Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ. : 476265
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
Ημ/νία : 10/10/23
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας: ΑΜΕΣΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α' Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Εκκαθάρισης & Πληρωμής Συντάξεων
2 . Ομά δ α Έ ργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ aponomesops@efka.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4670/2020, όπως ισχύει, περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος κατά τους μήνες έναρξης και λήξης της απασχόλησης.».
ΣΧΕΤ.: α) Η α.π. Φ80000/οικ.14032/571/03.04.2020 εγκύκλιος του ΥΕΚΑ.
β) Η αριθ. 34/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.
Σας κοινοποιούμε για σχετικές ενέργειες το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 88186/27.09.2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο, κατόπιν νέας διερεύνησης του θέματος, κρίθηκε ότι στις περιπτώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων, των οποίων είτε η έναρξη είτε η διακοπή της απασχόλησης λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του μήνα και όχι την πρώτη ή την τελευταία ημέρα του μήνα αντίστοιχα, η σύνταξη θα υφίσταται την προβλεπόμενη περικοπή ή αναστολή μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες ο συνταξιούχος απασχολείται.
Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων, για ενέργειες αρμοδιότητάς της για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Συν/κά: 1 αρχείο pdf
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ