Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 392826
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-08-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε . ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132169308
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 27,ΤΚ.10439
email:tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Ημ/νία : 16/08/23
ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
2. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
Αχαρνών 27, Τ.Κ. 10439 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Γνωμοδότησης 88/2023 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
ΣΧΕΤ : Το υπ' αρ. 65502/11.072023 έγγραφο του ΥΕΚΑ.
Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αρ. 88/2023 γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας, σύμφωνα με την οποία:
Α. Οι πάσχοντες από κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία δεν υπάγονται στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994, βάσει των οποίων οι διατάξεις του 612/77 επεκτάθηκαν και στους πάσχοντες από β' ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, και κατ' επέκταση δεν δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τις ειδικές, ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Β. Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις του ν.612/77 ασφαλισμένους τ. ΟΓΑ, οι οποίοι δεν έγουν συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο των 67 ετών, δεν δύναται να καταβληθεί η χορηγούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.4387/2016 βασική σύνταξη του άρθρου 4 του ν.4169/61, που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του εν λόγω τ. Φορέα παράλληλα με την ανταποδοτική σύνταξη που δικαιούνται να λάβουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2458/1997.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.
Συν.: Έγγραφο ΥΕΚΑ Γνωμοδότηση ΝΣΚ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ