Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 46339οικ.
ΑΔΑ: 9ΡΒΖΩ-ΤΙΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. ΔΝση: Μεσογείων 96 Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 2131307204
E-mail: dold- 1@justice. gov. gr
ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 22.09.2023
Θέμα: Αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Α) Εν όψει της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών εκλογών στις 15 Οκτωβρίου 2023, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 4η Οκτωβρίου έως και την 11η Οκτωβρίου 2023.
Στην περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών σε αυτοδιοικητική Περιφέρεια, η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων που εδρεύουν εντός αυτής παρατείνεται μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2023.
Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την 4η Οκτωβρίου 2023 και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την 18η Οκτωβρίου 2023.
Β) Εξαιρείται της αναστολής, η περίπτωση έναρξης των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων κατά τον μήνα Οκτώβριο 2023.
Γ) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ή άλλα με κατεπείγοντα χαρακτήρα (λ.χ. υποθέσεις υπό παραγραφή ή με προσωρινά κρατούμενους), θα ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.
Δ) Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.
Ειδικά, οι εργασίες όλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας αναστέλλονται από την 6η έως τις 10η Οκτωβρίου 2023 και σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών δημοτικών ή περιφερειακών εκλογών από την 13η έως την 16η Οκτωβρίου 2023.
Ε) Παρακαλούμε τους Προέδρους Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Πίνακας αποδεκτών (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας):
1. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
4. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
6. Πρόεδροι των Διοικητικών Εφετείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων
7. Πρόεδροι των Εφετείων και Πρωτοδικείων
8. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
9. Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας
10. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της Χώρας
11. Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Γ ενική Διεύθυνση Φορολογίας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
6. Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
7. Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων