Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 136072
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΥΟΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439
Αθήνα
e-mail : tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr
Ημ/νία : 21/03/23
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4784/2021».
ΣΧΕΤ.: 1. Η εγκύκλιος 23/2022 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
2. Το αρ. πρωτ. 16086/13.02.2023 έγγραφο ΥΠΕΚΥΠ.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας είχαμε γνωρίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 47 του ν. 4784/2021, σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των αναφερομένων.
Συν/να: α) Το αρ. πρωτ. 16086/13.02.2023 έγγραφο ΥΠΕΚΥΠ.
β) Τα αρ. πρωτ. 349816/8.11.2022 και 100878/15.04.2021 έγγραφα της
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ Σ. ΕΛΕΝΗ