Διοικητικό Έγγραφο

76527 ΕΞ 2023
ΑΔΑ ΩΖΩ4Η-0ΞΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 6987797
210 6987741
Ηλεκτρ. Δ/νση : dpse@glk.gr
17/05/2023
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ:
Όλες τις Μονάδες Εσωτερικού
Ελέγχου
(ως συνημμένος Πίνακας Αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Kοινοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου έτους 2022 στη ΓΔΔΕ»
ΣΧΕΤ.: Έγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 25270 ΕΞ 2022/24-2-2022
Με το ν.4795/2021 (Α΄62), προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 13, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον επικεφαλής του φορέα και στην Επιτροπή Ελέγχου, η Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί, μεταξύ άλλων, και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Προσέτι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ελέγχει την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας και για να καταστεί από την πλευρά σας ευχερέστερη η διαβίβαση της ετήσιας έκθεσης, ζητήσαμε να την αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας dpse@glk.gr.
Δεδομένου ότι, παρήλθε η προαναφερόμενη προθεσμία υποβολής Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα σας, για το έτος 2022, παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της εφόσον την έχετε διαθέσιμη, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, να μας αναφέρετε τεκμηριωμένα τους λόγους μη αποστολής της.
Σημειώνεται ότι, η ΓΔΔΕ ως Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, που είχε με το ν.3492/2006 εισάγει και προωθήσει το θεσμό του Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησής του στα πλαίσια των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, δυνάμει και του άρθρου 22 παρ. 2 του ν.4795/2021 (Α΄62).
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Γεώργιος Γεωργίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες για ενέργεια
Α. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων
Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, 10557 Αθήνα
2. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
Ομήρου 8, 10564 Αθήνα
3. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)
Βουλής 7, 10562 Αθήνα
4. Βαρβάκειο Ίδρυμα
Ιπποκράτους 2 & Ακαδημίας, 10679 Αθήνα
5. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Αθήνα
6. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
Πύργος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
7. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγα Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)
Ακαδημίας 16, 10671 Αθήνα
8. Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Ε. (ΕΛΒΟ Α.Ε.)
Α. Πύλη, Δέλτα, 57400, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσσαλονίκη
9. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
Ασκληπιού 1, 106 79 Αθήνα
Β. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Διπλωματική Ακαδημία
Βασ. Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
2. Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
Βασ. Σοφίας 1, 10671 Αθήνα
3. Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)
Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα
Γ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Πολεμικό Μουσείο
Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2, 106 75 Αθήνα
2. Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας Ε.Φ.Α.Ε.Τ. (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ)
Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5-7, 11527 Αθήνα
3. Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.)
Κολοκοτρώνη 13, 10562 Αθήνα
4. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.)
Πίνδου & Κατεχάκη, 15669 Παπάγου
5. Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (Τ.Α.Α.Θ.Π.)
Δελφών 5, 10680 Αθήνα
6. Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.)
Ρηγίλλης 1 & Βασ. Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), 10675 Αθήνα
7. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού
Κολοκοτρώνη 13, 10562 Αθήνα
8. Ταμείο Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
Φειδίου 10, 10678 Αθήνα
9. Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.)
Γλάδστωνος 1, 10677 Αθήνα
10. Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.)
Ακαδημίας 27, 10671 Αθήνα
11. Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.Ε.Θ.Α.)
Θαλού & Πιττακού 10, 10558 Αθήνα
12. Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.)
Δημητρίου Σούτσου 40, 11521 (Αμπελόκηποι) Αθήνα
13. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ.) Α.Β.Ε.Ε. (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)
Ηλιουπόλεως 111, 17237 Υμηττός
Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)
Πατησίων 37, 10432 Αθήνα
2. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Εθνικής Αντίστασης 8, 17456 Άλιμος
3. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)
Φίλωνος 97-99, 18535 Πειραιάς
4. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
Ακαδημίας 22, 10671 Αθήνα
5. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-
Μ.Μ.Ε.)
Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20, 11743 Αθήνα
6. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – Ν.Α.Τ.
Εθν. Αντιστάσεως 1, 18531 Πειραιάς
7. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα
8. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Βερανζέρου 48, 10438 Αθήνα
9. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού
(Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.)
Αλκιβιάδου 118, (Τερψιθέα), 18535 Πειραιάς
10. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.)
Καποδίστρια Ιωάννη 34, Πλατεία Βάθης, 10432 Αθήνα
11. Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)
Κ. Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα
12. Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Π. Π. Γερμανού 3-5, 10561 Αθήνα
13. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Πατησίων 30, 10170 Αθήνα
14. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τέρμα Ιοκάστης (περιοχή Άγ. Λουκάς), 65404 Καβάλα
15. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Παπαρρηγοπούλου 7, 54630 Θεσσαλονίκη
16. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, 53100 Φλώρινα
17. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
Νεομ. Γεωργίου 1, Συν/σμός Πεντέλη, 45332 Ιωάννινα
18. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Παπάγου 49, 41500 Γιάννουλη
19. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ιεράρχου Μιχαλίτση 1, 29100 Ζάκυνθος
20. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Κορυτσάς & Αγ. Σαράντα, 26222 Πάτρα
21. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σμύρνης 25, 35132 Λαμία
22. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Αν. Τσόχα 5, Αμπελόκηποι, 11521 Αθήνα
23. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου
Αγιάσος, 81101 Λέσβος
24. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
Ρήγα Φεραίου 4, 85100 Ρόδος
25. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, 71410 Ηράκλειο
26. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
Παναγιάς Προυσσιωτίσσης 6, 36100 Καρπενήσι Ευρυτανίας
27. Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης - Παπάφειο
Παπάφη 33, 54638 Θεσσαλονίκη
28. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, 11521 Αθήνα
29. Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Ζαχάρωφ 1, 11521 Αθήνα
30. Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
Ελ.Βενιζέλου 210, 17675 Καλλιθέα
31. ΄Ιδρυμα «Η Παιδική Στέγη»
Φωτομάρα 48, 11743 Αθήνα
32. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
Πινδάρου 2, 10671 Αθήνα
E. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. Πράσινο Ταμείο
Βίλα Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 14561 Κηφισιά
2. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
Λεωφ. Μεσογείων 207, 11525 Αθήνα
3. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)
Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
4. Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής
Σπύρου Μουστακλή 23, 13121 Ίλιον
5. Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
Σπύρου Μουστακλή 23, 13121 Ίλιον
6. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί Αττικής
7. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος , 19009 Πικέρμι Αττικής
ΣΤ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1. Εθνική Σχολή Δικαστών (Ε.Σ.ΔΙ.)
Τέρμα Ικάρων, 55132 Φοίνικας Καλαμαριά
2. Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
Λεωφ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
3. Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου
οδός Ιπποτών, 85100 Ρόδος
4. Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
Σόλωνος 73, 10679 Αθήνα
5. Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος
Καρόλου 28, 10437 Αθήνα
Ζ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Συγκρότημα Εγκαταστάσεων Ελληνικού, τέρμα 25ης οδού, 16777 Ελληνικό
2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Νίκης 4, 10248 Αθήνα
3. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
Ξάνθου 32, 15451 Ν.Ψυχικό
4. Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ
Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 11526 Αθήνα
5. Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Φαβιέρου 30, 10438 Αθήνα
6. Αττικό Μετρό Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 11525 Αθήνα
7. Εγνατία οδός Α.Ε.
6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης, ΤΘ 60030, ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης
8. Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.
Άγγελου Πυρρή 5, 11527 Αθήνα
9. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. ΑΕ)
Μετσόβου 15, 10682 Αθήνα
10. Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ Α.Ε.)
Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης
11. Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)
Αθηνάς 67, 10552 Αθήνα
12. Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.
Δουκ. Πλακεντίας 78-80, 11523 Αθήνα
13. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Θ. ΑΕ)
Αλ. Παπαναστασίου 90, 54644 Θεσσαλονίκη
14. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών,
Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων
Λ. Λιοσίων 301, 10445 Αθήνα
Η. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)
Κτήμα Συγγρού, Λεωφ. Κηφισίας 182, 14562 Αθήνα
2. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)
Ελ. Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη
3. Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Μενάνδρου 22, 10552 Αθήνα
4. Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.)
Περίανδρου 40, Κέντρο, 20131 Κόρινθος
5. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ
Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145 (Κ. Πατήσια) Αθήνα
6. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Δομοκού 5, 10445 Αθήνα
7. Κονιάρειο Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Κορινθίας
Κεχριές Ξυλοκέριζας Κορινθίας, 20100 Κόρινθος
8. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)
Κέννεντυ 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233 Αθήνα
9. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Κ.Α.Θ. ΑΕ)
7ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αθηνών, Ν. Μενεμένη, 54628 Θεσσαλονίκη
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
3. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Δημοσιονομικών Ελέγχων
4. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Δημοσιονομικών Ελέγχων
5. ΔΠΣΕ/ Τμήμα Α΄,Β΄,Ε΄