Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 36771
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Κ. Χατζηβασίλογλου
Τηλέφωνα: 213 136 1316
Email: ekloges@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2023
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων έως και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) «Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας», η παραίτηση των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος.
Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.
Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος , θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτές για να δέχονται τις παραιτήσεις των ως άνω ενδιαφερόμενων μέχρι και το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, ώρα 23:59, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι βουλευτές καταρτίζουν και υποβάλουν τους συνδυασμούς στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 π.δ. 26/2012.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
(προς ενημέρωση και των εποπτευόμενων φορέων)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Διευθύνσεις Προσωπικού
8. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος, Διευθύνσεις Διοικητικού
9. Συμβούλιο της Επικρατείας
10. Άρειος Πάγος
11. Ελεγκτικό Συνέδριο
12. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών
(μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
13. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες
Πρωτοδικών (μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
14. Όλες οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
15. Όλοι οι Δήμοι της Χώρας, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Διεύθυνση Εκλογών