Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
_____
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
E-mail : notaries@notariat.gr
Αριθμ. Πρωτ. 170
Αθήνα, 25η Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ
Όλους τους Συμβολαιογράφους
της Χώρας
ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 46339οικ./22.09.2023 Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα τη λειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων / Κτηματολογικών Γραφείων και την αναστολή πλειστηριασμών κατά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023.
Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για την απαγόρευση διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τις εκλογές ανάδειξης Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ισχύουν το τέταρτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 959 ΚΠολΔ και η παρ. 2 του άρθρου 998 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα οποία «…πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες» και υπό τις εξαιρέσεις που ισχύουν στις οικείες διατάξεις.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας