Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 299531
ΑΔΑ 9ΥΛΨ465ΧΘΞ-ΨΨΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
ΤΚ : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός
Τηλέφωνο : 210 650 8867
e-mail : depm@yme.gov.gr
Αθήνα, 06/10/2023
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία «Daniel»).
ΣΧΕΤ. :Η αριθμ. πρωτ. 17176/2023 κ.υ.α. «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα.» (Β’ 5405).
Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α.1, σας γνωστοποιούμε ότι επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ), ανεξαρτήτως κυβισμού, και φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1, που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στις ως άνω αναφερόμενες περιοχές και ημέρες εξαιτίας των ανωτέρω καιρικών φαινομένων, δύνανται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας εγκυκλίου, να διαγραφούν
1 Αφορά α) Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων β) Δήμο Λαρισαίων, Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, γ) Δήμοι Λαμιέων, Στυλίδας, Δομοκού και Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας της Π.Ε. Φθιώτιδας, δ) Δήμος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου, και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Π.Ε. Εύβοιας, ε) Δήμος Σαρωνικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Δήμος Αίγινας και Δήμος Τροιζήνας - Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων, στ) Δήμος Ερμιονίδας και Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Π.Ε. Αργολίδας, ζ) Δήμος Μακρακώμης της Π.Ε. Φθιώτιδας, η) Δήμος Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας και Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινοτήτες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας.
από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.
Η σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των ως άνω πληγεισών Περιφερειακών Ενοτήτων, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις υπόψη περιοχές ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πλημμυρών. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειάς τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα οχήματα. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.
Τέλος, οι αρμόδιοι Δήμοι παρακαλούνται όπως, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον, να παραδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων του π.δ. 116/2004 τα καταστραμμένα/ αχρηστευμένα οχήματα που θα συλλεχθούν .
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Email: metaf.epik.lar@thessaly.gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμοδιότητάς σας)
2. . Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Τέρμα Παπαποστόλου, 35100 Λαμία
Email: gdme@pste.gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμοδιότητάς σας)
3. Περιφέρειας Αττικής
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Λ. Μεσογείων 156, 15510 Χολαργός
Email: gdme@patt.gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμοδιότητάς σας)
4. Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Email: misthospan@arcadia.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμοδιότητάς σας)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τμήμα Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
Πατησίων 147, ΤΚ 112 51, Αθήνα
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Υπ. & Με.
2. Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Με.
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Με.
4. Γραφ. Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: - Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών
2. Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών