Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 196777/2023
ΑΔΑ 6ΧΑΔ465ΧΘΞ-92Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 Παπάγου
Τ.Κ. : 156 69
Πληροφορίες : Εμ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 6508438
E-mail : m.papadakis@yme.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Παπάγου 19 Ιουνίου 2023
Προς: Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών
Θέμα: Ενημέρωση περί της έκδοσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/443 - Νέα πρότυπα εκπομπών ελαφρών οχημάτων.
Σας ενημερώνουμε ότι, έχει εκδοθεί/δημοσιευτεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/443 (EE L 66 της 02.03.2023, σ. 1-237), τροποποιητικός του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, που αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) (επικαιροποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2007).
Με τον Κανονισμό αυτό, εισάγονται νέα πρότυπα για τις εκπομπές καυσαερίων και για το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα διάγνωσης (OBD), για τα ελαφρά οχήματα της κατηγορίας Μ και για τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων των κατηγοριών Ν1 και Ν2 (βλ. συνημμένη σελίδα του εν λόγω Κανονισμού).
Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, τα υφιστάμενα υποχρεωτικά επίπεδα εκπομπών για την 1η ταξινόμηση (χαρακτήρες AP, AQ, AR), λήγουν στις 31.08.2024 και αντικαθίστανται με ενιαία για το επίπεδο εκπομπών με χαρακτήρες EA (λήξη 31.12.2025), ενώ, εισάγονται και τα δύο επόμενα επίπεδα εκπομπών με χαρακτήρες EB (λήξη 31.12.2027) και EC.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Χώρας, θα ενημερωθούν κατά τη συνήθη διαδικασία, με επικαιροποιημένη εγκύκλιο περιορισμών (1ης) ταξινόμησης. Να ληφθεί υπ’ όψη ότι, στο επόμενο διάστημα, θα αρχίσουν, σταδιακά, να εκδίδονται Δελτία Κοινοποίησης εγκρίσεων τύπου και άδειες κυκλοφορίας καινούργιων οχημάτων, με αντιρρυπαντική τεχνολογία 2023/443 ΕΑ.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (https://www.yme.gr/), στη διαδρομή: Μεταφορές -> Τεχνολογία Οχημάτων -> Εκπομπές Euro5 Euro6 EuroV EuroVI, στα «Σχετικά έγγραφα» και μπορείτε να την αναζητήσετε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/ekpompes-euro5-euro6-eurov-eurovi .
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ
Συνημμένο: Η σελίδα 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/443.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γεν. Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Διεύθυνση ΕΦΚ και ΦΠΑ / Τμήμα Δ’
Καραγεώργη Σερβίας 10, 10184 Αθήνα
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gdcustoms@aade.gr)
2.Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, 10177, Αθήνα
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kepik@astynomia.gr)
3.Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γεν. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Πατησίων 147, 11251, Αθήνα
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: datm@prv.ypeka.gr)
4.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής
5.Περιφέρειες της Χώρας
Α.Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
α.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής
β.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Πελοποννήσου
δ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
ε.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gemetaforon@pamth.gov.gr και texarchou@pamth.gov.gr )
στ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gdme@pkm.gov.gr , k.petridou@pkm.gov.gr , s.toutounopoulou@pkm.gov.gr και metaforon@pieria.pkm.gov.gr)
ζ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gd.me@pdm.gov.gr και v.chatziapostolou@pdm.gov.gr)
η.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ηπείρου (αποστολή με email: s.drougkas@php.gov.gr)
θ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αποστολή με email: gd metaforon@pin.gov.gr , gdel@pin.gov.gr , kskordilis@gmail.com)
ι.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αποστολή με email: gd.metep@pde.gov.gr , i.megas@pde.gov.gr , jmegkas@gmail.com)
ια.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(αποστολή με email: gdme@pste.gov.gr , d.rittas@fth.pste.gov.gr)
ιβ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (αποστολή με email: gendief@cycl.pnai.gov.gr , eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr)
ιγ.Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης (αποστολή με email: mraptaki@crete.gov.gr )
Β.Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
1.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας
2.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου
3.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας
4.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης
5.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης
6.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
7.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
8.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής
9.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
10.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
11.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
12.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
13.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λέσβου
14.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λήμνου
15.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σάμου
16.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου
17.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
18.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
19.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
20.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Γρεβενών
21.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καστοριάς
22.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης
23.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φλώρινας
24.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας
25.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας
26.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων
27.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πρεβέζης
28.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας
29.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
30.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
31.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
32.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου
33.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κέρκυρας
34.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας
35.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λευκάδας
36.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
37.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
38.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ημαθίας
39.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κιλκίς
40.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πέλλας
41.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Πιερίας
42.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών
43.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χαλκιδικής
44.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου
45.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λασιθίου
46.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνης
47.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χανίων
48.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Δωδεκανήσου
49.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κυκλάδων
50.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας
51.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας
52.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κορινθίας
53.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λακωνίας
54.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας
55.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Βοιωτίας
56.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας
57.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας
58.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας
59.Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
α.Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
β.Γενικό Διεύθυνση Οχημάτων και Εγκαταστάσεων
γ.Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34)
2.Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
α.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
β.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
γ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
δ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ε.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
στ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ζ.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
3.Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@seaa.gr)
4.Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε)
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: seeae@otenet.gr και info@seeae.gr)