Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 22079οικ.
ΑΔΑ: ΨΙΩΧΩ-Β4Ξ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 2131307204 & 9
E-mail: dold-1@justice.gov.gr
dold@justice.gov.gr
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 02-05-2023
Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών
Θέμα: Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 21 Μαΐου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 17η Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023.
Ειδικά για τα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών εκκινεί την 17η Μαΐου 2023 και εκτείνεται έως και την 26η Μαΐου 2023.
Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.
Β) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, επίσης αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.
Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για τις 19 και 22 Μαΐου 2023.
Γ) Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους και τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών στα υποθηκοφυλακεία της περιφέρειάς τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Πίνακας αποδεκτών (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας):
1. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
4. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
6. Πρόεδροι των Διοικητικών Εφετείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων
7. Πρόεδροι των Εφετείων και Πρωτοδικείων
8. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
9. Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας
10. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της Χώρας
11. Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
6. Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
7. Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων