Διοικητικό Έγγραφο

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:1005
ΑΔΑ ΩΖ6746ΜΤΛ6-3Φ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΒΑΘΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β' ΒΑΘΜΟΥ
Ενημέρωση Πρωτοδικείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανακήρυξη των συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
Α.Π.: 75278/12-09-2023
Σας ενημερώνουμε ότι με την από 10/9/2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 150) η ημερομηνία για την ανακήρυξη των συνδυασμών, ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και αποκλειστικά για τα αρμόδια δικαστήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μετατίθεται για τη 15η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς η λειτουργία των εν λόγω δικαστηρίων έχει ανασταλεί για το χρονικό διάστημα από 8 έως και 13 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία 38991οικ./8.9.2023 (Β' 5382) και 38993οικ./9.9.2023 (Β' 5385) αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Στο πλαίσιο αυτό ειδικά για τους συνδυασμούς που ανακηρύσσονται από τα δικαστήρια που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η δυνατότητα παραίτησης υποψηφίου δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας ή προέδρου δημοτικής κοινότητας και περιφερειακού συμβούλου μετά από την οριστική υποβολή του συνδυασμού, η οποία έλαβε χώρα μέχρι την 31η Αυγούστου 2023, είναι επιτρεπτή και μπορεί να υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη της ανακήρυξης των συνδυασμών στο αρμόδιο πρωτοδικείο, δηλ. την 14η Σεπτεμβρίου 2023.
Αντίστοιχα, κατά την ανωτέρω προθεσμία είναι επιτρεπτή από τους υποψηφίους η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ονοματεπωνυμικών τους στοιχείων που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής Πύλης Υποψηφιοτήτων, στην καρτέλα «Ψηφοδέλτιο», προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο κατά την ανακήρυξη και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του οικείου συνδυασμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εγκύκλιοι υπ’ αριθ. 939/71599/31-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΤ946ΜΤΛ6-767), 954/72674/05-09-2023 (ΑΔΑ: Ε4ΜΕ46ΜΤΛ6-ΣΛΒ), 938/Α.Π.: 71598/31.8.2023 (ΑΔΑ:ΡΔΖΣ46ΜΤΛ6-ΞΨΒ) και 955/Α.Π.: 72687/5.9.2023 (Α.Δ.Α.: 9ΞΠ446ΜΤΛ6-6Ν3).
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε:
Για δημοτικές εκλογές
Τηλεφωνικό κέντρο213 1361405
E-maildimotikes.ekloges@ypes.gr
Για περιφερειακές εκλογές
Τηλεφωνικό κέντρο213 1361406
E-mailperiferiakes.ekloges@ypes.gr
Ο Γενικός Γραμματέας
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης
Πίνακας Αποδεκτών
1. Πρωτοδικεία
> Λάρισας
> Τρικάλων
> Βόλου
> Καρδίτσας
2. Περιφέρεια Θεσσαλίας
> Γραφείο Περιφερειάρχη
> Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες
3. Δήμοι:
> Βόλου
> Ρήγα Φεραίου
> Ζαγοράς - Μουρεσίου
> Αλμυρού
> Νοτίου Πηλίου
> Αλοννήσου
> Σκιάθου
> Σκοπέλου
> Αργιθέας
> Λίμνης Πλαστήρα
> Παλαμά
> Σοφάδων
> Καρδίτσας
> Μουζακίου
> Ελασσόνας
> Φαρσάλων
> Αγιάς
> Τεμπών
> Τυρνάβου
> Λαρισαίων
> Κιλελέρ
> Πύλης
> Φαρκαδόνας
> Τρικκαίων
> Μετεώρων
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
5. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
6. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Διεύθυνση Εκλογών