Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: Φ.361.22/45/42126/Ε3
ΑΔΑ Ψ1Γ646ΜΤΛΗ-6ΝΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ'ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Μαρούσι, 10 - 4 - 2023
Βαθμός Προτερ :
Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: stelexi@minedu.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. Υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Συνεπώς δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης καθώς και της πιθανής δεύτερης ειδικότητας, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που δύνανται να συμπληρώσουν εντός του εργασιακού τους ωραρίου το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο του διευθυντή στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα
Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος διευθυντής το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή Ε.Κ., ελέγχεται με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος σχολικού έτους .Ειδικά στην περίπτωση των πρόσφατα ιδρυμένων σχολείων που το σχολικό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσουν νέες τάξεις η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης διευθυντή κρίνεται με βάση το νέο αριθμό τμημάτων γενικής παιδείας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Μακρή
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Β.Ε.Ε.Α.
4. Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης
και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Δ' Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.