε.ΚΟΥΤΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA124HAL
118ΦΡΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΩΠΙCA125HAL
119ATHENS TRUCK SERVICE AEΑΘΗΝΑCA126HAL
120ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΡΕΘΥΜΝΟCA127HAL
121ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. - ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΟΕ (BRAKE TRUCK)ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣCA128HAL
122ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΑΡΤΗCA129HAL
123ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣΑΡΓΟΣCA130HAL
124ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣΜΟΥΔΑΝΙΑCA131HAL
125ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΛΕΩΝ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣCA132HAL
126B. ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.ΕΑΘΗΝΑCA133HAL
127ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣΛΑΡΙΣΑCA134HAL
128ΖΕΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΔΡΑΜΑCA135HAL
129ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΡΓΟΣCA136HAL
130ΜΑΡΚΟΥ ΣΩΤ. ΙΩΑΝΝΗΣΘΗΒΑCA137HAL
131ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.ΕΧΑΛΚΙΔΑCA138HAL
132ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦΑΡΓΟΣΤΟΛΙCA139HAL
133ΡΕΓΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗΑΜΑΛΙΑΔΑCA140HAL
134ΠΑΡΑΜΑΖΟΓΛΟΥ Ν. - ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ. Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA141HAL
135ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΙΓΙΟCA142HAL
136ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ο.ΕΧΙΟΣCA143HAL
137ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣCA144HAL
138ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Ο.ΕΚΟΡΙΝΘΟΣCA145HAL
139MORELEXCO LIMITED - BAVARIA SERVICEΑΡΤΑCA146HAL
140Κ.Κ TRUCKS A.EΠΑΤΡΑCA147HAL
141UNION ROAD ASSISTANCE ΕΠΕΑΘΗΝΑCA148HAL
142ΑΦΟΙ ΓΚΑΤΣΙΟΥ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA149HAL
143ΥΙΟΙ Ι ΜΠΕΖΕΒΕΚΗΣ Ο.ΕΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑCA150HAL
144ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΤΡΙΚΑΛΑCA151HAL
145Δ.ΜΟΦΡΙΔΗΣ - Κ.ΣΑΚΑΛΗΣ Ο.ΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA152HAL
146ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΘΗΝΑCA154HAL
147ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΡΟΔΟΣCA155HAL
148ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΘΗΝΑCA156HAL
149ΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΑΞΟΣCA157HAL
150ΚΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΦΕΡΕΣCA158HAL
151ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΑΡΙΣΑCA159HAL
152ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.ΕΑΘΗΝΑCA160HAL
153ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΡΙΝΘΟΣCA161HAL
154ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΥΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΑΜΟΣCA162HAL
155KUMRIJA ERJONΑΘΗΝΑCA163HAL
156ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.ΕΚΩCA164HAL
157ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΘΗΒΑCA165HAL
158ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΜΕΓΑΡΑCA166HAL
159ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. ΑΦΟΙ Ο.ΕΤΡΙΠΟΛΗCA167HAL
160ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗΝΑΞΟΣCA168HAL
161ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Κ & Κ ΙΚΕΑΘΗΝΑCA169HAL
162ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΑΡ ΠΕΤΡΟΣΑΘΗΝΑCA170HAL
163Β.Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.ΕΔΡΑΜΑCA171HAL
164ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.ΕΓΕΡΑΚΑCA172HAL
165ΤΟΛΗΣ ΜΟΤΟΡΣ Α.ΕΚΕΡΚΥΡΑCA173HAL
166Γ.ΠΕΝΟΓΛΟΥ & Α.ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Ο.ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΑCA174HAL
167ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΡΑΚΛΕΙΟCA175HAL
168ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΦΟΙ Ο.ΕΘΗΒΑCA176HAL
169ΣΙΩΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕΑΜΗΝΤΑΙΟCA177HAL
170MAIRAGAS SERVICE CARS $ TRUCKSΣΑΜΟΣCA178HAL
171Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡ.ΚΙΤΣΟΥ Ο.ΕΚΑΣΤΟΡΙΑΣCA179HAL
172Μ.ΣΙΓΑΛΑΣ-Χ.ΒΑΛΒΗΣ Ο.ΕΣΑΝΤΟΡΙΝΙCA180HAL
173ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA181HAL
174ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΔΟΜΟΚΟΥCA182HAL
175ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.ΕΠΑΤΡΑCA183HAL
176ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΕΙΡΑΙΑCA184HAL
177ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗCA185HAL
178ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟCA186HAL
179ΠΑΣΤΡΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΑΘΗΝΑCA187HAL
180ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ε.ΕΑΘΗΝΑCA188HAL
181ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΛΙΜΙΝΗCA189HAL
182ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΤΡΙΚΑΛΑCA190HAL
183ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΩCA191HAL
184ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ ΦΟΥΚΑΣ Κ Ι.Κ.ΕΜΑΝΔΡΑCA192HAL
185Α.ΜΕΡΕΛΗΣ-Γ.ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΠΑΤΡΑCA193HAL
186TFS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕΙΩΑΝΝΙΝΑCA194HAL
187ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΘΗΝΑCA195HAL
188BUS TRUCK SERVICE OEΣΑΝΤΟΡΙΝΙCA196HAL
189ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Ο.ΕΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑCA197HAL
190Ι.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & Μ.ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΟΥ Ο.ΕΚΑΒΑΛΑCA198HAL
191TRUCK GP SERVICE I.K.EΑΘΗΝΑCA199HAL
192BOCI NIKOLLE του OSMANΚΩCA200HAL
193ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΑΘΗΝΑCA201HAL
Β.3.2.CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε/ ΤΕΧΝΙΤΗΣHALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥCA001HTEC
2ΚΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA001HMTEC
3ΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA002HMTEC
4ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA002HTEC
5ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥCA003HTEC
6ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣCA004HTEC
7ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣCA003HMTEC
8ΚΟΥΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA004HMTEC
9ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA005HTEC
10ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA005ΗΜTEC
11ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA006HTEC
12ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA007HTEC
13ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA008HTEC
14ΜΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛCA006HMTEC
15ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA009HTEC
16ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA010HTEC
17ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA011HTEC
18ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣCA012HTEC
19ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA007HMTEC
20ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA008HMTEC
21ΜΙΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA009HMTEC
22ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA013HTEC
23ΣΑΞΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA014HTEC
24ΠΡΕΖΕΡΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA015HTEC
25ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA016HTEC
26ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣCA017HTEC
27ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA010HMTEC
28ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA018HTEC
29ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣCA019HTEC
30ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA020HTEC
31ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣCA021HΤEC
32ΚΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA011HMTEC
33ΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣCA023HTEC
34ΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣCA024HTEC
35ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣCA025HTEC
36ΤΣΟΥΦΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣCA026HTEC
37ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA027HTEC
38ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA028HTEC
39ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA029HTEC
40ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA012HΜTΕC
41ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA013MTEC
42ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA030HTEC
43ΚΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA031HTEC
44ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA014HMTEC
45ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA015HMTEC
46ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA016HMTEC
47ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA017HMTEC
48ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA032HTEC
49ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣCA018HMTEC
50ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA019HMTEC
51ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA033HTEC
52ΚΑΛΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA020HMTEC
53ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA021HMTEC
54ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣCA034HTEC
55ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA022HMTEC
56ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA023HMTEC
57ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA024HMTEC
58ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣCA025HMTEC
59ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣCA026HMTEC
60ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA027HMTEC
61ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA035HTEC
62ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA036HTEC
63ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA037HTEC
64ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA038HTEC
65ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA039HTEC
66ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA040HTEC
67ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA041HTEC
68ΜΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA042HTEC
69ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣCA043HTEC
70ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣCA044HTEC
71ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣCA045HTEC
72ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣCA046HTEC
73ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA028HMTEC
74ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA029HMTEC
75ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA030HMTEC
76ΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA031HMTEC
77ΜΠΑΤΣΗΣ ΡΗΓΑΣCA032HMTEC
78ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA033HMTEC
79ΜΠΑΤΡΑΛΗΣ ΘΕΩΔΟΡΗΣCA047HTEC
80ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA034HMTEC
81ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA035HMTEC
82ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA036HMTEC
83ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣCA037HMTEC
84ΖΕΜΠΗΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣCA048HTEC
85ΠΛΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA038HMTEC
86ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA049HTEC
87ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA039HMTEC
88ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA040HMTEC
89ΚΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣCA041HMTEC
90ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA042HMTEC
91ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣCA043HMTEC
92ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA050HTEC
93ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA044HMTEC
94ΔΑΔΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA045HMTEC
95ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA051HTEC
96ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA046HMTEC
97ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA052HTEC
98ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣCA047HMTEC
99ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA053HTEC
100ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣCA054HTEC
101ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑCA055HTEC
102ΔΕΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA048HMTEC
103ΚΥΤΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA049HMTEC
104ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA056HTEC
105ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA057HTEC
106ΠΑΦΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA058HTEC
107ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA059HTEC
108ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA050HMTEC
109ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA060HTEC
110ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA051HMTEC
111ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA061HTEC
112ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA052HMTEC
113ΠΑΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA062HTEC
114ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA053HMTEC
115ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA063HTEC
116ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA064HTEC
117ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA065HTEC
118ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA066HTEC
119ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA067HTEC
120ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA054HMTEC
121ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣCA055HMTEC
122ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA056HMTEC
123ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA057HMTEC
124ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA068HTEC
125ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA058HMTEC
126ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA059HMTEC
127ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA060HMTEC
128ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA061HMTEC
129ΜΠΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA069HTEC
130ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA070HTEC
131ΖΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA071HTEC
132ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA062HMTEC
133ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA072HTEC
134ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA062HMTEC
135ΚΑΖΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣCA073HTEC
136ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣCA074HTEC
137ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA063HMTEC
138ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA064HMTEC
139ΧΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣCA065HMTEC
140ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA066HMTEC
141ΜΑΡΕΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA067HMTEC
142ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣCA068HMTEC
143ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA069HMTEC
144ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA070HMTEC
145ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA070HMTEC
146ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA076HTEC
147ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA071HMTEC
148ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA077HTEC
149ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA078HTEC
150ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣCA072HMTEC
151ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣCA073HMTEC
152ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA074HMTEC
153ΠΑΧΑΔΙΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣCA075HMTEC
154ΣΙΑΜΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΣCA079HTEC
155ΡΑΠΟΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣCA080HTEC
156ΖΕΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣCA081HTEC
157ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣCA077HMTEC
158ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA078HMTEC
159ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣCA082HTEC
160ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛCA079HMTEC
161ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣCA080HMTEC
162ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA081HMTEC
163ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA082HMTEC
164ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦCA083HMTEC
165ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA084HMTEC
166ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA082HTEC
167ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣCA085HMTEC
168ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA086HMTEC
169ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA084HTEC
170ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA085HTEC
171ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣCA087HMTEC
172ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA088HMTEC
173ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA089HMTEC
174ΠΕΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA086HTEC
175ΚΟΥΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA090HMTEC
176ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣCA087HTEC
177ΜΠΕΖΕΒΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣCA091HMTEC
178ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA092HMTEC
179ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣCA093HMTEC
180ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣCA094HMTEC
181ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA095HMTEC
182ΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA096HMTEC
183ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA097HMTEC
184ΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA088HTEC
185ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA098HMTEC
186ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA099HMTEC
187ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA100HMTEC
188ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣCA101HMTEC
189ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA089HTEC
190ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA090HTEC
191ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣCA091HTEC
192ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥCA102HMTEC
193ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA103HMTEC
194ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA092HTEC
195ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟCA104HMTEC
196ΣΙΩΠΗ ΦΩΤΙΟΥCA093HTEC
197ΜΑΡΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟCA105HMTEC
198ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣCA106HMTEC
199ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA0094HTEC
200ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣCA095HTEC
201ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA107HMTEC
202ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA108HMTEC
203ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗCA109HMTEC
204ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥCA096HTEC
205ΚΟΥΡΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑCA097HTEC
206ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣCA110HMTEC
207ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA111HMTEC
208ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA098HTEC
209ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣCA112HMTEC
210ΠΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA113HMTEC
211ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣCA099HTEC
212ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA100HTEC
213ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟ ΒΑΣΙΛΗΣCA114HMTEC
214ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA101HTEC
215ΜΑΙΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA115HMTEC
216ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟCA116HMTEC
217ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣCA117HMTEC
218ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA102HTEC
219ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗCA103HTEC
220ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA104HTEC
221ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA118HMTEC
222ΦΛΩΡΟΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA119HMTEC
223ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA120HMTEC
224ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣCA121HMTEC
225ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣCA122HMTEC
226ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΗCA123HMTEC
227ΜΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗCA105HTEC
228ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA124HMTEC
229ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA125HMTEC
230ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣCA126HMTEC
231ΝΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣCA127HMTEC
232ΜΕΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣCA128HMTEC
233SHKURTI ARISTOTELCA129HMTEC
234ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA106HTEC
235ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥCA130HMTEC
236ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA131HMTEC
237ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA132HMTEC
238ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣCA107HTEC
239ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥCA133HMTEC
240ΔΕΝΔΡΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟCA134HMTEC
241BOCI NIKOLLE του OSMANCA135HMTEC
242ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑCA108HTEC
Γ.3.2. CAMION - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ HALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΣΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA001ΗMENG
2ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗCA002ΗMENG
3ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣCA003ΗMENG
4ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣCA004ΗMENG
5ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣCA005ΗMENG
6ΤΣΩΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣCA006ΗMENG
7ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA007ΗMENG
8ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA008ΗMENG
9ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣCA009ΗMENG
10ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA010HMENG
11ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA011HMENG
12ΜΠΟΛΟΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA012HMENG
13ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA013HMENG
14ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA014HMENG
15ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣCA015HMENG
16ΜΟΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA016HMENG
17ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA017HMENG
19ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA018HMENG
20ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA019HMENG
21ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA020HMENG
22ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣCA021HMENG
23ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗCA022HMENG
24ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA023HMENG
26ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA024HMENG
27ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝCA025HMENG
28ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣCA026HMENG
29ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣCA027HMENG
30ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣCA028HMENG
31ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA029HMENG
32ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA030HMENG
33ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝCA031HMENG
34ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣCA032HMENG
35ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛCA033HMENG
36ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣCA034HMENG
38ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣCA035HMENG
39ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA036HMENG
40ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣCA037HMENG
41ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝCA038HMENG
43ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA039HMENG
44ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA040HMENG
45ΤΟΛΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣCA041HMENG
46ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA042HMENG
47ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣCA043HMENG
48ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣCA044HMENG
49ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛCA045HMENG
50ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA046HMENG
51ΗΓΕΜΩΝ Σ. ΘΩΜΑΣCA047HMENG
52ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣCA048HMENG
53ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣCA049HMENG
54ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣCA050HMENG
55ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣCA051HMENG
56ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣCA052HMENG
57ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣCA053HMENG
58ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣCA054HMENG
59ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣCA055HMENG
60ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣCA056HMENG
61ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣCA057HMENG
Α.3.3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑHALDEX
A/AΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMES002HBW
2ΥΙΟΙ ΒΑΙΟΥ ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ - ΧΑΡΑΛ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMES003HBW
3ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Γ. - ΣΟΥΓΛΕΣ Χ. Ο.Ε.ΜΑΝΔΡΑMES004HBW
4Κ. ΒΟΛΛΑΣ - Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑMES005HBW
5ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕΑΘΗΝΑMES010HBW
6ΛΟΥΚΑΣ Μ. ΗΛΙΑΣΛΑΥΡΙΟMES014ΗBW
7ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣMES018HBW
8ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΟΣΧΑΤΟMES019HBW
9ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΓΙΑΝΝΙΤΣΑMES021HBW
10ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣMES024HBW
11ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΑΜΟΣMES025HBW
12ΑΒΡΑΜΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑMES027HBW
13ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.- ΦΟΥΚΑΣ Κ. ΙΚΕΜΑΝΔΡΑMES028HBW
14ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΛΛΗΑΙΓΑΛΕΩMES029HBW
15ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. & Λ. Ο.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMES030HBW
16ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ ΟΕΧΑΝΙΑMES031HBW
17ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΑΜΑΛΙΑ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣMES032HBW
18ΜΑΝΟΣ Γ. & Α. Ο.Ε.ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗMES033HBW
Β.3.3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣ HALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦMES002BT1
2ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣMES002BT2
3ΑΘΕΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣMES003BT1
4ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣMES004BT1
5ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣMES004BT2
6ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣMES005BT1
7ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣMES010BT1
8ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣMES010BT2
9ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣMES014BT1
10ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣMES014BT2
11ΓΑΛΗΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣMES018BT1
12ΓΑΛΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣMES018BT2
13ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣMES019BT1
14ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣMES021BT1
15ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣMES024BT1
16ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣMES024BT2
17ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣMES024BT3
18ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛMES025BT1
19ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣMES025BT2
20ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣMES027BT1
21ΕΛΙΣΣΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣMES028BT1
22ΦΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣMES028BT2
23ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣMES029BT1
24ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣMES030BT1
25ΖΑΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣMES030BT2
26ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣMES030BT3
27ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣMES031BT1
28ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣMES031BT2
29ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣMES032BT1
30ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣMES033BT1
Γ.3.3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
HALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΣΗΣ
1ΜΕΣΘΑΝΕΥΣ ΜΙΧΑΗΛMESHBI1
2ΥΔΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣMESHBI2
3ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣMESHBI3
4ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣMESHBI4
5ΛΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛMESHBI5
6ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣMESHBI6
7ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣMESHBI7
Α.3.4.GRANTEX Α.Ε. / ΣΥΝΕΡΓΕΙΑHALDEX
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑΠΕΡΙΟΧΗΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣGRX0002HD
2ΦΡΕΝΑ ΡΗΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣGRX0004HD
3ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΒΑΚΟΡΩΠΙGRX0006HD
4ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΠΑΤΡΑGRX0008HD
5ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΑΧΑΡΝΕΣGRX0010HD
6ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΟΙΩΤΙΑGRX0012HD
7ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣΑΓΡΙΝΙΟGRX0014HD
8ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΚΟΡΩΠΙGRX0016HD
9Γ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ - Χ. ΣΟΥΓΛΕΣ Ο.Ε.ΜΑΝΔΡΑGRX0019HD
10ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ Ο.Ε.ΚΩΣGRX0022HD
11ΜΑΛΛΗ ΣΤΕΦ. ΕΙΡΗΝΗΑΙΓΑΛΕΩGRX0024HD
12ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΛΕΣΒΟΣGRX0027HD
13Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ - Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.ΕΙΩΑΝΝΙΝΑGRX0029HD
14ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣGRX0031HD
15ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΟΣΧΑΤΟGRX0033HD
16Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Π. ΚΟΥΝΑΔΗΣ Ο.Ε.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙGRX0035HD
17ΑΒΡΑΜΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΜΑΛΙΑΔΑGRX0037HD
18ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΣΙΑ Ο.Ε.ΧΑΝΙΑGRX0039HD
19ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑGRX0041HD
20ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ι.Κ.ΕΑΘΗΝΑGRX0043HD
21ΦΡΕΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ Α. ΜΟΔΕΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΘΗΝΑGRX0045HD
22ΔΗΜΟΥΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣΝΑΥΠΛΙΟGRX0048HD
23ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛΝΑΥΠΑΚΤΟΣGRX0051HD
24ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΗΡΑΚΛΕΙΟGRX0053HD
Β.3.4. GRANTEX Α.Ε. / ΤΕΧΝΙΤΗΣ HALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣGRX0003HD
2ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣGRX0005HD
3ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣGRX0007HD
4ΠΙΤΣΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗGRX0009HD
5ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRX0011HD
6ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRX0013HD
7ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣGRX0015HD
8ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣGRX0017HD
9ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΟΥGRX0018HD
10ΣΟΥΓΛΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣGRX0020HD
11ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣGRX0021HD
12ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣGRX0023HD
13ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣGRX0025HD
14ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣGRX0026HD
15ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣGRX0028HD
16ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣGRX0030HD
17ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRX0032HD
18ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRX0034HD
19ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣGRX0036HD
20ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣGRX0038HD
21ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣGRX0040HD
22ΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣGRX0042HD
23ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRX0044HD
24ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ(ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ )GRX0046HD
25ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ(ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ)GRX0047HD
26ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣGRX0049HD
27ΖΑΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛGRX0052HD
28ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛGRX0054HD
Γ.3.4.GRANTEX Α.Ε. / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣHALDEX
Α/ΑΑΡ. ΕΞ/ΤΗΣΗΣ
1ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣGRX0001HD
2ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣGRX0050HD
Σε προσοχή των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών:
1. Καθώς υφίστανται τεχνίτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί και ως επιθεωρητές, οι εκ των υστέρων εγκαταστάσεις συστημάτων ΣΑΠ που έγιναν και ελέγθηκαν από το ίδιο άτομο δεν γίνονται δεκτές, δεδομένου ότι δεν δύναται το ίδιο άτομο να κάνει χρήση και των δύο ιδιοτήτων στην ίδια εγκατάσταση.
2. Στους ανωτέρω πίνακες επισημαίνονται οι διορθώσεις με έντονη γραμματοσειρά και οι νέες εισαγωγές με έντονη γραμματοσειρά και σκούρο πλαίσιο.
Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι:
1. Οφείλουν να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας για κάθε αλλαγή, μετακίνηση και γενικότερα οποιαδήποτε μεταβολή των πινάκων του παρόντος.
2. Εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια συνεργεία ή τεχνίτες ή επιθεωρητές στους παραπάνω πίνακες, οφείλουν να μας ενημερώσουν σχετικά.
Οι επόμενες συμπληρώσεις - τροποποιήσεις του παρόντος θα εκδίδονται από την Υπηρεσία μας κάθε τετράμηνο και θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Υπουργείου Υπο.Με. όπου και μπορούν να προσπελαστούν
www.yme.gr ή www.yme.gov.gr » Μεταφορές » Τεχνολογία Οχημάτων » Προδιαγραφές Οχημάτων
» ΣύστημαΑντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) http://www.yme.gov.gr/metafores/texnologia-oximaton/prodiagrafes-oximaton/item/6962-systima-antiemplokis-kata-tin-pedisi-abs ή www.yme.gr ή www.yme.gov.gr » Μεταφορές » Τεχνολογία Οχημάτων » Προδιαγραφές Οχημάτων »
Πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. http://www.yme.gov.gr/metafores/texnologia-oximaton/prodiagrafes-oximaton/item/6960-prosf-769792
Οι πίνακες της παρούσας περιλαμβάνουν συνεργεία, τεχνίτες και επιθεωρητές που δηλώθηκαν από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ότι έχουν την επάρκεια εγκατάστασης και ελέγχου Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (Σ.Α.Π) και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στην ισχύ και την νομιμότητα της αδειοδότησής τους.
Η παρούσα αντικαθιστά τη με αρ. πρωτ.: 288885/19-09-2022 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 652Β465ΧΘΞ-01Η) καθώς και όλες τις προγενέστερες εγκυκλίους που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΥΖΗΣ
Πολ.Μηχ. με Α' βαθμό
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιφέρειες της Χώρας
α. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών
β. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
γ. Υπηρεσίες Κ.Τ.Ε.Ο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Γραφ. Υφυπουργού Μεταφορών
β. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Μεταφορών
γ. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35)
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα δημόσια ΚΤΕΟ και ΙΚΤΕΟ μέσω email)
2. Σ.Ε.Α.Α.
Κηφισίας 294,
ΤΚ 15232, Χαλάνδρι
Web: www.seaa.gr
3. Σ.Ε.Ε.Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 248,
ΤΚ 176 74, Καλλιθέα
email: info@seeae.gr
4. Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.
Καποδιστρίου 24,
ΤΚ 106 82, Αθήνα
email: eoveamm@acsmi.gr
5. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Συνεργείων
Επισκευής Φρένων Αυτοκινήτων
Λ. Κωνσταντινουπόλεως 183 -185,
ΤΚ 104 44, Αθήνα
email: info@frena.info
6. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων
Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών
Λένορμαν 195 & Αμφιαράου
ΤΚ 104 42 - Αθήνα
email: grammateia@aead.gr
Εσωτερική Διανομή:
1) Γεν. Δ/ντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
2) Δ.Τ.Ο.
3) Τμήμα Α