Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 37239
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
Κοινοποίηση:
Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
aponomesops@efka.gov.gr (για σχετικές ενέργειες )
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 4690/17.01.2023 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.
Συν/κά: 1 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ