Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 141245
Ημ/νία : 22/03/23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
aponomesops@efka.gov.gr
ΘΕΜΑ: Η σύναψη σύμβασης μαθητείας ΟΑΕΔ δεν επιδρά στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου που επήλθε πριν από τις 13/5/2016.
ΣΧΕΤ.: Α) Το με αρ. πρωτ. 25936/09.03.2023 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Β) Η αριθ. 20/2022 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.
Σας κοινοποιούμε το ως άνω α' σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ., σύμφωνα με το οποίο ο πρακτικώς ασκούμενος ή ο μαθητευόμενος σπουδαστής Ι.Ε.Κ. δεν θεωρείται εργαζόμενος, καθώς το πρόγραμμα μαθητείας στο χώρο εργασίας ή η πρακτική άσκηση που πραγματοποιεί λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο σπουδών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση αναβαθμισμένου τυπικού προσόντος (επιπέδου 5).
Επομένως, δεν διακόπτεται η σύνταξη που χορηγείται σε τέκνο λόγω θανάτου του γονέα του, με βάση διατάξεις νόμων που ίσχυαν για θάνατο πριν από τις 13/5/2016, εφόσον πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεωτική από το πρόγραμμα σπουδών πρακτική άσκηση στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης μαθητείας ΟΑΕΔ.
Συν/κά: 1 έγγραφο ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ