Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 24018/2023
ΑΔΑ: 6ΣΝ5465ΧΘΞ-ΖΗ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Παπάγου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 24 Ιανουαρίου 2023
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Προς: Πίνακα Διανομής
Τ.Κ. : 156 69
Πληροφορίες : Εμ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 6508438
E-mail : m.papadakis@yme.gov.gr
Θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης»
Σας ενημερώνουμε ότι, στο ΦΕΚ με αριθμό 6787, του τεύχους Β', δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 406950/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΧΝ465ΧΘΞ-Ν99) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 33692/2202/5-11-2014 (Β' 3134) υ.α.», όσον αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας μεμονωμένων οχημάτων ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Μελίνας Μερκούρη 76
17342, Αγ. Δημήτριος Αττικής
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρ. Ταχυδρομείου: j.dimitriadis@mirtec.gr)
II. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(τομέας Μεταφορών)
ΠΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β. Γενική Διεύθυνση Οχημάτων & Εγκαταστάσεων
γ. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής
& Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
2. Περιφέρειες της Χώρας
α. Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
β. Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών