Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 25908οικ.
ΑΔΑ: ΡΕΞΔΩ-2ΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 2131307204 & 9
E-mail: dold-1@justice.gov.gr
dold@justice.gov.gr
Αθήνα, 12.06.2023
Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών
Θέμα: Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023.
Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, στις 25 Ιουνίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την Τετάρτη, 21η Ιουνίου 2023 έως και την Τετάρτη, 28η Ιουνίου 2023.
Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης κακουργημάτων ή πλημμελημάτων ανηλίκων που, αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα, σε περιπτώσεις που επίκειται λήξη του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Όταν υφίσταται κίνδυνος παραγραφής, οι αρμόδιοι Εισαγγελείς παρακαλούνται να επαναπροσδιορίζουν τις υποθέσεις στη συντομότερη εφικτή δικάσιμο μετά τη λήξη της αναστολής.
Β) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ιδίως, θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.
Η λειτουργία των έμμισθων υποθηκοφυλακείων αναστέλλεται για την Παρασκευή, 23.06.2023 και τη Δευτέρα, 26.06.2023.
Γ) Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους και τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών στα υποθηκοφυλακεία της περιφέρειάς τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πίνακας αποδεκτών (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας):
1. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
4. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
6. Πρόεδροι των Διοικητικών Εφετείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων
7. Πρόεδροι των Εφετείων και Πρωτοδικείων
8. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
9. Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας
10. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της Χώρας
11. Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
5. Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
6. Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων