Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 30197οικ.
ΑΔΑ: ΨΑ8ΣΩ-Β2Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 2131307204 & 9
E-mail: dold-1@justice.gov.gr
dold@justice.gov.gr
Αθήνα, 13.06.2023
Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών
Θέμα: Βουλευτικές εκλογές της 25 Ιουνίου 2023.
Σχετ.: Η αριθ. 25908οικ./12.06.2023 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας (Α.Δ.Α.: ΡΕΞΔΩ- 2ΤΕ)
Επί των διαλαμβανομένων στο στοιχείο Β' του ανωτέρω σχετικού, διευκρινίζεται ότι στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες θα ρυθμιστούν με επιμέρους αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων, περιλαμβάνονται και οι εκδικαζόμενες με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου και σχετίζονται με δικαιώματα και αξιώσεις άμυνας κατά πλειστηριασμών κινητών ή ακινήτων που έχουν προσδιορισθεί για τη χρονική περίοδο που έπεται της περιόδου της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πίνακας αποδεκτών (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας):
1. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
4. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
6. Πρόεδροι των Διοικητικών Εφετείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων
7. Πρόεδροι των Εφετείων και Πρωτοδικείων
8. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
9. Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας
10. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της Χώρας
11. Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
5. Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
6. Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων