Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 231763
ΑΔΑ 6ΓΣ7465ΧΘΞ-Σ2Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2023
Βαθμός Προτ/τας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210.650 -8496
e-mail :g.patsiavos@yme.gov.gr
Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ: Εκτέλεση της από 10.07.2023 Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ, περί αναστολής εκτέλεσης της υπ. αριθμ. 154785/15.05.2023 (Β' 3276) υ.α.
ΣΧΕΤ.: Το με ΑΠ 225-1057/102469/19-7-2023 έγγραφο του ΓΝΣ στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με το οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση αναστολής των εταιρειών «B&B I - MOVE Ο.Ε.» κλπ ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την συνημμένη προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου
Σε συνέχεια της από 10.07.2023 Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης, ως προς το σύνολο των αιτούντων, εξαιρουμένων α) της 3ης αιτούσης (DREAM TRIPS Ε.Ε.) και β) της 12ης αιτούσης (ατομική επιχείρηση ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ), της προσβαλλόμενης 154785/15.05.2023 (Β' 3276) υ.α ως προς τη διάταξη της παρ. 2 του άρ. 2 της απόφασης αυτής κατά το μέρος που ορίζει ότι τα στοιχεία της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. με οδηγό αναρτώνται υποχρεωτικώς στο Ψηφιακό Μητρώο των άρθρων 18 και 20 του ν. 4530/2018 (Α' 59) «τουλάχιστον δύο (2) ώρες προ της ώρας έναρξης αυτής», αναστέλλετε η εφαρμογή της διάταξης αυτής για τους κάτωθι:
1. B&B I-MOVE O.E, Λεωφόρος Ειρήνης 39, Ταύρος, Τ.Κ.11778, rena@i-move.gr
2. SMART MOVE TECH O.E, Αγίου Ιωάννου 4, Κάτω Αχαΐα, Τ.Κ.25200, janis@i-move.gr
3. SKYLINE E.E, Μυσίας 37, Βύρωνας Αττικής, Τ.Κ.16231. tsaketos@gmail.com
4. ΤΣΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Παπαδιαμαντοπούλου 124, Ζωγράφου Αττικής, Τ.Κ.15773, nikos.tsinias@yahoo.com
5. INSTACHAUFERR E.E., Λεωφόρος Ειρήνης 39, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, instachauffeur@gmail.com
6. VIAJAR E.E., Σαρανταπόρου 3, Χολαργός, Τ.Κ.15561, georgiosvarfi@gmail.com
7. AS TRAVEL E.E., Μητροπολίτου Βαρνάβα 4, Βύρωνας Αττικής, Τ.Κ. 16233, astravelee@gmail.com
8. AUTOCRUISE E.E., Λεωφόρος Ειρήνης 39, Ταύρος, Τ.Κ. 17778, autocruisejmk@gmail.com
9. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Περιοχή Καραμεσιναίικα, Αχαΐα, Τ.Κ. 25200, gmktransferservices@gmail.com
10. VOLTA E.E., Λεωφόρος Ειρήνης 39, Ταύρος Αττικής, Τ.Κ. 17778, contactvolta.ee@gmail.com
11. MK LUXURY E.E., Σόλωνος 67, Αγ. Ανάργυροι Αττικής, Τ.Κ.13561, miriqir@yahhoo.com
12. ΒΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κορυτσάς 3Β Άλιμος, Τ.Κ.17455, geo.varfis@gmail.com
13. APIRO TRAVEL O.E., Δημοκρατίας 21 Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300, apirotravel@gmail.com
Η εν θέματι Προσωρινή Διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αίτησης αναστολής.
Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρακαλείται για τις ενέργειές της προκειμένου για την υλοποίηση της εν θέματι Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ. στο σχετικό Ψηφιακό Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποστολή μέσω e-mail kepik@astynomia.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμόδιων αστυνομικών αρχών)
2. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αποστολή μέσω e-mail contact@yna. gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών
3. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9)
(Ιδίου Υπουργείου)
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Γραφείο Υπουργού
2. ΓΝΣ στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
3. B&B I-MOVE O.E Λεωφόρος Ειρήνης 39 Ταύρος Τ.Κ.11778 rena@i-move.gr
4. SMART MOVE TECH O.E Αγίου Ιωάννου 4 Κάτω Αχαΐα Τ.Κ.25200 Janis@i-move.gr
5. DREAM TRIPS E.E Αντίσσης 54 Αθήνα Τ.Κ.11142 chalion7@gmail.com
6. SKYLINE E.E Μυσίας 37 Βύρωνας Αττικής Τ.Κ.16231 tsaketos@gmail.com
7. ΤΣΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 124 Ζωγράφου Αττικής Τ.Κ.15773 nikos.tsinias@yahoo.com
8. INSTACHAUFERR E.E. Λεωφόρος Ειρήνης 39 Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 instachauffeur@gmail.com
9. VIAJAR E.E Σαρανταπόρου 3 Χολαργός Τ.Κ.15561 georgiosvarfi@gmail.com
10. AS TRAVEL E.E. Μητροπολίτου Βαρνάβα 4 Βύρωνας Αττικής Τ.Κ. 16233 astravelee@gmail.com
11. AUTOCRUISE E.E. Λεωφόρος Ειρήνης 39 Ταύρος Τ.Κ.17778 autocruisejmk@gmail.com
12. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Περιοχή Καραμεσιναίικα Αχαΐα Τ.Κ. 25200 gmktransferservices@gmail.com
13. VOLTA E.E. Λεωφόρος Ειρήνης 39 Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 contactvolta.ee@gmail.com
14. ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Αντίσσης 54 Αθήνα Τ.Κ.11142 ioannaxaliasou@yahoo.gr
15. MK LUXURY E.E. Σόλωνος 67 Αγ. Ανάργυροι Αττικής Τ.Κ.13561 miriqir@yahhoo.com
16. ΒΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κορυτσάς 3Β Άλιμος Τ.Κ.17455 geo.varfis@gmail.com
17. APIRO TRAVEL O.E. Δημοκρατίας 21 Ναύπακτος Τ.Κ. 30300 apirotravel@gmail.com
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κας Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μεταφορών
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Μεταφορών