Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ. : 51698 - 02-06-2023
ΑΔΑ ΡΧΟΞ46ΜΤΛΡ-872
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Αθήνα, 02-06-2023
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 10181 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3893572
Email : gen-sec@mindev.gov.gr
Θέμα: «Εγκύκλιος Οδηγία – Διάθεση στο εμπόριο πολιτικών χαρτών με εσφαλμένη γεωγραφική απεικόνιση της Επικράτειας της Ουκρανίας».
Με αφορμή τη Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα σε σχέση με τη διάθεση στο εμπόριο πολιτικών χαρτών της Ευρώπης με εσφαλμένη γεωγραφική απεικόνιση της Επικράτειας της Ουκρανίας, που κοινοποιήθηκε για ενέργεια προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από το Υπουργείο Εξωτερικών, και κατόπιν ρητής σχετικής ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, υπενθυμίζουμε στις εταιρείες έκδοσης πολιτικών χαρτών αλλά και στα εμπορικά καταστήματα που τους διαθέτουν στην ελληνική αγορά ότι η Ελληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει τα σύνορα της Ουκρανίας του 1991, στα οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή της Κριμαίας. Άλλωστε τόσο η ΕΕ όσο και η Ελλάδα έχουν καταδικάσει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.
Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ποινικού Κώδικα, σας καλούμε όπως αποσύρετε άμεσα τους επίμαχους χάρτες που απεικονίζουν τη χερσόνησο της Κριμαίας είτε με διαφορετικό χρώμα, είτε με διαφορετική απόχρωση χρώματος από εκείνο της λοιπής εδαφικής επικράτειας της Ουκρανίας. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μην διαταραχθούν οι φιλικές διπλωματικές σχέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ουκρανία.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Κοινοποίηση:
1. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
2. Εμπορικά Επιμελητήρια Υπουργείο Εξωτερικών:
- Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
- Διπλωματικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & Εξωστρέφειας
- Α’ και Β’ Γενικές Διευθύνσεις
- Α5, Β1, Β4 Διευθύνσεις
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Εμπορίου