Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31
ΑΔΑ ΨΔΜΣ46ΜΑΠΣ-29Τ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Τηλ: 2103270546, 525
Email: d.nom.syntefapdt@efka.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 21/4/2023
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’
ΚΟΙΝ:
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346
Θέμα: «Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 /τ. A ΄/13-4- 2023) »
Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.5043/2023 χορηγείται αύξηση στα επιδόματα σε άτομα με αναπηρία που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Ειδικότερα επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι του τέως Δημοσίου και το οποίο χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) από την 1/5/2023.
Διευκρινίζουμε ότι η βάση υπολογισμού του εξακολουθεί να συναρτάται με τον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016.
Παρακαλούμε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση της παραπάνω εφαρμογής.
Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ