Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 48710
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας:10563
Πληροφορίες: Κ. Χατζηβασίλογλου
Τηλέφωνα: 2131361316
Email: ekloges@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2023
ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διευκόλυνση δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων έως και τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 για την υποβολή παραίτησης στην υπηρεσία τους ως υποψηφίων στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του π.δ. 26/2012 ( ’Α57) «Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας», η παραίτηση των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων και των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοση της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος. Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.
Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος παρακαλούνται να παραμείνουν ανοικτές με το ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο προσωπικό, προκειμένου να παραλαμβάνουν τυχόν δηλώσεις παραίτησης υπαλλήλων τους, οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
α) το Σάββατο 3 Ιουνίου 2023 και την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023 από τις 09:00 έως τις 22:00 για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων και
β) τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023 από τις 08:00 έως 24:00, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η προθεσμία δηλώσεων υποψηφιοτήτων για τους βουλευτές.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (προς ενημέρωση και των εποπτευόμενων φορέων)
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού
4. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας
7. Γενικά Επιτελεία: Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Διευθύνσεις Προσωπικού
8. Αρχηγεία Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικού Σώματος, Διευθύνσεις Διοικητικού
9. Συμβούλιο της Επικρατείας
10. Άρειος Πάγος
11. Ελεγκτικό Συνέδριο
12. Εφετεία και Εισαγγελίες Εφετών
(μέσω περιφερειακών ενοτήτων έδρας νομών)
13. Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες
Πρωτοδικών (μέσω περιφερειακών
ενοτήτων έδρας νομών)
14. Όλες οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
15. Όλοι οι Δήμοι της Χώρας, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενικός Διευθυντής Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
7. Διεύθυνση Εκλογών