Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. 15880
ΑΔΑ 9ΚΕΖ465ΦΥΟ-ΩΤΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Αριστοτέλους 19, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας 10433
Πληροφορίες Κ. Μπλούκος
Τηλέφωνο 2132161345
Email ddy@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 23/03/2023
(Σχετ.πρωτ.4209,10131, 11002,13085,13091, 14583,14702,14708, 15062,15197,15843)
ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για το έτος 2023 »
Σχετ. 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11942/24-02-2023 Εγκύκλιος «Προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2023» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ)
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 62/2689/23-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών» (ΑΔΑ: 9Π8Α465ΦΥΟ-ΛΗΤ)
3. Η αλληλογραφία των μελών της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (14-03-2023) του θέματος « Χορήγηση άδειας αεροψεκασμών στις αιτούμενες Περιφέρειες » .
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΔΔΥΚΜ οικ.176034 /178/13-03-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «Αίτημα για τη χορήγηση άδειας αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) για το έτος 2023».
5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 186829/15-02-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Περιφέρεια Αττικής «Χορήγηση έγκρισης διενέργειας αεροψεκασμών (προνυμφοκτονίες) στα αγροτικά και υγροτοπικά συστήματα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2023 ».
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 75087/07-03-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Περιφέρεια Πελοποννήσου «Χορήγηση άδειας για τη διενέργεια αεροψεκασμών στα αγροτικά και υγροτοπικά συστήματα της Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2023»
7. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΑΜΘ/οικ.19207/96/20-01-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης «Χορήγηση άδειας αεροψεκασμών στην Περιφέρεια ΑΜΘ με χρήση σκευασμάτων σε υγρή και κοκκώδη μορφή, για το έτος 2023»
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 39998/14-03-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος «Χορήγηση άδειας αεροψεκασμών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για το 2023».
9. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔΥ/66914/496/01-03-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος «Χορήγηση άδειας αεροψεκασμού προνυμφοκτονίας για την καταπολέμηση κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή των υγροτοπικών συστημάτων και των ορυζώνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για το έτος 2023»
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 96179/10-03-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων-Δ/νση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας «Αναγκαιότητα χορήγησης άδειας αεροψεκασμού με χρήση drone για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας »
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 41044/10-03-2023 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/ Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας «Χορήγηση άδειας αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) για το έτος 2023»
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 90853/07-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας «Χορήγηση άδειας αεροψεκασμού για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα Πηνειού και Παρακάρλιας ζώνης της Π.Ε.Λάρισας, για το έτος 2023»
Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου μας αναφορικά με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2023 (σχετ. 1 και 2), η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας (σχετ. 3) στα αιτήματα των Περιφερειών, εγκρίνει υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν την διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας για το τρέχον έτος σε περιοχές που δεν προσεγγίζονται με επίγεια μέσα και περιγράφονται στα σχετικά αιτήματα (σχετ. 4-12) και ειδικότερα:
1. Σε ορυζώνες και στα υγροτοπικά συστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: στις ρυζοκαλλιέργειες και στο φυσικό σύστημα επτακόσιες εξήντα χιλιάδες (760.000) στρέμματα ανά έτος (από ελικόπτερο πολύ χαμηλής πτήσης ή drones) (σχετ. 4).
2. Σε έκταση 1.500 στρεμμάτων στις περιοχές Βίδι, Αγία Σωτήρα, Stella Mari και Λίμνη Ψήφτας του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και 2.000 στρεμμάτων στον Υδροβιότοπο Natura Εθνικού πάρκου Σχινιά του Δήμου Μαραθώνος της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής(με ελικόπτερο). Επιπλέον σε επιλεγμένες μικρές εκτάσεις έως 100 στρέμματα στις Π.Ε.: Ανατολικής Αττικής (περιοχές των Δήμων Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος και Ωρωπού), Δυτικής Αττικής ( περιοχή Βουρκαρίου, Ψάθας και Λίμνης Κουμουνδούρου), Νότιου Τομέα Αθηνών (ρέμα Πικροδάφνης) και Νήσων (ψεκαστικά drones) (σχετ. 5).
3. Στα φυσικά και υγροτοπικά συστήματα και ορυζώνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου (από ελικόπτερο χαμηλής πτήσης), ειδικότερα:
Στα φυσικά συστήματα του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Λίμνης Βιγκλάφια του Δήμου Ελαφονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Λιμνοθάλασσας του Μουστού, των Κάτω Βέρβενων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Νέας Κίου, της Νέας Τίρυνθας, της Ίριας, της Κάντιας και της Θερμησίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, καθώς και στο υγροτοπικό σύστημα του παραλιακού μετώπου του Ναυπλίου Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Στα φυσικά συστήματα των Δήμων Κορίνθου, Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων-Περαχώρας και Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Στα συστήματα πεδιάδας Παμίσιου, στη περιοχή των Ορυζώνων στα διοικητικά όρια των Δήμων Μεσσήνης -Καλαμάτας και στο παράκτιο Υγροτοπικό Σύστημα της Λιμνοθάλασσας της Γιάλοβας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (σχετ. 6)
4. Σε ορυζώνες και φυσικά υγροτοπικά συστήματα του Δήμου Νέστου και Έβρου (Βόρειο και Νότιο τμήμα), τα παράκτια και παραποτάμια υγροτοπικά συστήματα του Νέστου, της Βιστωνίδας της Ισμαρίδας και του Έβρου (χαμηλή πτήση με ελικόπτερο ).(σχετ.
7)
5. Σε εκτεταμένα φυσικά συστήματα μη αστικών περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με drones, όπως: στις ρυζοκαλλιέργειες στα αρδευτικά δίκτυα Ανθήλης, Ροδίτσας και Φακίτσας έκτασης περίπου 9.000 στρεμμάτων και το φυσικό σύστημα στις εκβολές του Σπερχειού ποταμού έκτασης 4.000 στρεμμάτων(σχετ. 8)
6. Στα υγροτοπικά φυσικά συστήματα κυρίως στην παραλιακή ζώνη των (3) Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας και συγκεκριμένα στη λίμνη Προκοπίου, το έλος Λαμίας, τις Λιμνοθάλασσες Αράξου, Κοτυχίου, Αιτωλικού, Κλείσοβας, Μεσολογγίου, το Δέλτα Αχελώου και τις εκβολές Εύηνου, που καταλαμβάνουν 350.000 στρέμματα, καθώς και στους ορυζώνες της Π.Ε. Αιτ/νίας (από ελικόπτερο πολύ χαμηλής πτήσης ή drones ). (σχετ.9)
7. Στον Υδροβιότοπο Μπουρμπουλήθρας στο Δήμο Βόλου, έκτασης άνω των 100 στρεμμάτων, στο έλος Σούρπης στο Δήμο Αλμυρού, έκτασης άνω των 2500 στρεμμάτων και στον Υδροβιότοπο της Λειχούρας Δήμου Αλμυρού, έκτασης άνω των 250 στρεμμάτων(με drones) (σχετ.10)
8. Οι μέγιστες δυνατές εκτάσεις προς ψεκασμό (χαμηλή πτήση με drones) για κάθε υγροτοπικό σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι οι ακόλουθες:
Για τη λίμνη Χειμαδίτιδα περίπου 800 στρ (Ν. Φλώρινας), για τη λίμνη Ζάζαρη 350 στρ., (Ν. Φλώρινας), για τη λίμνη Βεγορίτιδα 100 στρ. (Ν. Φλώρινας), για τη λίμνη Πετρών 650 στρ, (Ν. Φλώρινας), για τη λίμνη Καστοριάς 1500 στρ. (Ν. Καστοριάς), για Δήμητρα και Παλιουριά 650 στρ περίπου (πλημμυρισμένοι αγροί και φυσικό σύστημα μαζί) (Ν. Γρεβενών), για τη Ν. Νικόπολη 25 στρ (πλημμυρισμένοι αγροί), (Ν. Κοζάνης) και για τη λίμνη Πολυφύτου - Ρύμνιο 800 στρ., ( Ν. Κοζάνης). Σύνολο : 4875 στρέμματα (σχετ.11).
9. Στα εκτεταμένα υγροτοπικά φυσικά συστήματα της παραλιακής ζώνης στο ύψος του Δέλτα του Πηνειού και της Παρακάρλιας (από ελικόπτερο χαμηλής πτήσης). (σχετ. 12)
Προϋποθέσεις εφαρμογής αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας:
1. Για τις προαναφερόμενες εφαρμογές αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εγκεκριμένα για χρήση από αέρος βιολογικά βιοκτόνα που αναφέρονται στο υπ’αρ. πρωτ 62/2689/23-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην εγκύκλιο του 2022 ), τα οποία σύμφωνα με το σχετ. 2 έγγραφο παραμένουν σε ισχύ.
2. Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνει υπό την ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειάς σας, οι οποίες θα λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους, σύμφωνα πάντα με τους όρους και περιορισμούς (δόση, συχνότητα εφαρμογής κ.λπ.) που καθορίζονται στις αναφερόμενες στο σχετ. 2 εγκρίσεις κυκλοφορίας των εγκεκριμένων για χρήση από αέρος σκευασμάτων, καθώς και στην σχετ. 1 Εγκύκλιο. Τονίζεται η ανάγκη τεκμηρίωσης των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και η διασφάλιση ομοιόμορφης κάλυψης των επιφανειών.
3. Αναφορικά με τα πτητικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στους αεροψεκασμούς (ελικόπτερα, αεροπλάνα πολύ χαμηλής πτήσης ή άλλου τύπου πτητικά μέσα π.χ. drones), πρέπει να πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Μετά το τέλος των εφαρμογών, οι εποπτεύουσες Υπηρεσίες της Περιφέρειάς σας οφείλουν να μας υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις για όλα τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητά της.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε προηγουμένως να εξαντλούνται όλα τα μέτρα εξυγίανσης των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών και της εφαρμογής προνυμφοκτόνων από εδάφους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (M.Georgota@pk.gov.gr, gdygeia@pkm.gov.gr)
• Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
(anna.megalou@patt.gov.gr, gdym@patt.gov.gr)
• Περιφέρεια Πελοποννήσου, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
(diamantopoulosv@yahoo.com)
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (ddy@pamth.gov.gr)
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
(a.platia@pste.gov.gr)
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (ddy@pde.gov.gr)
• Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας Δ/νση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ( h.kargadouros@thessaly.gov.gr)
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (d.dy@pdm.gov.gr, i.vasileiadou@pdm.gov.gr )
• Περιφέρεια Θεσσαλίας -Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας , Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (a.tsartsalis@thessaly.gov.gr - g.kalampaliki@thessaly.gov.gr )
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
(bvagias@minagric.gr,ethrapsanaki@minagric.gr)
• ΕΟΔΥ - Υπόψη κ.Πρόεδρου (president@eody.gov.gr)
• Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο :( a.michaelakis@bpi.gr)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Γρ. Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
5. Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Έκτακτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Α'