Διοικητικό Έγγραφο

Α.Π.. οικ. 2/65306/0025
ΑΔΑ: 6Ν0ΦΗ-0Η7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
Τμήμα Ε' - Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων
Ταχ. Δ/νση : Χαρίλαου Τρικουπη 6-10,
106 79 Αθήνα
Πληροφορίες : Ηλίας Μπαμπαγενές
Τηλέφωνο : 2103338516
Ε-mail : d25e@glk.gr
Αθήνα, 27/7/2023
ΠΡΟΣ Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
Θέμα: Κοινοποίηση Προεδρικού Διατάγματος.
Κοινοποιούμε το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 53/2023 (Α' 107): "Θέση σε κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2023 με θέματα: α) «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ» και β) «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους", για να λάβετε γνώση.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βιολέττα Ανδρίτσου
Συνημμένα: Δύο (2) φύλλα Εσωτερική διανομή:
- Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων & Κίνησης Κεφαλαίων - Τμήμα Ε'
Πίνακας Διανομής (με το συνημμένο):
1. Όλα τα Υπουργεία - Διευθύνσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν στις Υπηρεσίες τους, τα ΝΠΔΔ & τους Οργανισμούς που εποπτεύουν)
2. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν στις Περιφέρειες, τους Δήμους, τα ΝΠΔΔ & τους Οργανισμούς που εποπτεύουν, τους επαγγελματικούς και εμπορικούς συλλόγους)
3. Τράπεζα της Ελλάδος & τις λοιπές Τράπεζες
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν στα Υποκαταστήματά τους).
4. Όλες τις Α.Α.Δ.Ε.