Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : Φ1/65438/ΓΔ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι, 12-06-2023
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr
email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.) Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.) Ρούνη Π. (Ι.Ε.)
Τηλέφωνα : 210-344.3272 (Δ.Ε) 210-344.2933 (Ε.Α.Ε.) 210-344.2212 (Ε.Ε.) 210-344.3464 (Ι.Ε.)
ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας
3· Σχολικές μονάδες Δ.Ε.
(Δημόσιες και Ιδιωτικές) της χώρας (μέσω των οικείων Δ/νσεων)
4. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων info@sivitanidios.edu.gr
ΘΕΜΑ: «Λειτουργία σχολικών μονάδων»
Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023, για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, καθώς και της μετακίνησης των εκλογέων στις περιφέρειες στις οποίες ψηφίζουν.
Εξαιρούνται οι σχολικές μονάδες που έχουν οριστεί ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις 23,24 και 26 Ιουνίου, καθώς και όσες σχολικές μονάδες έχουν οριστεί ως βαθμολογικά κέντρα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικών Μαθημάτων και νέων Μουσικών Μαθημάτων.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 23 Ιουνίου 2023 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές, ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1 . Γραφείο Υπουργού
2 .Γραφείο Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτση
3 .Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
4 .Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
5 .Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
6 .Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
7 .Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
8 .Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
9 . Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'
ΙΟ.Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β'
11.Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. - Τμήματα Α'και Β'
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ