Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. Πρωτ.: 270463
ΑΔΑ 677Β465ΧΘΞ-ΗΘΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου, Τ.Κ. 10191
Πληροφορίες :Χ. Ψυχογιού
Τηλέφωνο : 2106508510
Σύζευξις : 2131308510
E-mail : dem@yme.gov.gr
Παπάγου,13 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθμ. φακέλου: Φ.427
Προς:
Όπως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Παράταση ισχύος των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Σχετ.: Το με ΑΔΑ: Ψ8ΔΖ465ΧΘΞ-ΖΝΩ/06-07-2022 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η ισχύς των Συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2024.
Η παράταση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στην ροή των εμπορευματικών μεταφορών. Κατά τα λοιπά οι Συμφωνίες ισχύουν όπως αυτές σας είχαν κοινοποιηθεί με το παραπάνω σχετικό έγγραφό μας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Α.Γκουρβέλου
Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
Όλες οι Περιφέρειες της Χώρας
- Γενικούς Διευθυντές Μεταφορών
- Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών
Με την παράκληση να ενημερωθούν και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (ΜΚΕ) περιοχής αρμοδιότητάς τους
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Καραγιώργη Σερβίας 10 Αθήνα dtd@aade.gr
- Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Υψηλάντου 15 10675 Αθήνα
- Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Αθήνα 11853
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Τροχαίας, 2ο Τμήμα Νομοθεσίας
Τροχαίας και Ενημέρωσης Κοινού, Π. Κανελλοπούλου 4 Αθήνα 10177
trafficpolice.div@hellenicpolice.gr
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών
Λιμένων
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 18510 Πειραιάς dka@hcg.gr, contact@yna.gov.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα όργανα ελέγχου αρμοδιότητάς τους
ΙΙ. Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχων- Τομέας Δημοσίων Έργων και Μεταφορών-Υποτομέας Μεταφορών, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου Αθήνα, ΤΚ 104 42 grammateia@aead.gr
2. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) Πειραιώς 4 Αθήνα 10431 info@psxem.gr,
3. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (ΟΦΑΕ) Πατησίων 351, 11144 Αθήνα info@ofae.gr
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος Email: keeuhcci@uhc.gr
Με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη τους
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Υπουργού, Γραφείο Υφυπουργού, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών