Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: Φ450/59072
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Μεταφορικών και Λοιπών Επιχειρήσεων
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες X. Πασχάλη
Τηλέφωνο : 2106508783
Σύζευξις : 2131308783
E-mail : dem@yme .gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου, 22 Φεβρουαρίου 2023
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - Εξαίρεση για μεταφορές λόγω έκτακτης ανάγκης ή επιχειρήσεων διάσωσης
Με αφορμή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις χώρες Συρία και Τουρκία λόγω των καταστροφικών σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου 2023, υπενθυμίζουμε στις αρχές ελέγχου του άρθρου 21 της κυα Φ451/107877/2022 (Β’ 1765) τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. στ’ της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας AETR1, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οι διεθνείς οδικές μεταφορές που πραγματοποιούνται με οχήματα που χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε επιχειρήσεις διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της μη εμπορικής μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας. Αντίστοιχη είναι η διάταξη του άρθρου 3 περ. δ’ Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρχών ελέγχου σας και την εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο Αν. Γενικός Διευθυντής Μεταφορών
Γεώργιος Πατσιαβός
1 Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Γενεύης του 1970 για την Εργασία Προσωπικού Οχημάτων που πραγματοποιούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές. Το κείμενο της Συμφωνίας AETR σε άτυπη κωδικοποίηση [στα Αγγλικά] είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο New-2010- AETR-EN (unece.org) .
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
1. Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Γενικοί Διευθυντές Μεταφορών
Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τμήματα, Γραφεία
Μεταφορών και Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) περιοχής αρμοδιότητάς τους
2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
- Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων, Τμήμα Χρονικών Ορίων Εργασίας, Σταδίου 29 Αθήνα
- Επιθεώρηση Εργασίας Ανεξάρτητη Αρχή, Δραγατσανίου 8 Αθήνα 10110
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
3. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καραγιώργη Σερβίας 10 Αθήνα
- Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Υψηλάντου 15 10675 Αθήνα
- Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92 Αθήνα 11853
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους.
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
- Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του
5. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
- Αρχηγό Λιμενικού Σώματος
- Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς
Mε την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς του.
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων
Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42
grammateia@aead.gr
2. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.)
Πατησίων 351, 11144 Αθήνα
3. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)
Πειραιώς 4 Αθήνα 10431
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος Email: keeuhcci@uhc.gr
5. Συνδικάτο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Ο.Φ.Α.Ε.), Ομηρίδου Σκυλίτση 19
Πειραιάς 18531 Ε-mail: seof@otenet.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών