Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90 FAX : 210 384 8335 E-mail : notaries@notariat.gr
Αριθμ. Πρωτ. 173
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣ Όλους τους Συμβολαιογράφους της Χώρας
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την υπ’ Αριθμ. Φ.114/403507/Σ.2221/06.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εθνικής Άμυνας - Προστασίας του Πολίτη - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄2308), με τίτλο «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων».
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας