Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 367706
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών , Διαδικασίας & Δειγματοληπτικών Ελέγχων
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27-29, Τ.Κ. 10439
Πληροφορίες: Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθ. Τηλεφώνου: 2132169461
e-mail:tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr,
tm.nom.syntdde@efka.gov.gr
Ημ/νια : 24/07/23
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 24/7/2023
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθ. Πρωτ. Σ80/ 12/367706
ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφ/σης
synparoxes@ypakp.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦ/ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ »
Σγετική αλληλογραφία : α) Σ80/8/593306/14-12-2022 έγγραφό μας & β) το με α.π. 51825/23-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
Με αφορμή αναφορά ασφ/νου τ. ΝΑΤ ο οποίος κατά τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης θεωρεί πως δεν υποχρεούται να καταθέσει το ναυτικό φυλλάδιο προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται ως ναυτικός , υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα προς το ΥΕΚΑ.
Με το παρόν κοινοποιούμε το με α.π. 2241.10/47804/29-6-2023 έγγραφο- απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής στο με α.π. 51825/23-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις ακόλουθες διευκρινίσεις :
1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού δικαίου (Κ Δ Ν Δ) σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, απαγορεύεται σε συνταξιούχους πρ. ΝΑΤ η επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος χωρίς την έγγραφη άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Αρμόδια Αρχή είναι το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ή της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει - κατά περίπτωση - ειδική άδεια . αφού έχει διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει προσφερόμενος εν ενεργεία ναυτικός της ειδικότητας ναυτολόγησης του συνταξιούχου. Η μη συμμόρφωση στον ανωτέρω κανόνα επισύρει ποινικές κυρώσεις.
2. Συνεπώς, η κατάθεση του ναυτικού φυλλαδίου από τον υποψήφιο συνταξιούχο λόγω γήρατος ναυτικό είναι υποχρεωτική και υπαγορεύεται από ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που κατισχύουν έναντι άλλων .
Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι του τ. ΝΑΤ που υποβάλλουν στον e- ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν το ναυτικό φυλλάδιο, επί ποινή απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης σύμφωνα με τη διάταξη του δ' εδαφίου της περ. α της παρ. 2 του ν.4554/2018, όπως ισχύει με το άρθρ. 261 του ν. 4798/2021 . Οι υπηρεσίες των Συντάξεων δεσμεύονται από το νόμο να ζητούν από τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης να καταθέτουν το ανωτέρω δικαιολογητικό.
3. Στην περίπτωση που το Γραφείο Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ή Λιμενικής Αρχής δώσει ειδική έγγραφη άδεια σε συνταξιούχο λόγω γήρατος τ. ΝΑΤ, για επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος , τότε ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων, για επιστροφή του ναυτικού φυλλαδίου από το τ. ΝΑΤ, όπου τηρούνται οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι .
Συν/κα: Το με α.π. 2241.10/47804/2023/29-6-2023 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ