Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : Φ1/52055/ΓΔ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ B' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Παπαβρόντος Β. (Π.Ε.)
Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Ρούνη Π. (Ι.Ε.)
Τηλέφωνα : 210-344.2249 (Π.Ε.)
210-344.3272 (Δ.Ε)
210-344.2933 (Ε.Α.Ε.)
210-344.2212 (Ε.Ε.)
210-344.3464 (Ι.Ε.)
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 09-05-2023
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.
(Δημόσιες και Ιδιωτικές) της χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία σχολικών μονάδων»
Σχετ. : Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 8).
Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, καθώς και τη μετακίνηση των εκλογέων στις περιφέρειες στις οποίες ψηφίζουν.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 19 Μαΐου 2023 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές, ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές.
Παρακαλείστε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1 .Γραφείο Υπουργού
2 .Γραφείο Υφυπουργού, κ. Μακρή
3 .Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση
4 .Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5 .Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
6 .Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7 .Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
8 .Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
9 .Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'
10 .Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'
11 .Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα Α'
12 .Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β'
13 .Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήμα Β'
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ