Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 24507
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Κηρολύτη
E: s.kirolyti@ypes.gr | T: 213 136 4832
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023
Προς:
Τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας
Προϊσταμένους /ες Οικονομικών
Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ: Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α' τρίμηνο του 2023.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», σας υπενθυμίζουμε ότι ο φορέας σας υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α' τρίμηνο του 2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202303_», το αργότερο μέχρι την 15Μ.2023. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.
Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 από το συνολικό ποσό κατάθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους στον ειδικό λογαριασμό του Τ.Π.Δ., εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση της ορθής τεκμηρίωσής τους σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο αρχείο, οι δαπάνες:
• που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων (02),
• που είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα (03).
• που έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους (04) και
• που έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση (14).
Τέλος, δεδομένης της αύξησης που παρατηρήθηκε κατά το προηγούμενο τρίμηνο, σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 30% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.
Το έγγραφο και το αρχείο υποβολής έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ | Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ () του ΕΔΤ στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika stoixeia ota/index.htm.
Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Αρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202303 .xlsx
Οδηγίες συμπλήρωσης αρχείου α τρίμηνο του 2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής
- Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης