Διοικητικό Έγγραφο

Αριθ. πρωτ.:78570
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83, Αθήνα Πληροφορίες: Π. Παναγιωτόπουλος Τηλέφωνο: 2131361138
e-mail: p.panagiotopoulos@ypes.gr
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023
ΠΡΟΣ
1. AEGEAN AIRLINES
Βιλτανιώτη 31
Τ.Κ. 145 64, Κηφισιά
2. OLYMPIC AIR
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Κτίριο 57
Τ.Κ. 19019, Σπάτα
3. SKYexpress
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Κτίριο 48
Τ.Κ. 19019, Σπάτα
ΘΕΜΑ: Διευκόλυνση της μετακίνησης των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής που θα μετακινηθούν αεροπορικώς για την άσκηση των καθηκόντων τους, ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ενόψει των επερχόμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και του γεγονότος ότι σημαντικός αριθμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων των δικαστικών αντιπροσώπων θα μετακινηθούν αεροπορικώς στους τόπους άσκησης των καθηκόντων τους, ιδίως σε περιφέρειες της νησιωτικής Ελλάδας, είναι αναγκαίο να λάβετε κάθε δυνατή πρόνοια για την ομαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των ανωτέρω προσώπων καθώς και να μεριμνήσετε για την παροχή της ανώτατης δυνατής έκπτωσης σε ποσοστό επί της τιμής των εισιτηρίων τους.
Προς τούτο ζητούμε, αφενός να διευκολύνετε την εξεύρεση θέσεων για τους ανωτέρω στις γραμμές εσωτερικού και αφετέρου να γνωστοποιήσετε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τα ονόματα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των αρμοδίων υπαλλήλων σας, με τους οποίους θα είναι δυνατή η τηλεφωνική συνεννόηση, για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, πρωταρχικώς κατά τις ημέρες μετακίνησης των δικαστικών αντιπροσώπων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
2. Άρειο Πάγο
3. Εισαγγελία Αρείου Πάγου
4. Πρωτοδικείο Αθηνών
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
6. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης